1. Hakijapalveluissamme on vilkasta…

Humak palvelee hakijoitaan sähköpostitse ja puhelimitse. Tänäkin vuonna verkkosivuillamme on chatti, johon vastaamme hakuaikana. Ruuhka-aikana hakuajan lähestyessä loppuaan emme välttämättä pysty vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin niin nopeasti kuin haluaisimme. Nopeimmin löydät tiedon etsimällä vastausta verkkosivuiltamme (esim. Haun kautta) tai Opintopolku.fi -palvelusta.

Tähän uutiseen olemme koonneet kahdeksan yleisintä hakijapalveluilta kysyttyä kysymystä. Tutustuthan uutiseen huolellisesti. Suurin osa saa vastauksen näistä ohjeista.

2. Hae 5.4.2017 kello 15.00 mennessä

Täytä ja tallenna hakulomake Opintopolku.fi–palvelussa. Samasta osoitteesta löydät hakukohteiden valintaperusteet ja hakuohjeet. Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna ennen haun päättymistä. Hakulomakkeen hakukohteita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa enää haun päätyttyä.

Voit valita enintään kuusi hakukohdetta, jotka tulee merkitä mieluisuusjärjestykseen. Voit käyttää vaikka kaikki hakutoiveesi Humakin eri hakukohteisiin ympäri Suomea.

”Mieluisuusjärjestys kannattaa miettiä tarkoin, koska mahdolliseksi opiskelupaikaksi tarjotaan ylintä mahdollista hakutoivetta, johon pisteet riittävät. Myös valintakoepaikka määräytyy samaan valintakoeryhmään kuuluvien hakukohteiden hakutoivejärjestyksen mukaan.”

Opintopolku.fi –palvelussa voit hakuaikana muokata hakulomakettasi ja seurata haun etenemistä. Valintojen tulokset julkaistaan 30.6. 2017 mennessä.

3. Ennakko- ja etukäteistehtävät sekä esitietolomakkeet

Kaikkiin Humakin hakukohteisiin liittyy jonkinlainen ennakko- tai etukäteistehtävä tai esitietolomake.

Muista, että hakuaikana tulee täyttää myös varsinainen hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa.

4. Päivätoteutus vai monimuoto vai ylempi AMK?

Kun haluat suorittaa AMK-tutkinnon päätoimisesti pääasiallisesti päiväsaikaan arkisin, päivätoteutus soveltuu sinulle. Alan aiempia opintoja tai alan työkokemusta ei edellytetä. Hakukelpoisuusvaatimus on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluihin.

Monimuoto-opiskeluna suoritettava AMK-tutkinto sopii sinulle, jos olet jo esim. työelämässä etkä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen. Hakijalta edellytetään alan työkokemusta ja/tai muuta alasuuntautuneisuutta. Hakukelpoisuusvaatimus on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluihin.

Ylemmät AMK -opinnot johtavat ylempään korkeakoulututkintoon.  Pohjakoulutusvaatimus ja tutkinnot, joilla voi hakea, on määritelty tarkkaan. Lisäksi edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta alalta, jolle hakee tai alalta, jolta hakukelpoinen tutkinto on.

5. Jos hakukelpoisuus mietityttää

Humakin päivä- ja monimuotokoulutuksiin edellytetään yleistä hakukelpoisuutta AMK-opintoihin. Tällaisia tutkintoja ovat mm. lukio/yo, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, opistotutkinto, erikoisammattitutkinto ja vastaavat ulkomaiset tutkinnot. Ylempi AMK-haussa hakukelpoisuusvaatimuksiksi on määritelty tietyt korkeakoulututkinnot ja kolmen vuoden työkokemus kyseisen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Pääsääntönä on, että hakukelpoiset hakijat saavat valintakoekutsun. Yhteisöpedagogi (AMK) päivätoteutus valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Hakukelpoinen hakija osallistuu sen toimipaikan valintakokeeseen, jonka hän on valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveekseen Yhteisöpedagogi (AMK) päivätoteutuksen koulutukseen. Hakija voi tarkistaa hakukelpoisuutensa 12.5.2017 lähtien Oma Opintopolku -palvelusta. Valintakoekutsun saaminen saattaa edellyttää hakukelpoisuuden lisäksi ennakko- tai etukäteistehtävän palauttamista.

