Opiskelijat ja henkilökunta tekevät paljon yhdessä. Jyväskylässä tämä koetaan tärkeäksi laatutekijäksi.

Humakin Laatukierros starttasi tänä keväänä Jyväskylän alueyksiköstä Lutakko-salista maanantaina 20.4. klo 12.30 -16.00.

Opiskelijat ja henkilökunta käsittelivät kouluyhteisön hyvinvointia monesta näkökulmasta. Päivä aloitettiin yhteisöpedagogiopiskelijoiden Mari Ylösen ja Kati Jaatisen johdolla pohtimalla, miten jokainen voi vaikuttaa omaan, koulukavereiden ja kollegoiden hyvinvointiin – mikä on itse kunkin panos kouluyhteisömme hyvinvoinnissa.

Yhdessä tekemistä

”Laatu Jyväskylän yksikössä on ennen kaikkea yhdessä tekemistä”, totesi koulutussuunnittelija Virpi Ruuska.

Kuusikymmentä uteliasta laadun kehittäjää työsti iltapäivän ajan laatua viidessä teemapisteessä. Opiskelijahyvinvointirastilla liikuntatutorit vetivät liikunnallisen tuokion, ja HUMAKO-rastilla kehitettiin opiskelijakunnan toimintaa. Kangas-rastilla tutustuttiin Kankaan alueelle tulevan TKI-keskuksen pohjapiirustuksiin, materiaalivalintoihin ja sisustukseen.

Yhteisöllisyys– teemapisteen toteuttivat kehittämismenetelmiä opiskelevat yhteisöpedagogiopiskelijat. Rastilla kerättiin kehittämisideoita henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden rakentamiseksi.

Kielet ja kansainvälisyys teemassa haluttiin kehittää kotikansainvälistymistä mm. kansainvälisiä teemaviikkoja lisäämällä.
Päivä päätettiin laatupaneeliin, johon osallistuivat Humakin rehtori Tapio Huttula, järjestö- ja nuorisotyön johtaja Jukka Määttä, yliopettaja Hannu Sirkkilä sekä terveydenhoitaja Liisa Suni. Kulttuurituottaja Suvi Lindell-Mäkelä veti paneelia osallistavalla otteella ja esitti tiukkoja kysymyksiä. Laatu opiskelijan näkökulmasta oli keskiössä.

Palautetta ja hyvää viestintää

”Laatu on jatkuva kehittämisen pyörä”, tiivisti Humakin laatuvastaava Hannu Sirkkilä.

Palautetta laadun paranemisesta antoi eräs kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija, joka kiitti: ”Opintojeni aikana olen huomannut selvän kehityksen opetuksessa.”

”Jokaisella meillä on viestintävastuu ja viestin niistä asioista joista olen vastuussa”, totesi järjestö- ja nuorisotyön yksikön johtaja Jukka Määttä.

Jyväskylän alueyksikössä luotiin kehittämiselle laadukas pohja, mutta Humakin laatukiertue on vasta alussa. Laadun kehittäminen jatkuu: Kuopion kampuksella 27.4., Pääkaupunkiseudulla 28.4. ja Turun kampuksella 29.4.2015.