Ryhmäteatteri humak

Porukalla pääosaan on ESR:n rahoittama ja Humakin luotsaama kaksivuotinen hanke. Hanke tukee oppivelvollisuusiän ylittäneitä maahanmuuttajanuoria peruskoulun loppuun suorittamisessa. Käynnissä on siis pilottihanke, jossa opinnoissa yhdistetään peruskoulun monimuotoinen oppiminen, kulttuuri ja taide.

Teksti: Seppo Lahtinen

Maaliskuussa 2017 Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) aloitti maahanmuuttajanuorille suunnatun ESR:n rahoittaman kaksivuotisen Porukalla pääosaan -hankkeen, jossa perusopetus toteutetaan Helsingin aikuislukiossa. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Ryhmäteatteri (Ryhmis Nuoret) sekä Uuden tanssin keskus Zodiak.

Humanistisesta ammattikorkeakoulusta hankkeessa on mukana yhteisöpedagogiigan ja kulttuurituotannon opiskelijaharjoittelijoita.
Tarve hankkeelle syntyi käytännön tarpeesta; kaikki maahanmuuttajanuoret eivät onnistu suorittamaan peruskoulun opintojaan oppivelvollisuusikänsä aikana. Syitä voivat olla kieliongelmat tai kulttuurin liittyvät kysymykset.

– Tässä asiassa olemme tehneet hyvää yhteistyötä Helsingin aikuislukion kanssa, hankkeen projektipäällikkö Tiina Valkendorff Humakista sanoo.
Hankkeessa on kolme toimintaympäristöä: opiskelu Helsingin aikuislukiossa, yhteistyö Kontulan nuorisotalon Luupin kanssa sekä Ryhmis Nuorten keväälle 2018 valmistuva teatteriesitys.

– Jotkut nuoret viihtyvät paremmin koulussa, toiset nuorisotalolla tai teatterilla. Tässä mietitään, miten tasapainoittelemme toiveiden ja tavoitteiden kanssa, jotta opinnot tulevat suoritetuiksi, Valkendorff sanoo.

– Uusia tapoja peruskoulun suorittamiselle on löydettävissä, kun ajattelemme, että koko kaupunki on oppimisympäristönä, Valkendorff sanoo.

Tiina Juntunen
Tiina Juntunen on uusi kasvo Porukalla pääosaan hankkeessa.

En ole koskaan kirjoittanut blogeja, mutta nyt pääsen niitäkin työstämään!”
Tiina Juntunen, Humak, KuTu

Työskentelyä omilla vahvuuksilla

Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelija Judit Kemppiläon tehnyt viime syksystä lähtien Porukalla pääosaan -hankkeeseen syventävää harjoittelua sekä toiminut osa-aikaisena projektiassistenttina.
Hänen toimenkuvaansa on kuulunut maahanmuuttajanuorten opintojen ja ryhmäprosessien tukeminen koulunuorisotyöllisin menetelmin.

– Alkusyksystä pidimme harjoittelijakollegani kanssa Helsingin Aikuislukion Itäkeskuksen toimipisteessä läksykerhoa, kun havaitsimme, että englannin ja matematiikan opinnoissa oli haasteita, Kemppilä kertoo.

Tämän kevään uusi nimi hankkeen harjoittelijarivistössä on Tiina Juntunen. Juntunen on Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon opiskelija. Opinnot hän aloitti viime syksynä. Alkuperäiseltä koulutukseltaan Juntunen on sisustussuunnittelija.

Porukalla pääosaan -hankkeesta hän kuuli ensi kerran opintojen alkaessa ja osallistui hankkeessa Suomi100-tapahtumien järjestämiseen. Erityisesti hän toivoo saavansa kokemusta mm. viestinnästä ja markkinoinnista.

– En ole koskaan kirjoittanut blogeja, mutta nyt pääsen niitäkin työstämään, Tiina Juntunen sanoo.

Porukalla pääosaan -hankkeen projektityöntekijänä vuoden 2018 alusta lähtien on toiminut  Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Päivi Ruutiainen. Ruutiainen kertoo, että kun hän kiinnittää hankkeeseen uusia harjoittelijoita, muutama asia nousee kärkeen:

– Opiskelijan tulee olla kiinnostunut hankkeen tematiikasta ja hänellä tulee olla valmiuksia toimia itsenäisesti.

Aiheesta kiinnostuvia hän kannustaa tutustumaan monikulttuurisuuteen.

– Maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskentely on palkitsevaa, Ruutiainen toteaa.

Porukalla pääosaan
“Porukalla pääosaan -hankkeen nuoret tutustumassa eduskuntataloon tammikuussa 2018. Kuvassa oikealla edessä Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiaopiskelija Judit Kemppilä.

Tuottaja odottaa jo ensi-iltaa

Porukalla pääosaan -hankkeen nuoret toteuttavat tänä keväänä toukokuussa Ryhmis Nuorten kanssa ’2081 – Isoveli valvoo’ -teatteriesityksen. Teatteriproduktion tuottajana toimii Humakin kulttuurituotannon opiskelija Noora Lattunen. Hän kertoo päätyneensä Ryhmis Nuorten tuottajaksi työskenneltyään hankkeen syntyvaiheessa Ryhmäteatterin lipunmyynnissä ja opiskellessaan kulttuurituotantoa Humakissa.

Hän on ensimmäistä kertaa teatterituottajan roolissa.

– Hanke ei ole ollut helppo, mutta se on ollut antoisa. Tämä on täysin uudenlainen konsepti ja matkan varrella on tietenkin tullut vastaan myös yllätyksiä, Lattunen sanoo.

KAINALO:

Uusia opiskelijoita mukaan keväällä 2018

Porukalla pääosaan -hanke käynnistyi keväällä 2017. Hanke on ESR:n rahoittama ja tukee maahanmuuttajataustaisia nuoria peruskoulun loppuun saattamisessa. Pääosassa ovat sellaiset maahanmuuttajanuoret, jotka ovat ylittäneet oppivelvollisuusikänsä.

Keinoina ovat opiskelun lisäksi taide, kulttuuri ja koulunuorisotyö. Kokonaistavoitteena on edistää mukana olevien nuorten jatko-opintovalmiuksia ja työelämään sopeutumista, kotoutumista ja yhteiskuntaan integroitumista.

Uusi rekrytointi on alkamassa. Hankkeeseen otetaan mukaan kevään ja kesän 2018 aikana yhteensä 10 iältään 17–29 -vuotiasta uutta opiskelijaa. Nuoret pääsevät opiskelijoiksi Helsingin aikuislukion perusopetuksen kaksivuotiseen ryhmään, joka alkaa elokuussa 2018.

Hankkeen toteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu. Mahdollisiin tiedusteluihin ja lisäkysymyksiin vastaa hankkeen projektipäällikkö, VTT, lehtori Tiina Valkendorff. (Yhteystiedot: tiina.valkendorff@humak.fi, 020 7621 283, 0400 349 283).

Lisätietoja: www.porukalla.fi

Yhteishaku päättyy 28.3.2018

Yhteishaku päättyy keskiviikkona. Mikäli yhteisöpedagogi tai kulttuurituottajaopinnot kiinnostavat, tutustu opintovaihtoehtoihimme www.humak.fi/opiskelijaksi

Huomaathan, että yhteishakuun liittyy ennakkotehtäviä. Tutustu hakijapalveluiden muistilistaan viimeisille hakupäiville.