Yksinyrittäjät saavat tukea ja tuunausta toisiltaan

Yrityksen kehittäminen ei ole ainoastaan volyymin kasvattamista, vaan tuottavuuden parantamista. Tästä ovat yhtä mieltä luovien alojen yrittäjät, jotka osallistuivat Tuunaa Tuottoa -hankkeen tapaamiseen Humakin TKI-keskuksessa Jyväskylässä.

Länsi-Uudellamaalla toteutetun pilottihankkeen kokemusten pohjalta Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Hämeen ELY-keskus ovat myöntäneet ESR-rahoituksen viidellä alueella toteutettavaan luovien alojen palveluverkostohankkeeseen. Humak koordinoi sitä Keski-Suomen alueella.  Hanke jatkaa aiemmin toteutettua ja hyväksi havaittua toimintamallia myös uusilla alueilla Itä-Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa.

Kullakin alueella toimivat omat yritysryhmät, joissa luovan alan yritykset kehittävät palveluitaan ja uutta liiketoimintaa. Ideana on tuoda samaan kehittämisryhmään eri vaiheessa olevia, erilaista osaamista omaavia yrittäjiä. Ryhmät muodostuvat tuunaajista ja tuunattavista.

—Monet pienet yritykset toimivat yksin. Tällaisissa projekteissa voimme saattaa heitä yhteen, kertoo hankkeen projektipäällikkö, Humakin lehtori Niila Tamminen. —Hanketyö pitää meidät alan kouluttajat ja kehittäjät ajan tasalla ja näköalapaikalla. Humak haluaa valtakunnallisena toimijana näkyä ja tehdä yhteistyötä kulttuurituotannon kentällä, missä toimivat myös alumnimme ja muut yhteistyökumppanimme.

 

Tuunaa tuottoa -tapaaminen Jyväskylässä
Kehitetään yhdessä – erilaista osaamista yhteisen pöydän ääressä Joona, Suvi, Kreetta ja Ville

Uusia ideoita ja työllistymisen mahdollisuuksia kulttuurituotantoon

—Tämän kaltaiset hankkeet tuottavat uutta osaamista ja kehittävät yrittäjyyttä ja sitä kautta myötävaikuttavat opiskelijoiden työllistymiseen, toteaa Tuunaa Tuottoa -hankkeen Keski-Suomen ryhmää luotsaava lehtori Jouni Kärkkäinen. Ryhmä on toiminut vuoden alusta, ja yhteisiä hankkeita on jo saatu alkuun.

CrossFit Areena Jyväskylä lajin puolestapuhujana
Yrittäjä Markus Rostin tiimin tavoitteena on ryhtyä tuottamaan sisältörikasta ja raikasta videomateriaalia CrossFitin harrastamisesta ja alan ilmiöistä. Häntä tuunaavat Video-Villen yrittäjä Ville Viinikainen ja graafinen suunnittelija Jyri Kiuru Jyri Kiuru Designista.

Vinkeetä verkkokauppaa ja jälleenmyyntiä
Miljöösuunnittelija Kreetta Ahosen yritys Vinkee (www.vinkee.fi) toimii jo neljättä syksyä.  Tuunaajana verkkokaupan teossa on ollut verkoston Joona Nuutinen. Kreetta tuli mukaan ryhmään vuoden 2016 alussa. Kreetan yritys Vinkee myy maailman hauskimpia heijastinliivejä. Jälleenmyyjiä on Suomen lisäksi Saksassa, Norjassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Kreetta hakee ryhmästä uusia yhteistyökumppaneita ja ideoita.

Välittäjänä taiteilijoiden ja ostajien välillä
Humakin alumnin Suvi Liukkosen (kulttuurituottaja AMK) vielä nimettömän yrityksen yritysideana on hankkia töitä graafisille suunnittelijoille ja disainereille. Suvi pohtii tällä hetkellä yrityksen perustamiseen liittyviä asioita hankkeen asiantuntijoiden kanssa. —Merkittävää yritystoimintani kannalta oli Tuunaa Tuottoa -verkoston matchmaking-tilaisuus kesäkuussa Seinäjoella, missä yritysideani kirkastui ja ensimmäiset asiakkaat löytyivät. Suvi kertoo yritysideansa synnystä: —Aamulla lähdin klo 7.30 avoimin mielin matkalle – ja illalla minulla oli jo firman toimintamalli ja asiakkaita. Viisi asiakasta riittää minulle aluksi.

