Yhteisöpedagogit ylempi AMK

-“Te olette hyvässä asemassa, sillä tutkimusten mukaan nyt suorittamanne tutkinto työllistää parhaiten”, totesi rehtori Tapio Huttula yhteisöpedagogien (ylempi AMK) valmistujaisjuhlassa Helsingissä perjantaina 9.6.2017.  -“Tutkintonne on koulutusinnovaatio, johon tulee opiskelijoiksi työelämän asiantuntijoita, joilla on jo osaamistarve aloittaessaan opinnot”.

Oppiminen on työtä – työ on oppimista

Huttulan mukaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy uuden työelämän ominaisuuksia, kuten se, että luovan työn logiikan mukaan työ on entistä enemmän oppimista ja osaamisen vuorovaikutteista jakamista. Asiantuntija ei ole se, joka tietää eniten vaan se joka oppii nopeimmin. Ongelmien kuvaaminen ja niiden ratkaiseminen on keskeistä tulevaisuuden työssä.

Humakista valmistuneet järjestö- ja nuorisotyön ylemmät ammattilaiset ovat keskeisessä asemassa, kun toimialaa kehitetään. Heillä on valmiudet ratkaisujen hakemiseen ja uuden tiedon tuottamiseen vuorovaikutuksessa.

Huttula onnitteli valmistuneita ja toivoi että hyvä vuorovaikutus työelämän ja korkeakoulun välillä jatkuu. -“Kääntykää puoleemme – ratkaistaan ongelmia jatkossakin yhdessä”.

Ylemmän tutkinnon valmentajat
Yhteisöpedagogien (ylempi AMK) valmentajia. Yliopettaja Kylmäkoski (toinen oikealta) rehtori Huttulan, (vas.) yliopettaja Reijo Viitasen, koulutuspäällikkö Juha Makkosen, lehtori Pia Lundbomin ja yliopettaja Tarja Nymanin kanssa

Yliopettaja Merja Kylmäkoski puhui muutoksen proaktiivisen kohtaamisen tärkeydestä. Se on toteutunut valmisteltaessa opetussuunnitelmauudistusta vuodelle 2025. Yhteisöpedagogin keskeiset osaamisalueet ovat yhteisöllinen asiantuntijuus sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen. Digitaalinen vuorovaikutus on tärkeätä,unohtamatta kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Yhteisöpedagogit antavat äänen niille, jotka eivät sitä saa kuuluviin. Lopulta kaikki on kiinni ihmisetä, Kylmäkoski lopetti puheenvuoronsa.

Stipendin sai kaksi opiskelijaa. Mette Aatinen palkittiin hyvistä opintosuorituksista ja Lari Lyytikäinen hyvästä opinnäytetyöstä, jonka aiheena on nuorten itsenäistymisen tukeminen sijaishuollossa. http://www.theseus.fi/handle/10024/2065

Jaana Petäjoki ja Jarmo Laitinen, yhteisöpedagogeja ylempi AMK
Opiskelijan puheessaan Jaana Petäjoki ja Jarmo Laitinen kiittivät turvallista ja kannustavaa yhteisöä, joka on valmistanut tulevaan.

Valmistuneet

Kevään 2017 aikana on valmistunut 20 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta yhteisöpedagogia:

Yhteisöpedagogi (Ylempi AMK)
Aatinen Mette Lohja – Lojo
Aziadzo Eevi-Mari Helsinki – Helsingfors
Hernelahti Jenni Henriikka Raisio – Reso
Kemppainen Annu-Leena Turku – Åbo
Kesti-Helia Mirkka Vantaa
Korhonen Anne Helsinki – Helsingfors
Kuusimaa Merja Tuulikki Kerava – Kervo
Kyriopoulos Sanna Pauliina Helsinki – Helsingfors
Laitinen Jarmo Aulis Oulu – Uleåborg
Lehtinen Pirjo Hannele Turku – Åbo
Lyytikäinen Lari Lahti
Majlund Marjo Tampere
Näätsaari Ari Reino Olavi Espoo – Esbo
Papunen Tiina Johanna Helsinki – Helsingfors
Petäjoki Jaana Helena Turku – Åbo
Reynders Virpi Vantaa
Salo Kristiina Helsinki – Helsingfors
Sirviö Minna-Liisa Helsinki – Helsingfors
Vettenranta Mia Susanna Pori – Björneborg
Vähäoja Tanja Kalajoki