Kuvaaja: Wilma Mäkinen

Humakin hankkeet ovat opiskelijalle hyvä vaihtoehto päästä käytännössä tutustumaan tulevan ammattinsa käytänteisiin. Hankkeissa opiskelijat ja lehtorit yhteistyökumppaneineen ratkovat yhdessä työelämälähtöisesti alansa kehittämishaasteita. Projekteissa syntyy paitsi uutta osaamista myös opintopisteitä ja uusia verkostoja.

“Olen kiinnostunut hanke- ja kehittämistyöstä. Koen, että oman alan tutkimuksista ja hyvistä ideoista kannattaa viestiä, koska se tuo järjestö- ja nuorisotyölle lisää arvostusta sekä palvelee alan kehittymistä,” kertoo yhteisöpedagogiopiskelija Kirsikka Sorvoja.

Projektipäällikön ja opiskelijan yhteistyötä

Miesten vuoro -hankkeen projektipäällikkö Marjo Kolehmainen on toiminut Kirsikan valmentajana. kun Kirsikka on tehnyt Miesten vuoro -hankkeen viestintää osana TKI-osaamisen opintojaan. “Kirsikka on inspiroiva ja innostava työpari, jonka kanssa voi peilailla omia ajatuksiaan sekä pohtia toteuttamisvaihtoehtoja”, Marjo kertoo.

Kirsikka puolestaan kertoo: Minulle sukupuolisensitiivinen työ oli melko vieras aihe. Nuorten miesten kanssa työskentely ja ryhmälähtöinen toiminta on tuttua harjoittelujen ja työhistorian kautta. Myös luovien- ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttäminen identiteettityöskentelyssä ja ryhmäytymisessä on tuttua, koska olen itse osallistunut erilaisille kursseille kuten voimauttava valokuvaus ja musiikkiterapia sekä ohjannut mm. luovaa kirjoittamista.

”On mukava työskennellä Marjon kaltaisen ammattilaisen kanssa. Samalla olen päässyt peilaamaan omaa kehittymistäni ja ammatti-identiteettiäni”, kertoo Kirsikka. ”Meillä toimi kommunikointi ja työnjako erinomaisesti. Marjo luotti taitoihini ja sain tehdä työni itsenäisesti ja myös omaa visiotani kunnioittaen. Lopuksi sain arvokkaita vinkkejä ja kontakteja jatkoa ajatellen.

Oppimista tapahtuu molempiin suuntiin. Marjo jatkaa: ”Kirsikalla on omaa osaamistani täydentäviä näkemyksiä ja osaamista toimialasta harjoittelujen, työkeikkojen ja harrastuksiensa kautta.

Kirsikan kanssa työskentely on tapahtunut verkoss sähköpostilla ja sähköisten työtilojen kautta. Olemme myös tavanneet säännöllisesti, kertoo Marjo – Olemme molemmat toimineet yhteisen tavoitteen eteen itsenäisesti työskennellen ja säännöllisesti osaamista jakaen sekä yhdistäen.

Viestinnällisten taitojen kehittäminen

Olin harjoittelussa kiinnostunut kehittämään viestinnällisiä taitoja, joten sovimme Marjon kanssa, että tehtäväni liittyvät hankkeesta viestimiseen ja toimijoiden kuvauksiin. Sain mm. tehdä toimijakuvaukset nettisivuille sekä kirjoittaa Marjon kanssa yhteisen artikkelin.  Nyt työstän hankkeen sivuille blogitekstiä.  Opin lisää viestinnästä sekä hankkeen hallinnoinnin vaiheista. Toivon, että saan myös jatkossa tehdä viestintää jossain muodossa.

Hankkeen myötä pääsin tutustumaan mielenkiintoisiin toimijoihin kuten teatteriohjaaja Sauli Yksjärveen, kertoo Kirsikka, ” Haastattelin Saulia artikkelia varten ja pohdimme laajasti sukupuolisensitiivisyyttä sekä teatteritoiminnan merkitystä identiteettityöskentelyssä.

Inspiroiva keskustelu antoi paljon ajattelemisen aihetta. Oli mielenkiintoista oppia poimimaan haastattelun ydinasiat artikkeliin ja yhdistää keskustelun helmet ajankohtaiseen tutkimukseen.

Kirsikalla paljon projekteja opinnoissa

Kirsikan opinnot ovat loppusuoralla. ”Halusin suorittaa koko TKI-osaaminen opintojakson harjoitteluna ja tehdä työtä projektiluontaisesti aikataulusyistä. Opinnollistan oman alan töitä, joita olen tehnyt opintojeni ohella ja minulla on neuvottelut käynnissä opinnäytetyön ja viimeisen harjoittelun suhteen”.

Opintojeni aikana kirjoitin myös julkaisun Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hankkeeseen sekä työskentelin vuoden opiskelijakunnan hallituksessa markkinointi ja viestintätehtävissä. Edellisessä pitkässä harjoittelussa huolehdin Muuramen kirjaston yleisötapahtumien markkinoinnista ja viestinnästä.

 

MIESTEN VUORO

OPM:n rahoittamassa Miesten vuoro -hankkeessa tavoitteena on saada 15-29 vuotiaita nuoria miehiä ryhmälähtöisen toiminnan kautta innostumaan kulttuurin ja taiteen sisältöjen tuottamisesta. Hankkeessa toteutetaan erilaisia toimintakokeiluja, joiden avulla arvioidaan ja tutkitaan, miten osallisuus kulttuurikokeilussa on hyödyttänyt heidän elämäänsä.

Kirsikka ja Marjo ovat mm. tuottaneet yhdessä blogikirjoituksen

Näyttelevä nuori mies – poikateatteri purkaa poikanormeja – Lue Marjon ja Kirsikan blogi

Tutustu Miesten vuoro – hankkeen toimintaan verkkosivuilla: https://miestenvuoro.humak.fi

Poikateatteri
Sauli Yksjärvi ja Wilma Mäkinen, kuvaaja Kirsikka Sorvoja.

Etusivun nostokuvassa Marjo Kolehmainen ja Kirsikka Sorvoja, Kuvaaja: Hanna-Kaisa Hokkanen
Sivun pääkuvassa Siperian poikateatteri. Poikateatterin kuvien kuvaaja Wilma Mäkinen.