Humak haalarimerkki

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja opiskelijakunta HUMAKO lanseeraavat lukuvuoden 2016 – 2017 alkajaisiksi kolme uutta haalarimerkkiä. Merkin voivat ostaa kaikki Humakin opiskelijat, jotka yhden lukuvuoden aikana suorittavat 55 opintopistettä. Merkit ovat myynnissä HUMAKOn toimistossa tiistaista 20.9. alkaen kahden euron hintaan.

– Osa korkeakoulujen valtionrahoituksesta määräytyy sen perusteella, kuinka monta opiskelijaa oppilaitoksessa on, jotka ovat suorittaneet yli 55 opintopistettä. Huomasimme, että jotkut korkeakoulut kannustivat opiskelijoita eri tavoin ja ehdotimme Humakin rehtorille, että Humakinkin pitäisi kannustaa vastaavaa suoritusta, kertoo opiskelijakunta HUMAKOn toiminnanjohtaja Marianna Rantanen haalarimerkkien ideasta. Muun muassa Oulun yliopisto kannustaa opiskelijoitaan 55 opintopisteeseen haalarimerkillä.

-Merkkien avulla voidaan nostaa opiskelijoidenkin tietoisuutta siitä, että 55 opintopisteen suorittamisesta hyötyvät kaikki. Korkeakoulun saama rahoitus mahdollistaa tasokkaan ja laadukkaan opetuksen tarjoamisen kaikille ja on toiminnan perusta, rehtori Tapio Huttula pohtii merkkien merkityksestä ja kiittää HUMAKOa hyvästä ideasta.

Humakin versiossa kolme tasoa: pronssi, hopea ja kulta

Humakin omassa versiossa haalarimerkki-ideaa on jalostettu siten, että merkeistä on tarjolla kolme eri tasoa: pronssi, hopea ja kulta. Pronssitason merkin voivat hankkia opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavan opintopistemäärän yhden lukuvuoden aikana. Seuraava hopeataso myönnetään kahtena vuotena tavoitteeseen päässeelle ja korkeimman, kultatason, voi hankkia opiskelija, joka on opiskellut kolmena eri lukuvuonna vähintään 55 opintopistettä. Merkit on suunnitellut Humakin viestinnän assistentti Emilia Reponen.

Haalarimerkki saatavana Opiskelijakunta HUMAKOn toimistosta 20.9.2016 alkaen

Opiskelija voi tarkistaa opintorekisteriotteessaan olevasta vuosikertymäkohdastaan, onko hän suorittanut lukuvuoden aikana 55 opintopistettä. Merkkejä myönnetään myös takautuvasti aikaisempina lukuvuosina tavoitteeseen päässeille opiskelijoille, joten kolmen merkin kerääminen on mahdollista myös opintojansa jatkaville.

Merkkejä voi ostaa opiskelijakunta HUMAKOn toimistolta 2€/kpl. Saadakseen merkin opiskelijan on osoitettava itse tulostamastaan/kuvaamastaan opintorekisteriotteestaan opintopisteiden vuosikertymä  ja esitettävä tämä HUMAKOn toimistossa merkin ostamisen yhteydessä. Merkeistä saatava tulo käytetään kokonaisuudessaan HUMAKOn toiminnan kehittämiseen.

Muilla paikkakunnilla kuin pääkaupunkiseudulla, merkkejä voi tilata HUMAKOn nettisivujen kautta.

Sanni ompeli universumin ensimmäiset merkit haalariinsa

Otimme varaslähdön merkkien jakoon ja tapasimme yhteisöpedagogiopiskelijat Sanni Hantulan ja Juha Vilppaan HUMAKOn toimistossa Helsingissä. Vilpas on valmistumassa oleva opiskelija, joka on “kerännyt” haalarimerkkiin vaadittavat 55 opintopistettä kolmena vuotena peräkkäin. Hän on ensimmäinen haalarimerkki-suoran kerännyt humakilainen.

Sanni Hantula ja Juha Vilpas
Yhteisöpedagogiopiskelijat Sanni Hantula ja Juha Vilpas saivat universumin ensimmäiset Humakin haalarimerkit HUMAKOn toimistossa.

— Itse olen tosiaan jo opintojen loppuvaiheessa, joten merkeillä on minulle lähinnä symbolinen merkitys. Uskon kuitenkin, että ne voivat toimia motivaattorina opintojensa alussa olevalle opiskelijalle, Juha pohtii haalarimerkkien vaikutusta opiskelutahtiin. Juhan vinkki opintojen edistämiseen ja haalarimerkkijahtiin on, että koska kontaktiopetusta on lopulta aika vähän, asioita ei kannata jättää lojumaan viime hetkeen.

—Kirjoittaminen kannattaa aloittaa heti opintojaksojen alussa ja on hyvä,  jos haalarimerkit kannustaisivat opiskelijoita tällaiseen itseohjautuvuuteen, Vilpas sanoo,

Sanni on ehtinyt jo ompelemaan merkit haalariinsa. Hyvin perustellusti voi siis sanoa niiden olevan universumin ensimmäiset haalariin ommellut 55 opintopisteen haalarimerkit. Sanni on aloittanut Juhaa myöhemmin ja haalarissa komeilevat pronssi- ja hopeatason merkit.

—Ne on todella hienot! Kun muut opiskelijat näkivät nämä merkit, alkoi tuntua, että kaikki haluavat tällaiset, Sanni kertoo ja jatkaa, että ideana haalarimerkki opiskelun kannustimena on todella hyvä.

Sanni Hantulaa kiinnostaa valmistuttuaan työ nuorten parissa. Humakin opinnoista päällimmäiseksi on jäänyt toistaiseksi mieleen Seikkailukasvatuksen opinnot, joista hän uskoo olevan paljonkin hyötyä tulevaisuuden ammatissa.

—Seikkailukasvatus opetti myös paljon itsestä. Ehkä päällimmäisenä jäi mieleen, että kaikkea ei tarvitse osata heti alussa. On pidettävä mieli avoinna ja kokeiltava rohkeasti kaikkea. Sitten huomaakin oppineensa asiat kuin itsestään, Sanni kertoo.

Juha Vilpas muistelee parhaimpana opiskelukokemuksenaan Syventävä harjoittelu -opintojaksoa Humakin Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskuksessa Preventiimissä.

—Minua kiinnostaa järjestötyö ja koulutussuunnittelu. Otin Preventiimiin yhteyttä ja päätimme yhdessä, että lähtisin suunnittelemaan tulevaisuudessa mahdollisesti järjestettävää uutta koulutusta, Juha kertoo harjoittelutehtävästään. —Harjoittelujakso Preventiimissä oli opiskeluajan harjoitteluista itsenäisin ja vaativin ja sitäkautta myös ehkä kaikkein kehittävin, Juha päättää.

Tässä oli ensimmäisten haalarimerkkien tarina. Mikä  on omasi?

Teksti ja valokuvat: Jarmo Röksä
Merkkien suunnittelu: Emilia Reponen