Valkeassa talossa on Humakin TKI-keskus(Ilkka) Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lue tarkemmin hakemisesta ja koulutuksesta

 

Kulttuurituotannon alalla on mahdollisuus hakeutua syventäviin lisäopintoihin, sillä kulttuurituottaja YAMK -haku käynnistyy nyt uusituin sisällöin ja painopistealuein.

Opintoihin haetaan ajalla 8.-22.9.2015 (kello 15.00 mennessä), www.opintopolku.fi -osoitteessa. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan puitteissa.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinnosta ovat vastanneet Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Metropolia Ammattikorkeakoulu vuodesta 2009. Viiden vuoden aikana tutkinnon suorittaneista lähes sadasta opiskelijasta on muodostunut ainutlaatuinen kulttuurialan asiantuntija- ja kehittämisverkosto.

Uusi opetussuunnitelma

Tammikuussa 2016 käynnistyvä huippukoulutus toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa, jossa on entistä enemmän painotettu luovien prosessien strategista johtamista ja esimiestyötä. Uutta on myös kulttuurialan alati muuttuvien toimintaympäristöjen laajempi huomiointi. Oleellista on kyky ennakoida ja hyödyntää kulttuurialaan kohdistuvia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia.

Kulttuurituotannon kentän yhä nopeammin muuttuvissa toimintaympäristöissä tarvitaan vahvempaa erikoistumista sekä ammattiosaamisen syventämistä. Tällöin kysymys tuottajan asiantuntijaidentiteetin olemuksesta ja sen rakentamisesta nousee keskiöön. Koulutuksen ytimessä onkin opiskelijan oman asiantuntijuuden kehittäminen.

Kulttuurin asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville

Kulttuurisektorin tuotannollisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville suunnattu koulutus järjestetään Helsingissä monimuoto-opetuksena. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta. Tutkintoon sisältyy laaja kehityksellinen lopputyö, jonka opiskelija tekee valitsemastaan aiheesta, valitsemalleen organisaatiolle tai valitsemassaan toimintaympäristössä.

Hakuaika koulutukseen päättyy 22.9. klo 15.00.

Lisätietoja:

Pekka Vartiainen, yliopettaja, Humanistinen amk, pekka.vartiainen@humak.fi, puh. +358 20 7621 234.

Pia Strandman, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu, pia.strandman@metropolia.fi, +358 40 3345 999