Tapio Kosunen, OKM Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Ladattavia tiedostoja

musiikkia

Linkkejä:

linkku1
Viittomakielinen sisältö

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat ylijohtaja Tapio Kosusen johdolla ovat kiertäneet ammattikorkeakouluissa keskustelemassa johdon, omistajien, sidosryhmien, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Vierailujen tarkoituksena ei ole ollut korkeakoulujen arviointi vaan syventää OKM:n tietoa ammattikorkeakoulujen toiminnasta sekä antaa tukea niiden strategiaprosessiin ennen vuoden alussa voimaan tulevaa uutta ammattikorkeakoululakia. Ministeriö haluaa vierailullaan myös informoida kenttää uudistuksen vaiheesta ja saada palautetta omasta ohjaustoiminnastaan.

Hienoa, että OKM on aloittanut uuden perinteen vierailla korkeakouluissa epävirallisemminkin. Viime vuonnahan ministeriö kävi läpi kaikki yliopistot. Informaalisessa dialogissa molemmat osapuolet voivat nostaa esiin rennommin ajankohtaisia ja askarruttavia asioita. Tällainen avoimuus ja vuorovaikutus vaikuttaa varmasti positiivisesti koko korkeakoulukentän kehittämiseen, toteaa vierailusta Humakin rehtori ja toimitusjohtaja Tapio Huttula.

Valmentajuuteen perustuva pedagogiikka kiinnosti

Henkilöstön kanssa keskusteltiin korkeakoulun uudesta valmentajuuteen perustuvasta pedagogiikasta sekä 50/50 –mallista, jossa opinnot jakautuvat kampuksilla opintojen alkuvaiheessa tapahtuvaan perusopetukseen ja TKI-keskuksissa opintojen loppuvaiheessa tapahtuvaan työelämälähtöiseen opiskeluun.

Humakin asema erikoisammattikorkeakouluna nousi vierailulla hyvin esiin erityistehtävien näkökulmasta alueellisen vaikuttavuuden ja työelämälähtöisyyden kautta, kertoo Tapio Kosunen henkilöstön edustajien tapaamisen jälkeen. – Tähän suhteutettuna on kiinnostavaa seurata, miten Humakin 50/50-malli toimii tulevaisuudessa. Opiskelijoiden näkökulmasta mallin soveltamisessa pääkaupunkiseudulla on vielä käytännöllisiä mm. asumiseen sekä kampuksen ja TKI-keskuksen väliseen liikkumiseen liittyviä kehittämistarpeita.

Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus valtakunnallisesti suurinta

Vertailtaessa ammattikorkeakoulujen tunnuslukuja, Kosunen nosti esiin Humakin hyvän sijoittumisen julkaisutoiminnan määrässä sekä henkilöstön kansainvälisessä liikkuvuudessa.

Humakin kansainvälinen liikkuvuus on valtakunnallisesti parasta ja julkaisutoimintakin on suurta, Kosunen toteaa ja jatkaa, että Humakilla on hyvä suuntaus myös opiskelijoidensa 55 opintopisteen kertymän kehittymisessä. Se on keskivertoa parempaa.

Ammattikorkeakoulu uudistus on osa pitkäjänteistä kehittämistä

Kosunen näkee vuoden vaihteessa voimaan tulevan ammattikorkeakoululain olevan osa pitkäjänteistä korkeamman asteen koulutuksen kehittämistä, jossa yliopistot ja ammattikorkeakoulut täydentävät toisiaan. Ammattikorkeakoulut saavat uudistuksessa osakeyhtiöinä oikeushenkilöaseman, joka antaa niille entistä paremmat mahdollisuudet.

Minulla on erittäin positiivinen käsitys siitä, että ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja työelämän välinen yhä kiinteämpi yhteistyö on tärkeä lähtökohta korkeakoulujen vaikuttavuuden lisäämisessä sekä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kehittämisessä. Sillä puoletaan voi olla monia myönteisiä kasvua, hyvinvointia ja työllisyyttä edistäviä vaikutuksia, Kosunen päättää.