Humakin avajaisia juhlittiin 25. kertaa: muiden kohtaaminen livenä on iloinen asia!

Humanistisen ammattikorkeakoulun avajaisia vietettiin tänään 25. kertaa. Avajaiset toteutettiin viime vuosina vakiintuneen käytännön mukaisesti verkossa. Viime vuosina verkko-opiskelijoiden määrä on Humakissa kasvanut ja verkkoavajaiset mahdollistavat kaikkien humakilaisten osallistumisen yhteisölliseen tapahtumaan sijainnista riippumatta.

Alumnien tervehdys: oppikaa työelämässä tarvittavia taitoja ja hyödyntäkää opintojen moninaisuutta

Nainen ja mies mukavassa toimisto kuutiossa keskustelemassa keskenään. Humak on antanut meille tosi paljon eväitä mukaan, nainen kertoo.
Alumnit Essi Saarela ja Juuso Vartiainen muistelevat Humakia joustavana opiskelupaikkana. Kuva avajaisstriimistä.

Avajaisissa kuultiin eri Humakin koulutuksista valmistuneita alumneja. Yhteisöpedagogialumnit Essi Saarela, Juuso Vartiainen ja Anne Tossavainen kannustivat opiskelijoita nauttimaan opinnoista, mutta myös ottamaan haltuun työelämässä tarvittavia työkaluja, joihin pääsee tutustumaan jo opiskeluaikana.

Humakissa saa opiskella omalla tavallaan ja rennosti, mutta opinnoista voi tehdä oman näköisensä. Kurssi- ja harjoittelupaikkavalinnoilla pystyi vaikuttamaan siihen, minne työllistyy.

-”Opiskelkaa käyttämään Office-työkaluja tosi hyvin ja vaikka olisi kuinka tylsää oppitunneilla STEA-rahoitushakemus, niin ottakaa se haltuun, sillä tuolla osaamisella kirjoitatte oman työpaikkanne. Muistakaa myös, että me tarjoamme opiskelijoille myös paljon oppimisen paikkoja: pieniä projekteja, oppareita ja harjoittelupaikkoja. Olkaa meihin yhteydessä!”, alumnit kannustivat.

Kulttuurialan yrittäjänä monen festivaalien kanssa työskentelevä kulttuurituottaja-alumni Anna Kaisa Anttilan paras muisto opiskeluajoilta ovat opiskelukaverit, joista tuli myöhemmin kollegoita ja rakkaita ystäviä, joiden kanssa edelleen ollaan tekemisissä.

Humakin viestinnässä assistenttina työskentelevä tulkkialumni Niina Naumanen kiitti Humakin tarjoamia oppimismahdollisuuksia niin opinnoissa kuin työssä. –”Innostavaa oli, että löysin opinnoista sen, mikä minua kiinnostaa”, Niina summasi.

Pantatukkainen nainen ulkona puistossa.
“Humakissa pääsee oikeasti vaikuttamaan ihmisten arkeen”, kertoi lehtori Anniina Aunola videotervehdyksessään.

Lukuisissa henkilökunnan tervehdyksissä kannustettiin opiskelijoita rohkeasti oppimaan uutta ja tutustumaan toisiinsa. Lehtori Anniina Aunola kokee Humakissa työskentelyn motivoivaksi, koska Humakista valmistuneet voivat oikeasti vaikuttaa ihmisten arkeen niin, että siitä tulee parempi.

”Kohtaamisvelkaa päästään maksamaan pois”

Humakin rehtori Jukka Määttä kertoi puheessaan, että vaikka maailmantilanne onkin juuri nyt vakava, on kampuksille palaaminen kahden vuoden pandemia-ajan jälkeen kuitenkin asia, josta voidaan iloita.

Mies puhuu papereista kaksi Humak-rollupia taustallaan.
Rehtori Jukka Määttä kannusti opiskelijoita ottamaan rohkeasti vastuuta omasta oppimisestaan.

–”Kahden vuoden aikana on syntynyt kohtaamisvelkaa, jota pääsemme nyt maksamaan pois”, Määttä lupasi.

Määttä painotti, että kiristyneessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, yksilöiden omilla ratkaisuilla on merkitystä. Vanhoista toimintatavoista on uskallettava luopua ja täytyy rakentaa uutta. Siinä on  korkeakouluilla, niiden henkilöstöllä että opiskelijoilla oma tärkeä roolinsa.

–”Humakin tehtävä on kehittää osaamista, jolla voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan yhtenäisyyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tätä tehdään järjestämällä tutkintoon johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta ja tekemällä aktiivista alojamme kehittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tätä osaamista haluamme välittää opiskelijoillemme ja tässä työssä voimme jokainen tehdä oman palasemme”, Määttä painotti puheessaan.

Rehtori kannusti opiskelijoita tutustumaan uusiin ihmisiin, henkilökuntaan ja opiskelijakunta HUMAKOn toimintaan sekä olemaan aktiivisia, rohkeita ja kriittisiä opiskelijoita, jotka ottavat vastuuta omasta oppimisestaan tavoitteidensa saavuttamiseksi.

–”Uuden oppiminen on antoisaa, mutta se vie myös voimavaroja. Tehkää opiskelustanne itsenne oloista ja asettakaa itsellenne sopivan kokoisia haasteita. Se palkitsee”, Määttä siivitti opiskelijoita uuteen lukuvuoteen.

Opiskelijakunta HUMAKO ajaa opiskelijoiden etua ja lisää opiskelijayhteisöllisyyttä

Sini Riihimäki, HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja, kertoi tilaisuudessa opiskelijakunnan tehtävistä, joihin liittyy edunvalvonta, tutortoiminnan koordinointi sekä opiskelijatapahtumien järjestäminen. Sinin paras muisto opiskelunsa ajalta on omat fuksiaiset viime vuonna, kun korona-aikana pääsi tapaamaan muita opiskelijoita turvallisesti kasvokkain. Myös HUMAKOssa toimiminen on ollut antoisaa.

Nainen rollupin edessä.
Opiskelijakunta HUMAKOn puheenjohtaja Sini Riihimäki piti tärkeänä, että opiskelijoita päästään tapaamaan livenä kampuksilla.

–”Tulevana vuonna, kuten Jukka Määttäkin mainitsi puheessaan, on tärkeää kampuksille palaaminen. Tulevien aktiivien koulutus ja opiskelijoiden tapaaminen livenä on myös hieno asia”, Sini kertoi.

Kaikkiaan avajaisia seurasi livenä 239 katsojaa. Mukana oli yhteisöllisiä ”kisakatsomoita”. Avajaistapahtuman tuotti Humakin päätoiminen tuntiopettaja Sarianna Matikainen.

Uutisessa käytetyt kuvat on otettu tapahtumastriimistä.
Teksti: Jarmo Röksä, Humak.