Humak ja Partio sopivat yhteistyöstä

Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Suomen Partiolaiset ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jossa kehitetään uraauurtavia käytänteitä harrastuksessa hankitun osaamisen tunnistamiseksi. Sopimukseen sisältyy lisäksi esim. opinnäyteyhteistyön kehittäminen ja Humakin opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien lisääminen Partiossa. Merkittävintä sopimuksessa on se, että Humak ja Partio mallintavat yhdessä toimintatapoja, joilla partiossa hankittuja tietoja, taitoja ja osaamista voidaan tuoda näkyväksi sekä tunnistaa ja tunnustaa Humakin tarjoamissa ammattikorkeakoulututkinnoissa.

”Partio opettaa tärkeitä työelämätaitoja”

Yhteisöpedagogiopiskelijat Kaisla-Tuulia Sirpoma ja Reetta Kuhmonen ovat aktiivisia partiolaisia.  Molemmat pitävät tervetulleena sitä, että partiossa opittuja taitoja voidaan tunnustaa osaksi opintoja.

– Partiossa tehdään paljon käytännön projekteja ja työtehtäviä. Esimerkiksi viestintää, kasvatusta ja markkinointia voisi hyvin tunnustaa osaksi Humakin opintoja, Kaisla-Tuulia ja Reetta toteavat.

– Lisäksi partion järjestämässä partiojohtajakoulutuksessa opitaan johtamisen ja ohjaamisen taitoja, joissa opitut asiat ovat kuin suoraan Humakin kursseista, Kaisla-Tuulia jatkaa.

– Olisi hienoa, jos Humakiin tullessa voisi osoittaa partiosta saadulla paperilla, että tässä on asiat, joita olen tehnyt partiossa, Kaisla-Tuulia pohtii.

-Opintoihin sisällyttäminen on ehdottomasti hyvä juttu. Partioliike on iso liike ja sieltä tulee todella ammattitaitoista jengiä. Ehkä tämä auttaa sanoittamaan sen, että siellä opitaan myös työelämässä tärkeitä ihmisten johtamis- ja ongelman ratkaisutaitoja, Reetta tiivistää.

Toimintamalli nuorisojärjestössä syntyvän osaamisen tunnustamiseen

Humanistisella ja kasvatusalalla ei ole aiemmin tehty tämänkaltaista syvällistä työelämäyhteistyötä. Osapuolet sopivat käynnistävänsä tulkintafoorumityöskentelyn, jossa etsitään vastaavuuksia kummankin osapuolen koulutuksissa. Yhdessä verrataan Partion ja Humakin koulutusten oppisisältöjä ja laaditaan suositukset vastaavuuksista.

Partion kasvatusjohtaja Timo Sinivuori toteaa, että oppilaitosyhteistyö on erinomainen tapa löytää molempia osapuolia hyödyntäviä toimintatapoja. Siina kehitetään toimintamalli myös muiden nuorisojärjestöjen toiminnassa syntyvän osaamisen hyödyntämiseksi osaksi opintoja. Sinivuori johtaa Partion vetämää nuorisolan valtakunnallista osaamiskeskusta, jonka toiminnan keskiössä on nuorten vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistaminen.

”Osaamisen tunnistaminen on myös olennainen osa Humakin toimintaa ja pidämme tärkeänä, että partiossa arvokasta osaamista saaneet opiskelijamme saavat konkreettista vastinetta osaamiselleen myös opintopisteiden muodossa”, sanoo Juha Makkonen, Humakin yhteisöpedagogikoulutuksesta vastaava koulutuspäällikkö

Lisätietoja

Partio, kasvatusjohtaja Timo Sinivuori p. 0400 511 534

Humak, koulutuspäällikkö Juha Makkonen p. 020 7621 259

 

Sivun ylälaidan kuva yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudesta 24.9.2018. Kuvassa etualalla (vas.) istuvat Hanna Laitinen ja Eeva Sinisalo-Juha ja Jukka Määttä Humakista sekä Laura Kalervo ja Julia Parkko Partiosta. Taka-alalla seisovat Timo Sinivuori Partiosta ja Juha Makkonen Humakista.

Lue miten Humakin opiskelija JP Tuononen tuotti partiolaisten Roihu 2016 -tapahtuman

Roihu 2016 tuotti verkostoja, johtamiskokemusta ja opintopisteitä