Humanistinen ammattikorkeakoulu kritisoi Baltzarin pedagogiikkaa selvityksessään jo vuonna 2012

1980-luvun toimistorakennus.

Humak on nostettu esiin Veijo Baltzarin toiminnasta kertovissa uutisissa, koska Humak toteutti vuonna 2011-2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen Baltzarin toiminnassaan kehittämän pedagogiikan perusteista. Humakin selvitys päätyi kriittiseen arvioon pedagogiikasta. Selvityksen tehneet tutkijat nostivat esiin huolensa Baltzarin käyttämistä menetelmistä ja varoittivat, että toimintaan liittyy vaaroja. Tutkijat eivät suosittaneet menetelmän kehittämistä eteenpäin.

Joistain lähteistä on voinut saada sellaisen kuvan, että Humak olisi ollut tukemassa Baltzarin pedagogisen mallin rakentamista. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan Humak ei halunnut jatkaa hanketta selvitysvaiheen jälkeen edellä mainituista syistä emmekä ole olleet tekemisissä Drom ry:n kanssa selvityksen tehtyämme.

Raportti on luettavissa osoitteessa: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/01/Baltzar-KKI-HUMAK-Raportti-final.pdf.

Lisätietoja:

Jukka Määttä
Rehtori, toimitusjohtaja
Humak
jukka.maatta@humak.fi
0400 349 249