MOP - ohjaus- ja palveluverkostojen kehittämishanke Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Julkaisu: Nuorten nivelvaiheen ohjaus Lapissa

Nuoren kokema arki poikkeaa eteläsuomalaisen nuoren arjesta. Harvempi asutus ja pitkät välimatkat kouluun, harrastuksiin ja kavereiden luo korostavat nuorille annettavan ohjaus- ja tukityön merkitystä. Pitkät etäisyydet vaikuttavat myös siihen, millaista tukea nuoret saavat opiskelupaikan ja ammatinvalintaan.

Syyskuussa käynnistynyt Euroopan sosiaalirahaston ja Lapin ELY-keskuksen rahoittama Lapin nuorten MOP – monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen koordinointihanke jatkaa siitä nivel- ja siirtymävaiheen tematiikasta, johon Humakin myös toteuttama ja viime vuonnna päättynyt ESR-rahoitteinen lappilaisten 9. luokkalaisten ohjausta koskeva esiselvitys nuorten nivel- ja siirtymävaiheen ohjauksesta jäi (katso Liittyviä linkkejä -kohta muualla tässä artikkelissa).

Hyvien käytänteiden juurruttaminen nuorten ohjaamiseen

Lapin nuorten MOP – monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen koordinaatiohanke pyrkii tukemaan, kehittämään ja koordinoimaan Lapin tasolla nuorten monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa. Hanketta toteutetaan sekä maakunnan tasolla että pilottikuntatasolla, joita ovat Enontekiö, Muonio, Savukoski ja Ylitornio.

—”Vuonna 2014 valmistuneessa esiselvityksessä totesimme, että kunnissa on hyvin erilainen tapa ohjata nuorta koulusta toiseen ja palveluiden piiriin. Nuorten hyväksi tehdään hyvin paljon työtä, vaikka toimijoita on vähän”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jaana Karjalainen. Karjalainen toteaa haasteena olleen, että nuoret, jotka tarvitsivat erityistä tukea päästäkseen jatko-opintoihin, eivät saaneet riittävästi apua, koska erityispalveluita ei ollut tarpeeksi tarjolla ja käytännöt olivat hajallaan.

Uusi hanke lähtee tukemaan nuorten monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa yhteisten hyvien käytänteiden luomisessa ja juurruttamisessa osaksi pysyviä palvelurakenteita. Hankkeessa edistetään nuorisotakuun toteuttamista kehittämällä ohjaus-, palvelu- ja toimintamalleja, joilla tehostetaan nuorten nivel- ja siirtymävaiheiden onnistumista.

Pyrkimyksenä nopeuttaa nuorten opiskeluun siirtymistä

Hankkeen kohderyhmänä ovat monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot sekä nivel- ja siirtymävaiheissa olevat nuoret ja alle 30-vuotiaat nuorisotakuun piirissä olevat nuoret. Pilottikunnissa pääpaino on nuoriin kohdistettavien konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa pilottikuntien tarpeista ja toimintaympäristöistä lähtien. Maakunnan tasolla monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa tuetaan yhteisten maakunnallisten koulutus- ja verkostopäivien avulla.

Hankkeen toimenpiteitä kohdistetaan nuorten opiskeluun hakeutumisen nopeuttamiseen, nivel- ja siirtymävaiheiden sujuvuuden parantamiseen sekä nuorten monialaisten ohjaus- ja palveluprosessien kehittämiseen. Hanke tukee nivel- ja siirtymävaiheiden tehostamista ja kehittää nuorisolain mukaista monialaista yhteistyötä.

Hanke jatkuu 31.7.2018 saakka. Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Jaana Karjalainen Humakista (jaana.karjalainen@humak.fi)