HupparikansanPuolesta Turku 2015 Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lue lisää Nuorisotyön viikosta

Nuorten parissa tehtävää työtä ja sen yhteiskunnallista merkitystä tehdään vahvasti tunnetuksi alkaneella Nuorisotyön viikolla. Järjestäjät – Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry jäsenjärjestöineen ja kunnallisen nuorisotyön toimijat ja alan oppilaitokset – korostavat sitä, että on tärkeätä saada turvattua nuorisotyön resurssit ja jatkuminen myös nykyisessä taloustilanteessa.

Lukuisat sosiaalipoliittiset tutkimukset osoittavat, että nuorten kanssa tehtävän työn avulla estetään nuorten syrjäytymistä. On kiistattomasti osoitettu, miten ehkäisevä nuorisotyö vähentää kaupunkien lastensuojelukustannuksia. Siksi ei pidä tehdä samoja virheitä kuin edellisen laman jälkeen 1996, jolloin nuorisotyötä koskevien velvoitteiden vähentäminen voimisti merkittävästi nuorten syrjäytymistä.

Yhteisöpedagogit nuorisotyössä

Nuorisotyöntekijöiden kouluttajana Humak on aktiivisesti mukana viikon tapahtumissa. Opiskelijat ja henkilökunta tekevät näkyväksi ja tunnetuksi nuorisotyötä erilaisin tapahtumin ja tempauksin eri puolilla Suomea – kaduilla, toreilla, kauppakeskuksissa ja kampuksilla.

—Humakille on tärkeää olla nuorisotyöalan suurimpana korkeakouluttajana mukana alan tapahtumissa. Haluamme osaltamme tukea ja tuoda esille nuorisotyön näkyvyyttä  ja merkittävyyttä. Nuorisotyön kentällä moninaiset toimijat niin vapaaehtoiset kuin ammattilaiset, tekevät työtä nuorten kanssa nuorten hyväksi. Nuorisotyön kenttä on yhteisöpedagogeille edelleen tärkeä työllistäjä, toteaa johtaja Katariina Soanjärvi Humakin järjestö- ja nuorisotyön yksiköstä.

#HupparikansanPuolella

Elokuussa käynnistynyt, Nuorisotyön viikkoon huipentuva #HupparikansanPuolella -haaste haluaa rohkaista nuorisotyöntekijöitä ja muita nuorten kanssa toimivia kertomaan oman työnsä positiivisista ja ennaltaehkäisevistä vaikutuksista. Kampanjalla halutaan tuoda esiin nuorisotyön moninaisuus ja erilaiset työmuodot sekä nuorisotyön kasvatustehtävä ja syvempi rooli yhteiskunnassa.

Humakin Nurmijärven yhteisöpedagogiopiskelijat ja Nuorisotyön viikko 2014
Hupparikansaa ovat nuoret, nuorten ryhmät ja nuorten kanssa toimivat aikuiset. Mahdollisuuksia ja tiloja hupparikansalle tarjoavat kuntien nuorisotyö, järjestöt ja seurakunnat. Kuvassa Nurmijärven kampuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat syksyllä 2014.

Avoimet seminaarit nuorisopolitiikasta

Jyväskylän kampuksella ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogi-opiskelijat tutustuvat nuorisopolitiikkaan ja nuorisotyön perusteisiin  tiistaina  610. klo 9.00 – 16.00.

Tiistain seminaarissa alustajina toimivat Humakin nuoriso- ja järjestötyön johtaja Katariina Soanjärvi, yhteisöpedagogi-opiskelija Kalle Kinnunen sekä Jyväskylän Taidetyöpajan ohjaaja, yhteisöpedagogi Sampo Salo. Soanjärven alustus pohjautuu hänen väitöskirjaansa, jonka otsikko on ”Mitä on ammatillinen nuorisotyö? Nuorisotyön villiä kenttää kesyttämässä”.

