Humak strategia 2020
Humak on “hyväntekokone”, joka tuottaa reilua ja yhteisöllistä Suomea.

Humakin strategia nousee tilanteesta, jossa Suomen väestönkehitys ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen haastavat sosiaalisen eheytemme ja taloudellisen kestävyytemme. Digitalisaatio, globalisaatio, ilmastonmuutos, ympäristökysymykset ja maailmanlaajuiset väestöliikkeet asettavat Suomen uusien ulkoisten haasteiden eteen.

Korkeakoulun muuttuva rooli edellyttää uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittämistä työelämäkumppaneiden ja ammattikorkeakoulun sidosryhmien kanssa. Humak, valtakunnallisena ammattikorkeakouluna, haluaa toimia alueiden, kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden yksityisten toimijoiden strategisena kumppanina tasa-arvoisen kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä.

Strategiatyön seuraava vaihe Humakissa on strategian toimeenpaneminen käytäntöön. Strategian vaikutuksista Humakin organisaatioon, vahvuusaloihin ja osaamiseen, koulutukseen, tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan sekä ammattikorkeakoulun profiiliin ja kumppanuuksiin on keskusteltu laajasti Humakin henkilöstön tapaamisissa syksyn aikana.

Strategiasta ja sen vaikutuksista Humakin kumppanuustoimintaan, kehittämistyöhön ja muuhun toimintaan tullaan viestimään Humakin ulkoisten viestintäkanavien kautta.

Humakin strategia videolle tiivistettynä

Humakin visiona on olla kansainvälinen ja yhteiskunnallinen korkeakoulu, joka edistää reilua ja yhteisöllistä Suomea. Humakin missio on tuottaa osallisuutta, yhteiskunnallista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä luoda uutta tietoa, osaamista ja asiantuntemusta omilla aloillaan.

Vuonna 1998 perustettu Humak on aidosti valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Tämä erottaa Humakin muista korkeakouluista ja mahdollistaa valtakunnalliset tai alueelliset kehittämishankkeet ja kokeilut ympäri Suomen. Humak on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen.

Humakissa opiskelee 1500 opiskelijaa päivä- ja monimuotototeutuksissa ja työskentelee noin 130 asiantuntijaa ympäri Suomen.

Humakin strategia voidaan tiivistää kolmeen sanaan: kasvu, yhteistyö ja tulevaisuus

Humak 2020
Kasvu, yhteistyö ja tulevaisuus. Humakin strategia 2020.

Humak hakee kasvua ja vahvistumista uusien koulutusten, koulutusviennin, osaamisen tuotteistamisen sekä TKI-toiminnan vahvistamisen myötä. Ketteryys ja rohkeus tarttua nopeasti toimintaympäristöjen muutoksiin on Humakin vahvuus ja näkyy jo nyt ammattikorkeakoulun kokoon suhteutettuna mittavassa hanketoiminnassamme.

—”Humakin strategia kannustaa keksimään luovia ratkaisuja kiperiin, ihmisten arjesta nouseviin ongelmiin”, tiivistää innovaatiojohtaja Elina Ylikoski. ”Olemme avoimia kokeiluille ja haemme jatkuvasti uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Ota yhteyttä niin mietitään, mitä saamme aikaan yhdessä!”

Humakilla on jatkuvasti noin 40 – 50 eri kokoista ja näköistä kehittämishanketta meneillään. Suuri osa hankkeistamme esiintyy elävästi verkkosivuillamme www.humak.fi -julkaistavissa uutisnostoissa, jotka löydät sivun oikeasta palstasta (PC-käyttöliittymä, mobiililiittymissä sivunäkymän alareunasta). Teemme työtä mm. kulttuuripalveluiden saavutettavuuden, nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön, syrjäytymisen ehkäisemisen, luovan alan yrittäjien sparraamisen, SOTE-sektorille tuotteistettavien kulttuurituotteiden, digitaalisten oppimisympäristöjen, lumiturvallisuuden, yläkoululaisten liikunnallisen aktivoittamisen, suomenruotsalaisen viittomakielen pelastamisen sekä Googlen rahoittaman kansainvälisen selkoviittomauutisportaamin luomisen parissa. Kerromme hankkeistamme säännöllisesti myös verkkosivuillamme ilmestyvissä uutisissamme.

Kevään 2016 yhteishaussa Humak oli Suomen viidenneksi suosituin ammattikorkeakoulu ja kymmenenneksi suosituin korkeakoulu. Koulutuksemme kouluttavat ammatteihin, jotka niissä työskentelevät kokevat merkityksellisesti ja meiltä valmistuneiden työllistymisaste on hyvä. Koulutuksemme puhuttelevat niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Strategiset vahvuusalat ohjaavat toimintaamme

Humakin vahvuusalat ohjaavat kaiken toimintamme kehittämistä niin koulutuksessa kuin tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja kokeilutoiminnassakin. Vahvuusalojen valinta nousee Humakin arvoista (toisten kunnioittaminen, avoimuus, yhdessä onnistuminen ja rohkea uudistuminen) ja ne ohjaavat myös kumppanuuksiemme johtamista. Vahvuusalamme ovat:

  • Nuorisotyö ja yhteisöllisyys
  • Järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen
  • Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus
  • Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta

Lisäksi Humakin strategia esittelee vahvuusalojen rajapinnoilta kumpuavia uusia nousevia aloja, jotka turvaavat elinkeinoelämän osaamistarpeiden entistä tehokkaampaa huomioimista kaikessa toiminnassamme. Hiljaisia signaaleja tunnistamalla vastaamme nopeasti toimintaympäristön muutoksiin.

  • Uudet osalliset
  • Uusyhteisöllisyys
  • Kommunikaatio asiantuntijuus
  • Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus

Humakin tavoitteena on olla työelämäkumppaneiden ykkösvalinta kehittämiskumppaniksi. Tämän lisäksi haluamme tarjota meiltä valmistuneille vahvat urapolut ja olla vetovoimainen työ- ja opiskelupaikka.

Humak hakee vahvoja kumppanuuksia kansallisesti ja kansainvällisesti. Uskomme, että teknologiakehitys ja kilpailukyky eivät rakennu ainoastaan teknisen edelläkävijyyden kautta, vaan sen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää inhimillisen toiminnan ja ihmisen ymmärtämisen osaamista. Siinä olemme asiantuntijoita.

Ladattavat strategiaesitteet

Esitteitä ja kirjasia voi tilata Humakin viestinnästä sähköpostitse osoitteesta viestinta@humak.fi