Heikki ja Hilma Honkasen säätiö myönsi tiistaina 16 apurahaa ammattikorkeakouluopiskelijoille. Heidän joukossaan oli viisi Humakin opiskelijaa. Helsingissä järjestetyssä juhlavassa tilaisuudessa apurahan vastaanottivat tulkiksi Humakissa opiskelevat Miika Leivo ja Anni Raukko.

Tulkkiopiskelijana maailmalla

Honkasen säätiön apurahan turvin molemmat opiskelijat toteuttavan kansainvälisen harjoittelun.

—Apuraha auttaa minua toteuttamaan Tansaniassa harjoittelun. Tarkoitukseni on toimia erilaisissa tehtävissä sekä Tansanian kuurojen liitossa Chavitassa että Dar Es Salaamin yliopistossa, totesi Anni Raukko juhlahumun keskeltä.

Miika Leivo on aiemmin ollut harjoittelussa Filippiineillä, nyt on tarkoitus suunnata Intiaan, ainakin Delhin ja Mumbain kuurojen kouluihin.

—Filippiineillä huomasin, että jo yhden vuoden viittomakielen opintojen jälkeen pystyin kommunikoimaan siten, että tulen ymmärretyksi ja myös itse ymmärrän joitain perusasioita. Vaikka kansalliset viittomakielet ovat erilaiset, pystyy kansainvälisessä kommunikointitilanteissa hyödyntämään hyvin joitain viitottujen kielten peruselementtejä.

Tulkkina tulevaisuudessa

Viittomakielinen yhteisö on perinteisesti ollut kansainvälinen ja kuurojen henkilöiden verkostot hyvinkin globaaleja. Leivo ja Raukko edustavat uutta tulkkisukupolvea, jolle niinikään kansainvälisyys on luonnollinen toimintaympäristö.

Raukko ja Leivo uskovat kansainvälisyyden avaavan myös tulevaisuudessa yllättäviäkin polkuja viittomakielen tulkiksi valmistuneelle. He molemmat toivovatkin, että oppilaitos suhtautuisi mahdollisimman joustavasti erilaisiin kansainvälisiin harjoittelu- ja opintomahdollisuuksiin.

Nuoret tulkkiopiskelijat näkevät tulkin tutkinnon antaman pätevyyden monipuolisena ja tulkin osaamisen taipuvan monenlaisiin tehtäviin esimerkiksi maahanmuuttajien parissa.

Honkasen säätiö opiskelijoita tukemassa

Heikki ja Hilma Honkasen säätiö on vuonna 1953 perustettu säätiö, joka jakaa apurahoja nuorille jotka perustamiskirjan mukaan ”ovat osoittaneet suurta lahjakkuutta teknillisissä, tieteellisissä, taiteellisissa tai ammatillisissa opinnoissaan, mitä laatua ne sitten ovatkin”. Säätiön toiminnan aikana on myönnetty yhteensä yli 7000 opiskelija- ja tutkija-apurahaa. Säätiö päättää vuosittain apurahojen kohdistamisesta. Tänä vuonna apurahat oli kohdennettu Humakin, Diakin ja Metropolian opiskelijoille.

http://www.honkasensaatio.fi/

Teksti ja kuvat: Eeva Salmi