Valkeassa talossa on Humakin TKI-keskus(Ilkka)

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun solmivat lokakuussa 2016 sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Sopimuksen keskeiseiset tavoitteet kohdistuvat pedagogisen ja yhteisöllisen osaamisen ja ohjauksen ympärille.

Yhteistyön keskiössä yhteiskunnallinen eheys ja kansalaisten osallisuuden tukeminen

Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa hyvinvointialan, humanistisen ja kasvatusalan, kulttuurialan, sosiaali- ja terveysalan sekä ammatillisen opettajankoulutuksen osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti sekä kehittää niitä edelleen. Osaamiskeskittymän perustamisen taustalla on kriittinen tarve yhteiskunnalliseen eheyteen ja sillä pyritään tukemaan kansalaisten osallisuutta sekä yhteenkuuluvuutta.

Yhteistyöllä tavoitellaan tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä. Myös opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua yhteistyössä toteutettavaan tutkimustoimintaan halutaan kehittää. Tavoitteena on myös pedagogisen ja yhteisöllisen osaamisen kehittäminen erilaisissa organisaatioissa. Koulutusyhteistyöhön kuuluu lisäksi yhteistyö ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen toteuttamisessa sekä koulutusvientipalveluiden kehittäminen.

Osapuolten vahvaa osaamista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa kasvatetaan hyödyntämällä mm. yhteistä osaajapoolia TKI-toiminnassa ja erilaisten kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöprojektien toteuttamisessa.

—Kumppanuutemme on hyvä esimerkki siitä, kuinka osaamistemme yhdistämisestä kumpuaa uudenlaisia palveluita yhteiskunnalle niin koulutus- kuin TKI-puolella, tiivistävät Humakin rehtori Tapio Huttula. HAMKin rehtori Pertti Puusaari nostaa yhtenä esimerkkinä yhteistyöstä HAMKin ja Humakin yhteisen intressin varmistaa ammatillisen koulun laadukas toteutus tulevaisuudessakin. —Ammatti-instituuttien opetus siirtyy koulutusreformin myötä yhä enemmän luokkahuoneopetuksesta työpaikoille. Yhdessä Humakin kanssa, HAMK voi taata laadukkaan ammatillisen opetuksen työelämän tarpeisiin myös jatkossa tarjoamalla pedagogisen ja yhteisöllisen ohjaamisen ammattitaitoaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen niin koulutus- kuin työelämäsektoreillakin, Puusaari toteaa.

Yhteistyön askelmerkit koulutuksessa ja TKI-toiminnassa

HAMK ja Humak järjestivät ensimmäisen kumppanuustapahtuman tammikuussa 2017 Humakin Helsingin TKI-keskuksessa Haagassa. Tapaamisessa olivat mukana HAMKista yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri sekä yliopettaja Paula Rantamaa ja Humakista yliopettajat Merja Kylmäkoski, Tarja Nyman ja Hannu Sirkkilä sekä koulutuspäällikkö Juha Makkonen, koulutusjohtaja Jukka Määttä, innovaatiojohtaja Elina Ylikoski ja innovaatiopäällikkö Timo Parkkola.

Tilaisuuden avannut Humakin rehtori Tapio Huttula totesi avauspuheessaan kumppanuuden olevan valtakunnallisesti erittäin merkityksellinen niin koulutuksen kuin TKI-toiminnankin alueella. —Yhteistyön strategisuuden myötä voimme tarjota osaamistamme ristiin molempien osapuolten verkostoille ja kumppanimme saavat yhteistyöstä molempien partnerien kanssa entistä enemmän, Huttula avasi strategisen yhteistyön merkityksestä työelämäkumppaneille.

Tapaamisen tarkoituksena oli ideoida ja sopia konkreettisesti yhteistyön askelmerkeistä. Koulutuksen painopisteekksi määriteltiin yhteisen koulutustarjonnan kehittäminen sekä yhteistyö ylempi AMK-tutkintojen toteuttamisessa.

Ensimmäinen yhteinen hankehakemus jätetty

Koulutusviennissä yhteistyö käynnistyi jo vuoden 2016 puolella ja yhteistyö on poikinut jo ensimmäisen hankehakemuksensakin, jossa yhdistetään molempien TKI-toiminnan osaamista ja verkostoja. Seuraavia hankkeita ideoidaan kevään kuluessa. Kevään aikana tarkennetaan myls strategisen yhteistyön suuntaa ja tavoitteita yhteisen suunnitelman avulla.

Lisätietoja

Jukka Määttä
Koulutusjohtaja, Humak p. 020-7621249 tai

Seija Mahlamäki-Kultanen
Johtajam HAMK,  p. 040-5878029