Viimeisiäö valmistuneita Tornion kampukselta

Humakin Tornion kampuksella vietettiin viimeistä valmistujaisjuhlaa perjantaina 18.12.2015. Yhdeksän uutta yhteisöpedagogia sai AMK-tutkintotodistuksensa juhlassa, johon osallistui Humakin yhteistyökumppaneita ja nykyisiä ja entisiä työntekijöitä.

Humak on kouluttanut yhteisöpedagogeja ja kansalaistoiminnan ja nuorisotyön erityisosaajia Torniossa vuodesta 2000. Tornion kampuksen toiminnan lakkauttaminen liittyy ammattikorkeakoulu-uudistuksen yhteydessä päätettyyn Humakin toimipisteiden vähentämiseen ja monialaisten kampusten rakentamiseen.

—Tornion kampuksen panos yhteisöpedagogi-koulutuksen kehittämisessä on ollut merkittävä, totesi Humakin rehtori Tapio Huttula puhuessaan valmistujaistilaisuudessa. —Olennainen vaikutus alojen kehitykselle on ollut niillä lukuisilla kampukselta valmistuneilla nuoriso- ja järjestötyön asiantuntijoilla, jotka ovat siirtyneet alueen työelämään.

Humak panostaa digitalisaatioon ja monimuotokoulutukseen – monimuotokoulutus alkaa Oulussa

—Humak tulee valtakunnallisen tehtävänsä pohjalta huolehtimaan järjestö- ja nuorisotyön koulutustarpeesta ja kehittämistoimintaa Pohjois-Suomessa myös jatkossa, jatkoi Huttula. —Erityisesti panostamme koulutusprosessin digitalisointiin, mikä lisää koulutuksen saavutettavuutta Pohjois-Suomessa verkon kautta.

Yhteisöpedagogikoulutuksen päiväopintoja järjestetään Kuopiossa, Jyväskylässä, Turussa ja Nurmijärvellä. Lisäksi yhteisöpedagogiopintoja voi suorittaa Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä eri puolilla maata järjestetyissä monimuotokoulutuksissa. Ensi vuonna Oulussa alkava monimuotokoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua yhteisöpedagogiksi Pohjois-Suomessa.

Tornion kampuksen ja Perä-Pohjolan opiston kokemukset kansainvälisestä koulutuksesta tarjoavat hyvän pohjan opistolle tulevaisuudessa, totesi rehtori Huttula. -Näen kansanopistojen olevan avainasemassa uussuomalaisten kotouttamisessa ja kouluttamisessa.

Yhteisiä hankkeita pohjoissuomalaisten kuntien kanssa

yhteispalaverista SUJUVAn ja Ohjaamon kanssa
Kuvassa Humakin hankekumppaneita Pohjois-Suomessa.  Yhteispalaverissa SUJUVAn ja Ohjaamon kanssa. Kuvaaja: Jaana Karjalainen

 

Humakin kumppanuus työelämän toimijoiden ja alumnien kanssa jatkuu. Olemme myös alueen toimijoiden käytettävissä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eri tarpeisiin vastattaessa, totesi Huttula.

Hyvä esimerkki on Lapin nuorten MOP – monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen koordinaatiohanke. Yhdessä Humakin kanssa uusia toimintamalleja nuorten nivel- ja siirtymävaiheiden tehostamiseksi kehittävät Enontekiö, Muonio, Savukoski ja Ylitornio.

—Pilottikunnat kokevat jo nyt saaneensa uusia ideoita ja potkua omaan työhönsä, kertoo projektipäällikkö Jaana Karjalainen —Hanke järjestää myös yhteisiä verkostopäiviä, joiden tematiikka on nuorten monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen toiminnan yhtenäistämisessä koko maakunnan tasolla.

Karjalaisen mukaan pääpaino on hyvien käytäntöjen jakamisessa. Savukoskella käynnistetään hankkeen puitteissa nuorten monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston toiminta helmikuussa.

Lapin nuorten MOP-hanke tekee tiivistä yhteistyötä Lapin aluehallintoviraston ja LANUTI-asiantuntijaverkoston kanssa. Hanke on pitänyt yhteistyöpalaverin myös Ohjaamo- ja SUJUVA (Lay/ Oulun yliopisto) -hankkeiden kanssa. Lisäksi Miehinen juttu- ja Duunix -projektien kanssa etsitään yhteisiä kosketuspintoja.

Kansainvälisyyttä ja seikkailukasvatusta Tornionjoen rannalla

Kansainvälisyys ja seikkailukasvatus olivat koko toiminnan ajan Tornion kampuksen vahvuuksia, kertoi pitkäaikainen lehtori Maria Kontinen, joka piti juhlassa historiakatsauksen yhdessä toisen entisen Humak-lehtorin Eila Luoman kanssa.

Kansainväliset teoria- ja harjoittelupaikat tarjosivat Tornion kampuksen kansainvälisten suuntautumisopintojen sekä perusopintojen opiskelijoille oivan tilaisuuden kehittää osaamistaan ulkomailla sekä monien vaihtokorkeakoulujen vierailevien lehtoreiden oppitunneilla.

Eila Luoman mukaan yhteisöpedagogikoulutuksen vaikutus näkyy vahvana, sillä lähes kaikki Lapin ja Oulunläänin kuntien nuorisotyöntekijät ovat yhteisöpedagogeja samoin kuin kansalaisjärjestöjen ja lasten- ja nuortenlaitosten henkilöstössä on runsaasti Torniosta valmistuneita.

Etusivun kuvassa Iloiset Uudet yhteisöpedagogit, Lapin tytöt: Mari Syväjärvi Enontekiöiltä ja Iina Körkkö Sodankylästä. Kuvaaja: Eeva Mäkelä

Kuvassa ylhäällä valmistuneet Niilontalon perinteikkäässä juhlasalissa ja tuore yhtisöpedagogi Mari Syväjärvi sai todistuksen rehtori Tapio Huttulalta ja ruusun Tornion kampuksen entiseltä lehtorilta Pirkko Salolta. Kuvaaja: Eeva Mäkelä