Humak konferenssivieraana Lundin yliopistossa – kulttuurialan kestävä kehitys keskiössä

Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Humakissa kulttuurialan ammattilaisille suunniteltua COSM-opintokokonaisuutta esiteltiin Lundin yliopistossa kansainvälisen Existential Sustainability -paneelin puitteissa. Suomen merkittävimpänä kulttuurituottajien kouluttajana Humakilla on erityinen vastuu tulevaisuuden kulttuurituottajien ohjaamisessa kestävän kehityksen arvojen suuntaan. Humakin lehtori Marcin Poprawski jakoi opiskelijoidemme kokemuksia sekä tulevaisuuden näkymiä The Buzz of Europe -konferenssin yleisölle Ruotsissa.

Arvostettu tapahtuma oli Humakille oiva mahdollisuus verkostoitua ja lisätä kansainvälistä näkyvyyttään. Humak oli 29.4.2022 järjestetyn tilaisuuden ainoa suomalainen edustaja paikan päällä. Lisäksi professori Anna Valtonen Aalto-yliopistolta – entinen taiteen ja luovien käytäntöjen vararehtori sekä taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani – piti etukäteen nauhoitetun puheen.


Culture, Organisation & Sustainability Management, lyhyesti COSM, on sarja kursseja, joiden tarkoituksena on avartaa näkemystä kulttuurituotannon ja -järjestöjen kestävästä kehityksestä. COSM koostuu kolmesta kurssista, joista jokainen keskittyy kulttuurin ja kestävyyden eri osa-alueisiin. Kursseja yhdistää keskeinen ajatus uusien ja kestävien luovien prosessien kehittämisestä.

A Woman
Kestävä kulttuurituotanto on teemana Humakin maisteritason COSM-kursseilla, jotka ovat avoimia kaikille.

Humak tuo uusia näkökulmia kestävään kulttuurityöhön käytännön kautta

Yksi konferenssissa jaetuista näkökulmista oli Humakin opiskelija Mayreth Wolffin kokemus COSM-opinnoista. Wolff käytti niitä työssään ja vahvisti, että kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaiset voivat olla kestävyyssuuntautuneen muutoksen päätoimijoita luomalla uusia tarinoita kerrottavaksi ja kehittämällä uusia formaatteja ja horisontteja hiljaisten ja unohdettujen äänien saavuttamiseksi.

COSM-kurssit keskittyvät nimenomaan siihen, miten kulttuurituottajat voivat työssään tehdä elämästämme kestävämpää, tasapainoisempaa ja vastuullisempaa. Lisäksi tarkoituksena on uudistaa kulttuuri- ja luovien alojen ekosysteemejä luomalla toimivampia ja terveellisempiä työympäristöjä.

Kuusi ihmistä seisoo vierekkäin lavalla pitämässä paneelia. Keskellä seisova mies puhuu ja muut katsovat häntä kuunnellen. Takana ylhäällä on diaesitys menossa.
Humakin lehtori Marcin Poprawski (kolmas vasemmalta) oli edustamassa Humakia Existential Sustainability -paneelin puitteissa.

Samaan pyrkivät myös Humakin vielä suunnitteilla olevat eksistentiaalista kestävyyttä painottavat kulttuuriprojektit, joista oli myös konferenssin Existential Sustainability -paneelissa puhetta. Näistä yhtenä esimerkkinä nousi esille Turun saariston luonnonvarojen sekä Suomen suurimman rockfestivaalin yhdistävä idea pilottihankkeelle, jolle toivotaan vielä EU-rahoitusta. ”Yritämme löytää ja testata uusia näkökulmia liittyen kulttuuriammattilaisten työhön sekä kestävyyteen aina rajapintoja myöten ja käytäntöä korostaen”, totesi Poprawski.

Katso video tapahtumasta alta – Humakin osuus alkaa kohdasta 1:16:25.

The Buzz of Europe – päivä taiteen, kulttuurin, tieteen ja innovaation parissa

The Buzz of Europe -tapahtuma “A Day in the Spirit of Art, Culture, Science, and Innovation” pidettiin 29.4.2022. Sen järjesti Lundin yliopiston yhteistyötoimisto yhdessä Creatives and Friends -yhteisön kumppaneiden kanssa. Tapahtuma integroi kaikki Ruotsin johtavan yliopiston tiedekunnat sekä kansainväliset vieraat, tuoden yhteen yritysten edustajia, yrittäjiä ja taiteilijoita, tutkijoita ja yliopistoja, kaupunkeja ja alueita, sekä poliitikkoja ja virkamiehiä.

Suuri, himmeästi valaistu konferenssitila kuvattuna ylhäältä päin. Lavalla on ihmisiä pitämässä paneelia ja diaesitys on taustalla. Yleisön yllä katosta roikkuu suuria himmeästi valaistuja kattokruunuja.
The Buzz of Europe on arvostettu tapahtuma, joka korostaa kansainvälistä, eri alojen ja kenttien välistä keskustelua ja yhteistyötä.

Tapahtuman ohjelmaan sisältyi muun muassa keskustelua kulttuuri- ja luovien alojen potentiaalista, viimeaikaisista investoinneista, sekä nousseesta eksistentiaalisen kestävyyden käsitteestä. Keskustelua heräsi myös Euroopan kulttuuri- ja luovien alojen rahoituksesta, kulttuuri- ja luovien alojen innovaatioekosysteemistä, sekä kyvystä kerätä rahoitusta ja investointeja kulttuuri- ja luovien alojen ekosysteemissä. Lisäksi puhetta oli kulttuuri- ja luovien alojen ajamasta alojen välisestä muutostyöstä esimerkiksi arkeologian, kestävän muotiteollisuuden, keittiösuunnittelun, ja demokratiaa puolustavien ammattien alueilla.


Teksti: Marcin Poprawski, FT, lehtori

Käännös ja editointi: Mari Ervasti