Leena Janhila Luovuus ja Liiketoiminta

Humakin luovien alojen yrityshautomo Creve palkittiin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen ja Suomen Yrittäjien järjestämässä valtakunnallisessa yrittäjyyskilpailussa. Humak Crevelle myönnettiin palkinto Vakiintunut yrittäjyys ja yritystoiminnan uudistaminen. Palkinto jaettiin tänään Kuopiossa valtakunnallisilla AMK-päivillä.

Muita palkittuja korkeakouluja olivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu (sarjassa opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan yrittäjyysasenteen ja -valmiuksien rakentaminen) sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu sarjassa Uutta yrittäjyyttä synnyttävät toimintamallit). 

Humak Creve antaa konkreettisia neuvoja liiketoimintaan

Humak Creve on luovien alojen yrityshautomo, jossa asiakas saa henkilökohtaista tukea ja konkreettista apua liiketoimintansa toteuttamiseen. Creve auttaa yritystoiminnan suunnittelussa, käynnistämisessä, kehittämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä. Humak Creven asiakkaita ovat uuden liiketoiminnan alkuvaiheessa olevat kv-markkinoille tähtäävät yrittäjät designin, hyvinvoinnin, digimainonnan, elämystentuottamisen, urheilun ja tietokonepelien alalta.

Tuomariston valintaperusteena Humakin palkitsemiselle, oli Creven tekemä työ erityisesti luovilla aloilla yrittävien ja yrittäjäksi suuntaavien monipuolisesta palvelemisesta niin koulutuksen, kehittämisen kuin yrityshaudonnan keinoin.

 Palkintoa vastaanottamassa ollut Humakin innovaatiojohtaja Timo Parkkola arvostaa saatua tunnustusta.

– ”Humakissa on tehty yrityksiä tukevaa työtä jo yli kymmenen vuotta. Tästä työstä tärkein osa on ollut Creve -yrityspalvelukokonaisuus, jota tällä hetkellä laajennetaan yliopistoista ja ammattikorkeakouluista koostuvalla korkeakoulukonsernilla koko Suomeen. On upeaa, että työ huomioidaan myös Suomen yrittäjien ja Arenen kautta. Palkinto antaa uskoa myös tulevalle työlle.”-

Kukin ammattikorkeakoulu palkittiin diplomilla sekä lipuilla Valtakunnallisille yrittäjäpäiville Lahteen. Palkinnon mahdollisti Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projekti. 

Humakin saama kunniakirja loistaa lasikehyksessä. Kuva: Timo Parkkola.

Lisää palkinnosta

Lue lisää: http://www.creve.fi/

Kuva: Humak Creven Leena Janhila vetämässä Luovuus ja liiketoiminta -sparrausta Boost Turussa.

Juttua täydennetty 9.5.2019 kello 15.00 innovaatiojohtaja Timo Parkkolan kommentilla ja palkintokuvalla.