Humak valintakokeet 2014 Turku

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) valitsi ensisijaiseksi hakukohteekseen kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaussa kaikkiaan 1218 hakijaa. Aloituspaikkoja oli haussa 348. Viimevuotiseen verrattuna ensisijaisten hakijamäärä suhteessa aloituspaikkojen määrään kasvoi. Vetovoimakerroin oli 3,5.

Kevään yhteishaun alustavissa tuloksissa näkyy aikuiskoulutuksen suosion huima kasvu. Ensi kertaa yhteishaussa mukana ollut Työyhteisön kehittäjän (TYKE, yhteisöpedagogi, amk) ja yhteisöpedagogi (ylempi AMK) –koulutus olivat päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa vetovoimaisimpia. TYKE-koulutukseen ensisijaisia hakijoita oli 157 ja yhteisöpedagogin ylempään AMK-tutkintoon 96.

—Erityisen ilahduttavaa on se, että uusi työmarkkinaosapuolten kanssa kehittämämme työyhteisön kehittäjän yhteisöpedagogikoulutus osoittautui huippusuosituksi, toteaa Humakin rehtori ja toimitusjohtaja Tapio Huttula tuoreeltaan haun päätyttyä.

—Työelämässä on selvästi tilaus tämän tyyppiselle työn ohella suoritettavalle monimuotokoulutukselle, joka tarttuu työyhteisöjen arkeen ja kehittää niitä. Koulutuksemme soveltuu niin työelämässä toimiville HR-ammattilaisille kuin muullekin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimivalle henkilöstölle. Tulemme tarjoamaan tätä koulutusta myös ensi syksynä Humakin avoimessa amk:ssa. Ilmoittautuminen avautuu heti elokuun alussa, Huttula kertoo.

Toinen suosittu hakukohde yhteishaussa on Humakin kymmenen vuotta täyttävä yhteisöpedagogi ylempi (AMK) –koulutus. —Ylemmän amk-koulutuksen vetovoima on kasvanut koko ajan, ja suunnittelemmekin tämän järjestö- ja nuorisotyöalalla suositun koulutuksemme aloituspaikkamäärän kasvattamista. kertoo Humakin koulutusjohtaja Jukka Määttä, joka muistuttaa, että tämänkin koulutuksen opintojaksoja on tarjolla Humakin avoimessa amk:ssa.

Yhteisöpedagogikoulutukset vetovoimaisia – Turku kärjessä

Järjestö- ja nuorisotyöalan suurin  kouluttaja Humak on valtakunnallinen. Yhteisöpedagogiksi (AMK) voi opiskella sekä päivä- että monimuotototeutuksina. Verkostomme koulutukset ovat saavuttaneet vankan aseman kaikilla toiminta-alueillamme niin pääkaupunkiseudulla, Turussa, Kuopiossa kuin Jyväskylässä. Kevään 2017 haussa parhaiten menestyi Turun yhteisöpedagogikoulutus, jonne ensisijaisia hakijoita oli 158, mutta muut yksiköt eivät jääneet tästä kauaksi.

Kulttuurituottaja-koulutuksen hakupaikkoja olivat päiväkoulutuksen Kauniainen/Helsinki ja Turku sekä monimuotokoulutukset Kauniaisissa ja Tampereella. Kulttuurituotannon hakijamäärät laskivat muutamalla ensisijaisella hakijalla.

Tulkkausalan koulutusmäärissä Humak seuraa alan kehitystä ja on sopeuttanut aloituspaikkamääriä tulkin (AMK) koulutuksissa. Tänä vuonna hakukohteena oli ainoastaan Kauniainen pääkaupunkiseudulla, kun Kuopion tulkkikoulutus piti välivuoden. Haussa oli myös opistotasoisille tulkeille suunnattu monimuotokoulutus.

Opiskelijoiden panos näkyi yhteishakukampanjassa

—Tämän vuoden yhteishakumarkkinoinnissa oli vahvasti mukana yhteisöpedagogiopiskelijoita Turusta ja Kuopiosta, ja uskon että heidän freesi otteensa näkyi erinomaisina tuloksina hakumäärissä niin heidän omilla kuin muillakin opiskelupaikkakunnilla, toteaa Humakin yhteishakumarkkinointia tiiminsä kanssa vetänyt viestintäpäällikkö Jarmo Röksä.

Hakijanopas

Kaikkien valintojen tulokset julkistetaan 30.6.2017

Humak järjestää valintakokeet touko-kesäkuussa, erikseen päivä- ja monimuotototeutuksille. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla 12.5.2017 lähtien. Huomiona, että yhteisöpedagogi (AMK) päivätoteutukseen ei tänä keväänä lähetetä kutsuja, vaan hakukelpoinen hakija osallistuu valintakokeeseen kyseisen hakukohteen ensisijaisimmassa toimipaikassa. Hakuihin liittyy usein myös toive ilmoittautua valintakokeisiin.

Korkeakoulujen kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 30.6. Tällöin opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 14.7. klo 15 mennessä.

Avoimen amk:n tarjonta avautuu 1.8.2017 kello 12

Avoin ammattikorkeakoulu on osoittautunut hyväksi keinoksi tutustua Humakin opintoihin. Viime vuonna Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä tuplaantui ja suosion oletetaan ensi lukuvuonna pysyvän vähintään samana.

Ensi lukuvuoden tarjonta avataan avoimeen ammattikorkeakouluun 1.8.2017 pian opiskelijavalintojen ratkeamisen jälkeen. Avoin ammattikorkeakoulu toimii monelle opiskelijalle ns. väylänä ammattikorkeakouluopintohin ja ajankohdalla halutaan varmistaa opiskelumahdollisuus väylään pyrkiville. Erillishakuun voi osallistua, kun on opiskellut avoimessa 60 op.