“Humak on mukava ja turvallinen paikka opiskella”

Roosa Honkaniemi, tulkki-opiskelija Kuopiosta.
Roosa opiskelee puhevammaisten tulkkausta ja kommunikaation ohjausta Kuopion Humakissa.

Roosa Honkaniemi opiskelee toista vuotta Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampuksella puhevammaisten tulkkausta ja kommunikaation ohjausta. Roosa arvostaa erityisesti sitä, että saa opettajilta hyvin henkilökohtaista ohjausta. Kaiken keskiössä on ajatus siitä, että asioita tehdään yhdessä ihminen ihmiselle.  

Kuopion kampus on viihtyisä ja mukava, läheisen kartanon ympäristössä sijaitseva rakennus. Opiskelijat ja opettajat tuntevat kaikki toisensa. Pienen ryhmän kanssa työskentely ja keskustelu on hyvin avointa. 

– Koska tämä on pieni korkeakoulu, niin täällä saa erittäin hyvin henkilökohtaista tukea. Tämä on myös sellainen paikka, jossa saa ja pitää olla ihminen ihmiselle, Roosa kertoo.  

Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa 

Roosa opiskelee puhevammaisten tulkkausta ja kommunikaation ohjausta nyt toista vuotta. Opinnot aloitettiin ensimmäisenä vuonna suoraan viittomakielestä.  

– Olemme käyneet läpi myös puhevammaisten tulkin ammattietiikkaa, koska se on erittäin tärkeää, Roosa painottaa. 

 – Opintojen pohjalla on sekä teoriaa että käytäntöä, kuten esimerkiksi tukiviittomia, kuvakommunikaatiota ja piirtämistä. Meille on tullut myös työelämästä pari tilausta. Olemme käyneet esimerkiksi Kuopion Perheentalolla kuvittamassa ja vetämässä tukiviitottuja satuja, Roosa kertoo.  

Yksilöllistä tukea ja ohjausta 

Ensimmäiset kaksi vuotta Humakissa ovat olleet Roosan mielestä hyvin opettavaisia ja hän kokee aidosti oppivansa. Tähän vaikuttavat keskeisesti hyvät opettajat. 

– Opettajat ovat kyllä aivan mahtavia, he osaavat työnsä hyvin. He antavat oikeasti tukea ja neuvoja. Saamme jopa yksilöllistä tukea ja ohjausta, Roosa kiittelee. 

– Humak on mukava ja turvallinen paikka opiskella, Roosa kiteyttää.   

Puhevammaisten ohjaaja ja kommunikaation tulkkaus

Kuopiossa voit opiskella puhevammaisten tulkiksi ja kommunikaation ohjaajaksi. Tulkki (AMK) on tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen asiantuntija, joka toimii esimerkiksi tulkkina puhevammaisille asiakkaille.

Vahva pedagoginen osaaminen ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus luovat perustan kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtäviiin eri-ikäisille asiakkaille ja eri tahoille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Tulkkausta tarvitaan kaikilla ihmiselämän alueilla: työssä, yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, opinnoissa, asioimistilanteissa, perhejuhlissa ja vapaa-ajanvietossa, harrastuksissa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Tulkkauspalvelu perustuu lakeihin, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkauspalvelut mahdollistavat osaltaan kielellisten oikeuksien ja kielellisen saavutettavuuden toteutumisen sekä tasavertaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan.

Tulkin AMK-opinnot ovat suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja tulkin ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Muita uutisia tulkki (AMK) koulutuksesta

Millaista tulkkikoulutus on käytännössä?

Tulkkiopiskelija sormittaa koulumatkansa tienviitatkin

”Ehdottomasti kannattaa lähteä koulutukseen oli se oma työura missä vaiheessa tahansa”

Viittomakielentulkki on moniosaaja, joka tekee työtä vaihtelevissa tilanteissa