Ensio Vatanen ja Tapio Huttula

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, henkilökunnan, työelämän ja hallituksen edustajat kokoontuivat tänään keskustelemaan Humakin vuoteen 2025 saakka ulottuvasta strategiasta.

Humakin strategiatyö käynnistyi syyskuussa 2014 vastaavanlaisella seminaarilla ja jatkui 2015 keväällä pidetyssä aivoriihessä. Tämänpäiväinen seminaari esitteli käytyjen keskustelujen tuloksia ja tiivisti strategian yhdelle sivulle.

Strategialla edistetään asiantuntijoiden itseohjautuvuutta

-”Jokaisen yhteisön pitää aika ajoin käydä läpi strategiaansa, katsoa missä me nyt olemme ja määritellä tavoitteet, joihin yhteisö pyrkii sekä se, miten noihin tavoitteisiin päästään”, Humakin hallituksen puheenjohtaha muistutti osallistujille.

Strategian uudistaminen ja kirkastaminen on ajankohtaista. Se valmistaa ammattikorkeakoulua OKM:n kanssa ensi vuonna käytäviin tulossopimusneuvotteluihin, joissa määritellään korkakoulujen vastuut ja velvollisuudet kaudelle 2017 – 2020.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ohjeisti viime viikolla korkeakouluille lähettämässään avoimessa kirjeessä, että yliopistojen ja korkeakoulujen on syytä miettiä, millä aloilla ne ovat huipulla. Korkeakoulujen on asemoitava itsensä kansallisesti ja kansainvälisesti osaksi korkekoulu- ja tutkimusjärjestelmää.

-”Vaikka Humakin edellinen strategia onkin niin tuore kuin vuodelta 2013, niin meillä on tarve kirkastaa strategiamme ohjausvaikutusta. Uudella strategialla pyritään helpottamaan asiantuntijoiden arjen työtä ja vahvistaa heidän itseohjautuvuuttaan. Selkeä strategia helpottaa päästösten tekemistä”, Humakin rehtori ja toimitusjohtaja Tapio Huttula kertoi uuden strategian merkityksestä organisaatiolle.

Reilu ja yhteisöllinen Suomi

Humak on selkeästi suurin kouluttaja toimialoillaan. Strategialla pyritään vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät koulutuksen laadun varmistamiseen niukentuvassa toimintaympäristössä sekä tutkintojen osaamisperustan laajentamiseen.

–”Tavoitteena on varmistaa, että tutkinnot vastaavat kentän tarpeita ja alumneillamme on kysyntää myös perustoimialojemme ulkopuolella”, Huttula visioi ja jatkoi, että palveluiden ja osaamisen saavutettavuuden vahvistaminen ja valtakunnallinen vaikuttavuus ja kansainvälisyyden vahvistaminen ovat näkyvämmin esillä keskusteluissa.

-”Meillä pitää olla oma tuote niin selkeä, että osaamme osoittamaan, että olemme tällä alueella selkeästi muita parempia”, Jukka Määttä korosti ja jatkoi, että Humakin on pidettävä huolta valtakunnallisesta koulutustehtävästään.

Ketteryys ja osaaminen työelämäkumppaneille tärkeää

Uudessakin strategiassa korostetaan toimialojen kehittämistä yhteistyössä toimialakumppaneiden kanssa. Tilaisuudessa kommenttipuheenvuoron käyttäneet työelämäkumppaneiden edustajat painottivat kommenttipuheenvuoroissaan osaamista, mutta myös sitä, että taitojen kehittäminen ihmisten kanssa tehtävään työhön on tärkeää.

Ulla Lindqvist ja Timo Heikkala
Ulla Lindqvist ja Timo Heikkala antoivat strategialuonnokselle kommentteja työelämäkumppaneiden näkökulmasta.

Ulla Lindqvist Lastensuojelun keskusliitosta kertoi, että hän haluaa olla rekrytoimassa ammattilaisia, jotka ovat humaaneja, yhteistyökykyisiä, ajattelevia, kehityskelpoisia ja ennenkaikkea osaavia.

Evantian toimitusjohtaja Timo Heikkala muistutti, että humanistin on syytä osata liiketalouden toimintamekanismit: -”On tärkeää tiedostaa kaikki työhön liittyvät kustannukset, jotta osataan arvioida, millä hinnalla töitä pystytään tekemään kannattavasti”.

Ketteryys ja nopea reagointikyky on tärkeää työelämässä, Heikkala korosti ja toivoi, että samanlainen nopea reagointikyky olisi myös korkeakouluilla. Reagointikykyä ja nopeutta korosti Humakin yliopettaja Reijo Viitanen. Hän peräänkuulutti taitoa reagoida herkästi ja nopeasti eteen tuleviin tilanteisiin.

– ”Yhteiskunnallinen tilanne on epävakaampi ja erottautuva esilletuonti on tärkeää. Uskaltaisimmeko lähteä toteuttamaan uutta koulutusta työelämä edellä eli ei ensin laatimaan opetussuunnitelmaa asiantuntijatyönä vaan tekemään koulutusta osallistamalla työelämäkumppaneita mukaan”.

Strategia valmistuu vuodenvaihteessa

Seminaarin aikana saadun palautteen ja uuden kommentoinnin jälkeen Humakin strategia etenee Humakin hallituksen käsittelyyn. Hallitus hyväksyy Humakin uuden strategian vuodenvaihteessa.

Kuva ylhäällä: Humakin hallituksen puheenjohtaja Ensio Vatanen ja rehtori Tapio Huttula Helsingin TKI-keskuksessa (Ilkka)