Humanistinen ammattikorkeakoulu yhteishaku

Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaku on päättynyt. Humanistiseen ammattikorkeakoulussa haussa olleisiin 410:een opiskelupaikkaan haki kaikkiaan 2562 hakijaa, joista 1307 ensisijaista. Varsinkin uudistuneet monimuotokoulutukset saivat runsaasti hakemuksia. Yhteisöpedagogi (AMK) –koulutuksessa on mahdollista perustaa alueellisia valmennusryhmiä eri puolille Suomea ja kulttuurituottaja (AMK) –koulutus tapahtuu kokonaan verkossa.

-Olen iloinen, että kokonaishakijamäärä ensisijaisissa hakijoissa kasvoi Humakissa ja erityisen iloinen olen digikoulutustemme vetovoimasta. Tämä on osoitus siitä, että olemme tehneet oikeita valintoja koulutustarjontamme suhteen ja pystymme vahvistamaan rooliamme valtakunnallisena kouluttajana. Monimuotokoulutus varmistaa opintojen saatavuuden kaikkialta Suomesta, kertoo Humakin rehtori Tapio Huttula tuoreeltaan.

Humakin digikampus avautuu syksyllä 2018 ja sen myötä opintojen joustavuutta ja saavutettavuutta on parannettu.

Kulttuurituotanto oli vetovoimainen ala Humakissa

Humakin uusi digikampuksella kokonaan verkossa toteutettava kulttuurituottaja (AMK) -koulutus oli kaikista Humakin hakukohteista suosituin. Hakuun liittyy keskeisesti verkon kautta suoritettava valintakurssi, joka avautuu hakijoille huomenna. Käyttäjätunnukset lähetetään hakijoiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen jo tämän päivän aikana.

Koulutuksesta vastaava yliopettaja Niila Tamminen kannustaa opiskelijoita kirjautumaan verkkokurssille heti sen avautuessa.

-Olen iloinen koulutuksen suuresta hakijamäärästä! Se osoittaa, että kulttuurituotannon koulutuksen verkkototeutukselle on suuri tarve. Mutta nyt kannustankin kaikkia hakijoita heti hakuajan päätyttyä kirjautumaan valintakoeverkkokurssille Moodleroomsiin ja tutustumaan sen sisältämiin tehtäviin. Suorittamista ei kannata jättää viime tippaan”, Tamminen neuvoo.

Verkkokurssi tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua kulttuurituotannon alaan ja opintoihin. Lisäksi se antaa opiskelijalle avoimen AMK:n opintopisteitä jo hakuvaiheessa. Niistä voi olla hyötyä opiskelijalle myöhemminkin vaikkei hän nyt tulisikaan valituksi koulutukseen.

Erikoista opiskelijavalinnassa on myös se, että sen valintakoehaastattelut tehdään kokonaan verkon välityksellä. Voit lukea tästä tarkemmin aikaisemmasta uutisestamme (tai oheisesta videosta).

Kulttuurituottajakoulutuksen päiväopiskelussa haettiin tänä vuonna opiskelijoita Turkuun ja Jyväskylään Kauniaisten pitäessä välivuotta opiskelijavalinnoissa. Molemmat vuoden hakukohteista lisäsivät suosiotaan edelliseen hakukertaan verrattuna.

Yhteisöpedagogeja eri painotuksin

Yhteisöpedagogikoulutus on Humakin suurin koulutusala niin hakijamääriltään kuin aloituspaikoiltaankin. Päiväopinnoissa hakukohteina suosituimpia kampuksia olivat viime vuotiseen tapaan Turku ja Nurmijärvi.

Monimuotokoulutuksissa jo ensimmäisellä hakukerrallaan viime vuonna suosituksi osoittautunut työyhteisön kehittäjäkoulutus kiinnosti myös tällä kertaa. Helsingissä toteutettavaan monimuotokoulutuksessa oli kaikkiaan yli 130 ensisijaista hakijaa.

Yhteisöpedagogi Oulu
Uudistunut monimuotokoulutus mahdollistaa lähiopetusryhmät eri puolilla Suomea valittujen opiskelijoiden mukaan. Ryhmät ovat pääsääntöisesti Humakin alueyksiköissä, mutta esimerkiksi ryhmä Oulussakin voisi olla mahdollinen.

Alueellisia valmennusryhmät esiteltiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa mahdollisuutena monimuotokoulutuksessa. Tänä vuonna amk-tason monimuotokoulutukseen tuli hakemuksia viime vuotista enemmän.

Tänä vuonna yhteishaussa oli ensimmäistä kertaa mukana myös englanninkielinen Bachelor of Adventure and Outdoor Education, joka on erityisesti koulutusvientiin tarkoitettu uusi englanninkielinen yhteisöpedagogi (AMK) -koulutus. Sen toteutuspaikkakuntana on Nurmijärvi.

Muista tehdä ennakko- ja etukäteistehtävät määräaikaan mennessä

Hakuprosessi ei vielä pääty vaikka hakemus olisikin jo jätetty. Monessa koulutuksessamme on ennakkotehtäviä, joiden palautus on tehtävä määräaikaan mennessä.

Koulutuskohtaiset ennakkotehtävät, palautuspäivämäärät ja linkit palautuksiin löytyvät seuraavilta sivuilta:

  • Yhteisöpedagogikoulutukset (monimuodossa palautus 9.4. mennessä)
  • Kulttuurituottajakoulutukset (päiväkoulutuksissa 13.4., monimuodon valintakurssi on avoinna 29.3. – 25.4.)
  • Tulkkikoulutukset (päivätoteutus, palautus 16.4. mennessä)

Yhteisöpedagogi (AMK) –päivätoteutukseen ei ole ennakkotehtävää. Huomaathan, että ennakkotehtävä on karsiva, joten siihen kannattaa panostaa ja huolehtia siitä, että aikaa sen tekemiseen on riittävästi. Älä jätä tehtävän tekemistä viime hetkeen.

Valintakokeisiin osallistuminen

Valintakokeeseen kutsumiskäytäntö vaihtelee koulutusaloittain ja –muodoittain. Tarkemmat tiedot valintakokeista löydät alta olevasta listasta.

  • Tulkkikoulutuksessa valintakokeisiin kutsutaan sähköpostilla kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat palauttaneet etukäteistehtävän 16.4.2018 klo 15.00 mennessä ja suorittaneet sen hyväksytysti.
  • Kulttuurituottajakoulutuksessa (AMK) –päivätoteutus valintakokeisiin kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat palauttaneet karsivan etukäteistehtävän 13.4.2018 kello 15.00 mennessä ja suorittaneet sen hyväksytysti. Monimuotokoulutuksessa järjestetään valintakurssi.
  • Yhteisöpedagogi (AMK) –valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Päivätoteutukseen ei liity esitietolomaketta eikä ennakkoon luettavaa materiaalia. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja valintakokeeseen pyydetään ilmoittautumaan käytännön järjestelyjen takia etukäteen. Linkki avautuu tällä sivulla.
  • Yhteisöpedagogi (AMK ja ylempi AMK) koulutusten ennakkotehtävä on karsiva ja vain osion hyväksytysti suoritetut kutsutaan valintakokeeseen.
  • Bachelor of Adventure and Outdoor Educationin valintaprosessista saat tietoa täältä

Tutustu asiaan yksityiskohtaisemmin ylle linkatuilla verkkosivuilla.