Keskiviikkona 7.10. kello 9-16.00. lehtori Tero Lämsä valmentaa aiheesta ”Osallisuus, osallistava ja aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sekä lehtori Marjo Kolehmainen nuorisotyöstä koulussa.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ja ne ovat kaikille avoimia.

Turussa Suomen suurin katusoittotapahtuma

Yhteisöpedagogiopiskelijat kokoavat Turun suurinta katusoitto-orkesteria Hansatorille maanantaina 5.10 2015 kello 17-18. Tapahtuman järjestävät Eetu Pöllänen, Perttu Martikainen, Sannimaria Kekäläinen, Joonas Lehtola ja Veera Silmunen.

Kokemuksellisen taide- ja kulttuurikasvatuksen perusteiden opintoja suoritetaan Turussa kaikkiaan seitsemässä eri projektissa nuorisotyön viikon aikana.  Tuotoksia on nähtävillä Humakin nettisivuilla sekä kaupungilla.

Harjoittelijoita Pääkaupunkiseudun nuorisotiloissa

Nurmijärven kampuksella syksyllä 2015 opintonsa aloittaneet 60 yhteisöpedagogi-opiskelijaa ovat nuorisotyön ytimessä tekemässä harjoittelujaksojaan Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Pohjois-Koillisessa nuorisotyöyksikössä ja Nurmijärvellä Röykässä.

Opiskelijoiden alaan perehtymistä voi seurata torstaina 8.10.2015 opiskelijoiden tuottamista kuvista, jotka näkyvät esim. kampanjoissa # Hupparikansanpuolella ja #Humak #nuorisotyönviikko.

Pop-up nuokkari Kuopion torilla

Kuopion alueyksikössä Nuorisotyön viikkoon osallistuvat kolmannen vuosikurssin opiskelijat järjestämällä Pop-up nuokkarin. Aloittaneet yhteisöpedagogiopiskelijat puolestaan näkyvät teeman parissa supersyyslomalla viikolla 42.

Nuorisotila toimii Kuopion torilla ke 7.10.2015 klo 9-15
Hupparikansan puolella- Pop Up- tempauksen tarkoitus on tehdä nuorisotyötä näkyväksi ja välittää viestiä sen yhteiskunnallisesta ja kasvatuksellisesta merkityksestä. Tempauksella haastetaan peukuttamaan nuorten ja nuorisotyön puolesta.

Torilla kohdataan kansalaisia, kenties päättäjiä, alasta mitään tietämättömiä, siitä kiinnostuneita, nuorisotyötä ja nuorisoalan työtä tekeviä, alaa opiskelevia jne – ja pysähdytään hetkeksi asian äärelle peukuttamaan hupparikansaa ottamalla hupparikuvia, jotka laitetaan sosiaaliseen mediaan #hupparikansanpuolella.
Toritapahtuman toteuttavat Kuopion alueyksikön 3. vuosikurssin opiskelijaryhmä, joille tämä on osa nuorisotyön ammatillisia suuntautumisopintoja.

Tempaukset jatkuvat Supersyyslomalla Kuopiossa

Yhteisöpedagogiopiskelijat tuottavat yhdessä Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden kanssa viikolla 42 supersyyslomaa. Supersyyslomalla ollaan samojen nuorisotyön teemojen äärellä kuin varsinaisella nuorisotyön viikollakin.

Nuorisotyö näkyy eri puolilla kaupunkia erilaisina tilaisuuksina ja tapahtumina mm. GyoStage -verkkopelitapahtuma, 5D-leffaproduktio, yhteistyö ortodoksimuseon kanssa rintanappipajassa sekä toiminta nuorisotiloilla ympäri kaupunkia – paljon kaikenlaista kivaa kaikille nuorille!

Lisää tietoa saat Kuopion nuorisopalveluiden nuorten portaali PO1nT:sta http://www.po1nt.fi/etusivu.html

Lisätietoa Nuorisotyön viikosta: http://www.alli.fi/hankkeet+kampanjat/nuorisotyon+viikko/