  • ”Kulttuurituotannon ja tulkin koulutusten päivätoteutuksissa on karsiva etukäteistehtävä. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksessa on hakuaikana palautettava ennakkotehtävä. Muut palautusajat ja -ohjeet on kerrottu hakuohjeissa.”

Harkinnanvaraista valintaa käytetään vain päivä- ja monimuotokoulutuksissa pois lukien tulkki (AMK) monimuotototeutus. Tällöin hakija hakee normaalisti Opintopolku.fi –palvelussa ja täyttää pohjakoulutuskohtaan ”Muu kelpoisuus korkeakouluun.”

  • Harkinnanvarainen hakija on sellainen, jolla ei ole mitään yleisen hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa.
  • Hakija, jolla on jokin kelpoinen tutkinto, mutta ei esimerkiksi monimuoto-opintoihin soveltuvaa työkokemusta, ei ole harkinnanvarainen hakija, vaan hän hakee tutkinnollaan. Harkinnanvaraisuus kohdistuu vain kelpoisuuden antavaan tutkintoon, ei valintaan vaikuttavaan työkokemukseen tai alasuuntautumiseen.
  • Harkinnanvaraisen hakijan tulee täyttää varsinaisen hakulomakkeen lisäksi Humakin harkinnanvaraisen valinnan liite https://www.lyyti.in/harkinnanvarainen2017. Liitelomakkeen tulee olla palautettuna 20.4.2017 kello 15.00 mennessä.

6. Terveydentilakysymys ja erityisjärjestelytarpeet valintakokeessa

Humanistisen ja kasvatusalan päivä- ja/tai monimuotokoulutukseen hakevalta kysytään hakulomakkeella terveydentilaan liittyvä kysymys SORA-lain perusteella. Lue lisää

Terveydellisestä esteestä ilmoittaneiden hakijoiden tulee olla yhteydessä hakijapalveluihin hakuajan loppuun (5.4.2017 klo 15.00) mennessä

Opiskelijavalinnassa noudatetaan yhdenvertaisuuslain periaatteita. Mikäli sinulla on tarve erityisjärjestelyihin valintakokeessa, tee niistä sähköinen hakemus viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joihin haet. Humakin hakukohteita koskeva lomake aukeaa yhteishaun alkuun mennessä.

7. Valintakokeessa mitataan soveltuvuutta alalle

Kaikkiin Humakin koulutuksiin liittyy valintakoe, jossa mitataan hakijan taustaa ja soveltuvuutta alalle. Sen merkitys on Humakin koulutuksissa suuri.

Valintakokeet ovat viikoilla 21, 22 ja 23. https://www.humak.fi/opiskelijaksi/yhteishaku/yleista-yhteishausta-hakuohjeet/
Käytännön järjestelyjen johdosta pyydämme hakijoita ilmoittautumaan kulttuurituotannon päivä- ja monimuoto- ja yhteisöpedagogin päivä- ja monimuotokoulutusten valintakokeisiin.

Muista, että teemme valintakoeyhteistyötä. Jos haet esimerkiksi Humakin kulttuurituotannon päivätoteutukseen Kauniaisiin  ja Turkuun, riittää yhden valintakokeen suorittaminen. Samoin yksi koe riittää, jos haet vaikka useaan yhteisöpedagogin päivätoteutukseen. Tulkin ja yhteisöpedagogin päivätoteutuksessa olemme mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Verkkosivuillamme on kerrottu lisää valintakoeyhteistyöstä https://www.humak.fi/opiskelijaksi/yhteishaku/valintakoeyhteistyo/ Monimuoto- ja Ylempi AMK-hauissa hyväksymme Humakissa suoritetun kyseisen koulutuksen valintakokeen.

8. Jos jokin vielä jäi epäselväksi

Hakijoille on koottu paljon tietoa niin Opintopolku.fi –palveluun kuin Humakin omille verkkosivuille.

Myös hakulomakkeen löydät Opintopolku.fi –palvelusta.

 

Kuvissa hakuvinkkien antaja Humakin hakijapalvelujen suunnittelija, kulttuurituottaja (ylempi AMK) Marika Stam, joka on ollut mukana Humakin yhteisvalinnoissa vuodesta 1998 lähtien.