HVVT valmennukset

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty suosittu Osallistavan taiteen tuotannon valmennus kulttuuri-, taide- ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille hakee uusia valmennettavia lukuvuodelle 2016 – 2017. Valmennusryhmiä on kolmessa eri kaupungissa: Turussa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Hakuaika päättyy 31.8.2016.

Osallistujalle ilmainen koulutus soveltuu henkilölle, jolla on into työskennellä soveltavan taiteen ja hyvinvoinnin parissa, mutta kaipaa apua esimerkiksi tuotteistamiseen, verkostoitumiseen ja lisää liiketoimintaosaamista. Aikaisempaa kokemusta soveltavasta taiteesta ei tarvita.

Palvelutuotteita moniammatillisissa tiimeissä

Valmennuksen aikana soveltavan taiteen palvelutuotteita kehitetään moniammatillisissa tiimeissä. Voit hakea valmennukseen, jos sinulla on työkokemusta taiteen, kulttuurituotannon tai/ ja sosiaali- ja terveysalankentiltä. Aiempaa kokemusta osallistavasta taiteesta ei vaadita.

Valmennuksessa taiteen soveltavaa käyttöä tarkastellaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tarkoituksena on kehittää ansaintalogiikkaa siten, että taiteen hyvinvointiosaamisesta on mahdollista luoda kestävää liiketoimintaa. Koulutusten sisältö on sama kaikilla paikkakunnilla.

—”Koulutus on tarjonnut minulle hienoja kontakteja taiteen puolelle, korkeatasoisia luentoja, verkostoitumista ja projektin joka parhaimmillaan voi tarjota työtä ja ansaintamahdollisuuksia.”, kirjoittaa yksi edellisiin ryhmiin osallistunut opiskelija.

Valmennuksen teemat

Valmennuksen aikana järjestetään monia kaikille – myös muille kuin koulutettaville – järjestettäviä seminaareja, mutta itse koulutuksen teemoja ovat mm.:

  • Moniammatillinen tuotekehitysprojekti
  • Tarpeen tunnistamisesta idean kehittämiseen
  • Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu
  • Rahoitus ja hinnoittelu
  • Pitchaus ja markkinointi
  • Tuotteistaminen
  • Myynti
  • Uudet ansaintalogiikat

Teemoitettujen lähipäivien lisäksi kaikkia tuotekehittelyn vaiheita käydään läpi jatkuvasti valmennuksen aikana. Valmennuksen ytimenä on moniammatillisissa tiimeissä kehitettävä taloudellisesti kannattava palvelutuote, jota työstettäessä teemat konkretisoituvat. Tärkeässä roolissa on ryhmien työskentely myös lähijaksojen ulkopuolella.

Oona Tikkaoja Humak
Humakin lehtori, taiteilija ja Hyvinvoinnin välitystoimiston projektipäälikkö Oona Tikkaoja alustaa osallistavasta taiteesta Turun Tatu ja Sote -kokoontumisessa.

Ikäihmisten raptyöpajasta vankien draamatyöpajaan

Viime lukuvuoden TATU ja SOTE -valmennuksissa Turussa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa ideoitiin, kehitettiin ja tuotteistettiin noin 15 erilaista osallistavan taiteen palvelua. Ensimmäisellä koulutuskierroksella mukana oli osaajia aina ooppera- ja rap-laulajista elokuvaohjaajaan sekä seksuaaliterapeuttiin.

Hyvinvointituotteiden kohderyhminä oli mm. seksuaalisesta väkivallasta toipuneita, mielenterveys- tai päidekuntoutujia, kriisitilanteen kokeneita, sairaita, vankeja tai ikäihmisiä. Yhteinen nimittäjä hankkeille oli liiketaloudellisesti kantavan konseptin kehittäminen hyvinvointialalle.

Esimerkiksi Unelmaretki -draamatyöpajassa palvelyksikössä osallistuvat vanhukset etsivät toiveita ja haaveita matkalaukusta ja niiden ympärille luodaan fiktiivinen tarina. Viisi kertaa kokoontuvan ryhmän tavoitteena on vahvistaa osallistujan uskoa omiin voimavaroihinsa ja auttaa elämän mielekkyyden löytämisessä.

Taide- ja sosiaalialan ohjaajat Meeri & Macoumba tuotteistivat Sunshine! -workshopin, joka on toiminnallinen, osallistava ja yhteisöllisyyden tunnetta vahvistava taide/workshop-sarja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea oman elämänpolkunsa löytämiseen. Tekijät auttavat nuoria tekemään toiveensa näkyväksi, rennossa ja hyväksyvässä ilmapiirissä maalaus- ja kohtaamistaiteen avulla.

Lisää esimerkkejä osallistujien hankkeista löytyy Hyvinvoinnin välitystoimiston sivuilta.

Hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR-rahoitteinen hanke

Hyvinvoinnin välitystoimisto on Turun ja Jyväskylän seuduilla sekä Kaakkois-Suomessa toimiva ESR-rahoitteinen valtakunnallinen osaamis-, innovaatio- ja välitysverkosto, jossa toimivat taiteilijat, tuottajat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Se kouluttaa, verkostoi, yhdistää, tukee, neuvoo ja kehittää. Hyvinvoinnin välitystoimiston palveluja ovat täydennyskoulutuksen (Tatu ja Sote – taiteen tuotanto hyvinvointityössä) sekä neuvontapalvelun lisäksi tutkimus ja tiedottaminen.

Mukana Tatu ja Sote -hankkeessa ovat myös Jyväskylän yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, ELY-keskus, Jyväskylän ja Turun kaupungit sekä Taiteen edistämiskeskus.

Linkit: