Humakin luovien alojen hankkeet esillä UAS journaalissa

Humakin luoviin aloihin ja innovaatioihin liittyvät hankkeet ovat näkyvästi esillä UAS Journaalin numerossa 4/2019. Tässä numerossa toimittajani olivat Silja Suntola ja Mervi Rajahonka Xamkista. Luovat alat ja innovaatiotoiminta –teemanumero sisältää yhteensä 15 artikkelia. Näistä artikkeleista kolmessa on Humakin lehtori kirjoittajana ja yhteensä 5 käsittelee tavalla tai toisella Humakin kulttuurituotannon ja luovien alojen hanketoimintaa.

Benny Majabacka on toisena kirjoittajana Laajennettu todellisuus virtuaalisissa neuvontapalveluissa – hyötyä vai hypeä? -artikkelissa, joka käsittelee Creve 2.0 -hankkeessa toteutettuja virtuaalisia ryhmäneuvontapalveluita.

Minna Haution artikkeli Toisiin tiloihin – kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti esittelee Museot innovaatioalustoina -hankkeen aikana toteutettuja innovaatiokokeiluja museossa.

Nina Luostarinsen artikkeli perustuu Lights on! hankkeen julkaisuun Taiteen valaisemia paikkoja. Lisäksi myös Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan hanke ja luovien alojen tekijänoikeusasioiden yhteydessä Humakin hankemaailma näyttäytyy luovien alojen kiinnostavien kehittämiskokeluiden toteuttajana.

UAS Journal on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti, jossa viestitään ammattikorkeakouluissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille. Numero 4/2019 on luettavissa osoitteessa https://uasjournal.fi/4-2019/