Humak Kuopio harjoitteluohjaaja

Humakin Kuopion yksikössä 4.11.2015 järjestetyssä Harjoitteluohjaajakoulutuksessa osallistujille tarjottiin tiivis tietopaketti Humanistisessa ammattikorkeakoulusta sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoitteluun liittyvistä käytänteistä ja periaatteista.

—”Aloitimme Kuopion yksikkössä yhteisöpedagogikoulutuksen syksyllä 2013. Humakin opiskelijat on otettu hyvin vastaan alueen järjestö- ja nuorisotyön alaan kuuluvissa organisaatioissa. Näiden ohjaajakoulutusten avulla kumppanimme kuulevat, miten monella eri tavoin opiskelijoiden kanssa voi meillä Humakissa yhteistyötä tehdä”, aluekoordinaattori Helka Luttinen kertoo.

Harjoittelupaikkojen merkitys korostuu ensi syksyllä. Kuopiossa käynnistyy yhteisöpedagogi (AMK) -monimuotokoulutus, johon voi hakea kevään 2016 yhteishaussa. —”Monimuotokoulutus on suunnattu ammatissa jo toimiville, alan vaihtajille tai muutoin työn ohessa kouluttautumisesta kiinnostuneille ja tämäkin avaa uusia henkilöstön kehittämismahdollisuuksia alueellamme toimiville organisaatioilla”, Luttinen uskoo.

Harjoittelusta hyötyä molemmille osapuolille

Päivän aikana syvennyttiin harjoitteluiden käytäntöihin ja harjoitteluohjaamiseen. Nuoriso-ohjaaja Kimmo Pölkki Kuopion kaupungin nuorisopalveluista kertoi, että koulutus antoi hänelle tärkeää tietoa harjoitteluohjauksen sisällöstä. Pölkki on valmistunut yhteisöpedagogiksi Humakin Joensuun yksiköstä, joten ammattikorkeakoulu on hänelle entuudestaan tuttu.

– “Koen, että harjoitteluohjaajakoulutus antoi valmiuksia harjoittelijoiden vastaanottamiseen ja ohjaamiseen. On tärkeää, että harjoittelusta on hyötyä molemmin puolin”,  Pölkki korosti.

Kimmo Pölkki
Kimmo Pölkki kertoi, että harjoitteluohjaajakoulutus antoi valmiuksia harjoittelijoiden vastaanottamiseen ja ohjaamiseen.

Pölkin toiveena on saada harjoitteluun hyvin motivoituneita opiskelijoita, jotka tietävät nuorisotyön kentän mahdollisuudet ja rajoitukset. -“Nuorisotyö on vapaata toimintaa ja suunnitelmia pitää pystyä muuttamaan lennosta. Huonoja kokemuksia ei tule säikähtää”, Pölkki muistuttaa harjoitteluun haluavia.

Humakin netistä löytyvä Harjoittelun käsikirja saa Pölkiltä kiitosta. Se antaa ohjeita niin opiskelijalle, ohjaajalle kuin ohjaavalle opettajallekin. –”Netistä löytyvän tiedon lisäksi on antoisaa vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia myös kasvotusten”, Pölkki päättää.

Valmentajamallissa korostuu työelämäläheisyys, projektit ja harjoittelu

Työelämäoppiminen on Humakissa muutakin kuin perinteinen opintoihin sisältyvä harjoittelu. Vuonna 2013 uudistuneen opetussuunnitelman myötä perinteisistä luennoivista lehtoreista tuli opiskelijoidensa valmentajia, jotka sparraavat opiskelijoita aidoissa Humakin kumppaneiden ammattikorkeakoululle antamissa oppimistehtävissä. Näitä ovat esimerkiksi tutkimusmenetelmäkurssien aikana toteutettavat aidot asiakastutkimukset, selvitykset tai muut työelämää hyödyttävät pienprojektit, jotka aikapulassa saattaisivat organisaatioilta muuten jäädä tekemättä.

Pienprojekteihin, harjoitteluihin ja opinnäytetöihin voi tutustua sivuillamme Kumppaneille -kohdasta.

Uutinen on kirjoitettu Humakin Kuopion koulutussuunnittelijan Helka Luttisen tekstin pohjalta.