Opiskelijat olivat mukana yhteisöradioprojektia Tansaniassa Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lue arviointiraportti

Kansainvälinen yhteistyöprojekti Tansaniassa, harjoittelupaikka botswanalaisessa lasten ja nuorten keskuksessa tai kansainvälisten seminaarien järjestämistä Suomessa. Ja tietenkin kansainvälisiä vaihto-opintoja eurooppalaisissa Erasmus-yliopistoissa.

Humak tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen – ja niitä myös hyödynnetään. Yksi esimerkki on yhteisöradion kehittämisprojekti Tansaniassa, johon opiskelijoitamme osallistui.

Yhteisöradio JAMII FM

Tansanian kaltaisessa maassa, jossa maaseudun kyliin ei tule lehtiä eikä siellä ole televisiota, eivätkä puhelinyhteydetkään aina toimi, radio on keskeinen tiedonvälityksen kanava, kertoo yhteisöpedagogiopiskelija Kaija Laurila, joka osallistui Viestintä ja kehitys -säätiön (Vikes) yhteisöradiohankkeen arviointiin Mtwaran alueella.

—Tansaniassa toimii muutama yhteisöradio. Me evaluoimme uuden radioaseman, jonka kuuluvuusalueella tulisi olemaan miljoona ihmistä, kertoo Laurila. —Yhteisömediatoiminnan tavoitteena on tarjota maaseudun ihmisille mahdollisuus osallistua julkiseen keskusteluun heitä koskevista asioista, ja kannustaa löytämään ratkaisuja oman lähialueen ongelmiin. Yhteisöradioryhmiä muodostettiin nuorista toimittajista läheisistä kylistä ja asukkaat tekevät juttuja itseään koskettavista asioista.

Humakin ja tansanialaisten Dar es Salaamin ja Stella Maris -yliopiston opiskelijat – kolme opiskelijaa kustakin – tutustuivat yhteisöradion toimintatapoihin ja vaikutuksiin sekä arvioivat yhdessä projektin toteutusta. Elokuun puolivälissä osallisten yliopistojen lehtorit tulivat paikalle, ja yhdessä opiskelijoiden kanssa tuotettin lopullinen 24-sivuinen evaluaatioraportti, joka perustui kolmen viikon kenttätyöhön Tansaniassa.  Kenttätyössä hyödynnettiin osallistavia menetelmiä.,

Vankka perusta kansalaisjournalismille

Raportin mukaan hanke on onnistunut luomaan vankan perustan kansalaisjournalismille ja yhteisömedialle Mtwaran ja Lindin alueilla eteläisessä Tansaniassa.

Mtwarassa sijaitsevaan Naliendelen kylään on hankkeen tuella rakennettu teknisesti korkeatasoinen radioasema. Hankkeen aikana koulutetut nuoret toimittajat ovat raportin mukaan motivoituneita ja osaavia. Paikalliset ihmiset suhtautuvat yhteisömediaan yleensä innostuneesti ja odottavat, että radiokanava Jamii FM aloittaa pian lähetystoimintansa. Hankkeessa on myös perustettu kyläradioryhmiä tuottamaan haastatteluja radiokanavalle.

—Arviointiraportin mukaan yhteisöradion tukemista olisi ehdottomasti jatkettava. Lyhyellä aikavälillä tärkeintä olisi edistää Jamii FM:n omaa markkinointia ja varainhankintaa, jotta radiokanava voi jatkossa toimia ilman ulkopuolista hankerahoitusta. Raportti korostaa myös naisten ja vammaisten toimittajien tärkeää roolia ohjelmatuotannossa.

Rahoitus loppuu juuri kun radio on lähes valmis – sen jälkeen se voisi rahoittaa toimintaansa esim. vuokraamalla tiloja ja laitteistoa, pahoittelee Kaija Laurila kehitysyhteistyöleikkauksia.

Opintopisteitä, opinnäytetyö, seminaari

Yhteisöradiorojekti tuotti opiskelijoille 17 opintopistettä yhteisöpedagogitutkintoon, aiheen ja tilauksen opinnäytetyöhön (yhteisöpedagogi Carita Parkkisen työ käsittelee kansainvälisen korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksia hankemuotoisessa toimintaympäristössä sekä kansainvälisen Glore-hankkeen päätösseminaarin ja iltajuhlan tuottamistoimeksiannon ensimmäisen vuoden kulttuurituottajaopiskelijoille.

Erasmus-vaihto-opiskelu

Katso myös eurooppalaiset yhteistyökorkeakoulumme ja niiden vaihto-opiskelumahdollisuudet
https://www.humak.fi/humak/verkostot/kansainvalisyys/

Harjoittelu ulkomailla

Lue yhteisöpedagogiblogista Julia Mikkosen terveiset kv harjoittelupaikasta Botswanassa:

Terveiset Afrikan auringon alta