Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Blogiteksti puhevammaisten tulkkauksesta

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa? Kiinnostaako sinua näköalapaikka tulkkausalan tulevaisuuteen? Humak järjestää erillishaun Kuopiossa syksyllä alkavaan tulkkikoulutukseen. Erillishaku alkaa maanantaina 2.7. kello 8 ja päättyy 16.7. kello 15. Kuopion tulkkikoulutuksessa opiskellaan uutta, profiilin 2 mukaista koulutusohjelmaa. Uudella profiililla vastataan tulkkauksessa tapahtuneeseen suureen murrokseen, jossa esimerkiksi teknologinen kehitys on vähentänyt ns. perinteistä viittomakielen tulkkausta.

Uudistunut koulutus tarjoaa entistä laajempia työmahdollisuuksia kielellisen saavutettavuuden parissa. Suomessa on n. 65 000 ihmistä, joilla on vaikeuksia ilmaista itseään joko puhumalla tai kirjoittamalla. Heistä 30 000 tarvitsee puhetta korvaavia apuvälineitä. Tähänn suureen tarpeeseen vastataksemme, olemme luoneet tulkkausalalle uuden koulutuksen. Työllistymismahdollisuudet alalla ovat kasvavat.

Hakeminen ja hakua koskevat tiedot löydät parhaiten opintopolusta. Pääset hakukonteeseen klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

Humakin tulkkikoulutus Kuopiossa
Klikkaa kuvasta hakusivulle Opintopolkuun.

Mistä uudenlaisessa tulkkikoulutuksen profiilissa on kyse?

Kuopiossa opiskeltava tulkkausalan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet työskennellä puhevammaisten tulkkina  sekä kommunikaation ohjaus- ja neuvontatehtävissä. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntijatehtäviin. Muita asiakasryhmiä ovat muun muassa huonokuuloiset, kuurosokeat ja kuuroutuneet sekä maahanmuuttajakuurot.

Mahdollisia työnantajia ovat yritykset, kunnat, työ- ja toimintakeskukset, päiväkodit ja oppilaitokset sekä erilaiset järjestöt. Myös viittomakielen perusteet tulevat koulutuksessa tutuiksi. Puhevammaisten ja muiden ryhmien tulkkaustehtävät ovat kasvaneet viime vuosina rajusti mm. väestön ikääntymisen myötä.

Molemmissa suuntautumisvaihtoehdoissa (profiileissa) ensimmäisen vuoden opinnot ovat molemmissa profiileissa samanlaiset. Opintojen alkuvaiheen yhteisinä ammatillisina opintoina opiskellaan viittomakieltä, tulkkausta, multimodaalisen vuorovaikutuksen opintoja sekä kieliasiantuntijuutta ja – tietoisuutta vahvistavia opintoja. Toisesta vuodesta alkaen profiilissa 2 painottuvat erilaiset kommunikaatiomenetelmät sekä ohjaamisen ja pedagogiikan opinnot. Monimuotoisessa kommunikaatiossa visuaalisten ja kehollista vuorovaikutusta painottava vuorovaikutusosaaminen on keskiössä.

Alla olevassa videossa kerrotaan lisää tulkkausalan opinnoista sekä opintojen profiileista. Videot on tekstitetty, saat tekstityksen näkyviin videon alareunan tekstitysikonia klikkaamalla. 

Valintaprosessista ja valintakokeesta

Tulkki (AMK) päivätoteutukseen Humanistiseen ammattikorkeakouluun hakevan tulee palauttaa etukäteistehtävä Humakin ohjeiden mukaisesti. Etukäteistehtävä tulee palauttaa viimeistään maanantaihin 30.7.2018 kello 15.00 mennessä. Etukäteistehtävä ja palautuslinkki julkaistaan, kun hakuaika alkaa.

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat palauttaneet etukäteistehtävän määräaikaan mennessä ja suorittaneet sen hyväksytysti.

Valintakoe erillishaussa avoinna olevaan tulkkikoulutukseen järjestetään Kuopiossa 9.8.2018.