Verkkokauppaa ja biomekaanista pop-musiikkia
Joona Nuutinen on verkkokaupan ammattilainen (www.netura.fi) – tuunaaja, joka myös johtaa omaa biomekaanista pop-musiikkia tekevää bändiä (www.unzyme.com) —Tekemistä on enemmän kuin yksinyrittäjä ehtii tehdä, toteaa Joona.  Unzymen ympärille Joona kokoaa tiimiä, jossa luotaisiin erilaisia osaamisia yhdistämällä esittäville artisteille ja yrityksille mediatuotannon palvelu, jolla mahdollistettaisiin parempi kohdennettu ja interaktiivinen näkyvyys medioissa. Tuunaa Tuottoa -ryhmän  tapaamisessa sovittiin myös, että Joona luo alustavan mallin hankkeen kautta  jaettavasta yhteisalustasta.

Mainosvideoita yrityksille ja tapahtumiin
Yrittäjä Ville Viinikainen (www.videoville.fi) tekee mainosvideoita yrityksille ja tapahtumiin. Asiakkaita on 12 paikkakunnalla Keski-Suomessa. Hän osallistuu hankkeeseen tuunaajana ja on myös kiinnostunut kehittämään myynnin työkaluja, joilla voitaisiin parantaa töiden ennakoivuutta ja toiminnan tasapainottamista.

Vuonna 2016 Tuunaa Tuottoa –valmennuspäiviä on ollut viisi, kertoo Jouni Kärkkäinen. Osa on oman alueen verkostotapaamisia, osa valtakunnallisia Tuunauspäiviä ja yhteisöpäiviä.

Hanketyö tuottaa osaamista ja kasvattaa verkostoja

—Humak toimii työelämäläheisesti. Opiskelijat ovat koko opintojen ajan vuorovaikutuksessa oman alansa työelämän kanssa, kertoo Niila Tamminen. — Lehtorit ovat valmentajia, jotka ohjaavat opiskelijaa hankkimaan tietoa ja sen avulla osallistumaan uuden tiedon luomiseen. Olemalla mukana siellä missä luovaa alaa kehitetään olemme ajan tasalla. luovan alan verkostoissa, esim. tässä Tuunaa tuottoa -hankkeessa viisi toimijaa eri puolilta maata kehittää luovan alan yrittäjyyttä yhdessä.

—Hankkeessa haetaan uudella tavalla rakennettuja palvelutuotteita. Tavoitteena on lisätä sekä luovien alojen että kohdeyritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä luoda kokonaan uutta luovan talouden liiketoimintaa. On hienoa, että voimme yhdistää luontevasti tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaa meidän valmennustyöhömme. Saamme kontakteja ja myös potentiaalisia työpaikkoja meiltä valmistuville, toteaa Jouni Kärkkäinen.

Luovat alat ovat täynnä mahdollisuuksia yrittäjyydelle

Kärkkäisen mukaan kulttuurialalla yrittäjyydelle on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia uudenlaiselle, yrittäjämäiselle toiminnalle niin kuvataiteen, teatterin kuin muillakin taiteen aloilla. Uusia avauksia tarvitaan. —Digitaalisuus on jo nyt iso osa meidänkin verkostomme yritysten toimintaa, kertoo Kärkkäinen.

Jouni_karkkainen

Tervetuloa mukaan kehittämään uutta yritystä Keski-Suomeen!

Saat käyttöösi hankkeen asiantuntijoiden tuen. Voit toimia jo nyt yrittäjänä, freelancerina tai sinulla on muutoin ko. osaamista ja haluat lähteä toimimaan osana tiimiä.

Ota yhteyttä Jouniin
Jouni on toiminut luovien alojen liiketoimintalähtöisissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sekä valmentajana alalla useiden vuosien ajan.

jouni.karkkainen@humak.fi, 0400 349 297