  • Valintakokeeseen kutsutaan hakukelpoiset ja etukäteistehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat.
  • Valintakokeisiin tulee ilmoittautua sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeisiin kutsutaan sähköpostilla kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat palauttaneet etukäteistehtävän 30.7.2018 klo 15.00 mennessä ja suorittaneet sen hyväksytysti. Etukäteistehtävä ja sen palautusohjeet julkaistaan yhteishaun alkaessa opintopolku.fi -sivuilla sekä erikseen Humakin verkkosivuilla.

Valintakoe järjestetään Kuopion kampuksella. Kampuksen osoite on Kansanopistotie 32Matkustusohje

Valintakoe muodostuu monipuolisista hakijan alalle soveltuvuutta ja motivaatiota kartoittavista tehtävistä. Valintakokeessa arvioidaan mm. hakijan kielellistä kyvykkyyttä sekä visuallista hahmottamiskykyä. Hakijan tulee saada valintakokeesta (max. 100 p.) vähintään 35 pistettä tullakseen valituksi. Lisäksi valintakokeen kaikki osiot tulee suorittaa hyväksytysti.

Tämä järjestely tarkoittaa sitä, että alueyksikön vaihto kesken opintoja ei ehkä ole mahdollista.

Humak on tulkkausalan suurin kouluttaja

Humakilla on pitkä historia viittomakielen tulkkien kouluttajana ja alan keskeisenä kehittäjänä. Alalla on käynnissä muutos, joka tarjoaa tulkeille uusia ammatillisia mahdollisuuksia. Yhä suurempi osa tulkkauspalveluista suuntautuu laajemmalle ryhmälle kuin perinteisille viittomakielen tulkkien asiakkaille.

–”Kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa on tapahtunut niin sanottu multimodaalinen käänne. Olemme entistä tietoisempia siitä, miten kommunikoimme moninaisia keinoja käyttäen, esimerkiksi elein, ilmein, viittoen ja kirjoittaen. Haluamme hyödyntää tätä tietoa ja alamme korkeatasoista visuaalista ja kehollista vuorovaikutusosaamista ja näin edistää kaikkien ryhmien kielellistä saavutettavuutta yhteiskunnassa. Väestön ikääntyessä ja kommunikaatio-ohjausta tarvitsevien määrän kasvettua, uudistuvalle tulkkausalan osaajille on kasvava tarve”, kertoo FT Elina Tapio, tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden alan yliopettaja Humakista.

Humak on laajentanut ammatissa toimivien tulkkien osaamista jatkuvalla ammatillisella täydennyskoulutuksella ja nyt, profiilin 2, myötä uudet kielellisen saavutettavuuden keinot laajenevat tutkintokoulutukseen.

Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia kielellisen saavutettavuuden parissa

Teknologia avaa uudenlaisia mahdollisuuksia työelämässä. Yhtenä esimerkkinä tästä on Humakin johtama iso Googlen rahoittama hanke, Visual Sign News , jossa kehitetään uudenlaista uutispalvelua kuurojen tiedonvälityksen parantamiseen yhdessä Albanian kuurojen liiton, tulkkausalan yrityksen Viparon ja XAMKin kanssa. Tämä on osoitus Humakin tunnustetusta kansainvälisestä osaamisesta kielellisen saavutettavuuden alalla.

Toinen esimerkki kehittyvästä alasta on maahanmuuttajien ja t urvapaikanhakijoiden kielellisen saavutettavuuden edistäminen tilanteissa, joissa heillä ja esimerkiksi vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä. Humakin KUVAKO-hankkeessa  kehitetään kuvakommunikaatiota vastaanottokeskuksissa tapahtuviin arkisiin kommunikaatiotilanteisiin vastaanoton alkuvaiheessa, kun turvapaikanhakijat saapuvat keskuksiin. KUVAKO tuottaa hankkeen aikana helppokäyttöisen kuvakommunikaatioon perustuvan mobiilisovelluksen kaikkien käyttöön.

Tulkkauksen koulutukseen haetaan opintopolku.fi -osoitteessa.

Tulkkausalan koulutus Humakissa
Humakin tulkkausalan opiskelijat Maija Kälviäinen, Lotta Tölli (kuvassa oikealla) ja Teemu Silvennoinen (vas) toteuttivat profiileista kertovat videot uutiseen.

 

Humakin tulkkikoulutus Kuopiossa
Klikkaa kuvasta hakusivulle Opintopolkuun.