Tulkkausalan oppitunti Humakissa

Humakin tulkkausalan koulutus uudistuu syksystä 2018 alkaen. Tällä pyritään vastaamaan alan murrokseen ja tarjoamaan opiskelijoille entistä laajempia työmahdollisuuksia kielellisen saavutettavuuden parissa. Koulutus haluaa olla mukana kehittämässä tulkkausalaa ja työelämää.

Tulkkausalan koulutukseen voi hakea kevään 2018 yhteishaussa Humakin Helsingin ja Kuopion yksiköihin. Kuopiossa opiskelijat opiskelevat uutta, profiilin 2 mukaista koulutusohjelmaa ja Helsinkiin valitut voivat ensimmäisen vuoden jälkeen valita joko profiilin 1 tai profiilin 2 mukaiset opinnot. Paikkoja profiilissa 2 on kuitenkin rajatusti. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat profiileissa samat.

Artikkelissa olevista videoissa kerrotaan lisää tulkkausalan opinnoista sekä opintojen profiileista. Videot on tekstitetty, saat tekstityksen näkyviin videon alareunan tekstitysikonia klikkaamalla. Linkit opintopolun hakukohteisiin löytyvät tämän uutisen lopussa. Hakuaika päättyy 28.3. kello 15.

Miten profiilit erottuvat toisistaan?

Molemmista profiileista valmistuu Tulkki (AMK) -tutkintoon. Profiili 1 antaa valmiudet toimia viittomakielen tulkkina ja profiili 2 puhevammaisten tulkkina  sekä kommunikaation ohjaus- ja neuvontatehtävissä. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Muita asiakasryhmiä ovat muun muassa huonokuuloiset, kuurosokeat ja kuuroutuneet sekä maahanmuuttajakuurot. Mahdollisia työnantajia ovat yritykset, kunnat, työ- ja toimintakeskukset, päiväkodit ja oppilaitokset sekä erilaiset järjestöt.

Ensimmäisen vuoden opinnot ovat molemmissa profiileissa samanlaiset. Opintojen alkuvaiheen yhteisinä ammatillisina opintoina molempien profiilien opiskelijat opiskelevat viittomakieltä, tulkkausta, multimodaalisen vuorovaikutuksen opintoja sekä kieliasiantuntijuutta ja – tietoisuutta vahvistavia opintoja.

Toisena vuotena opinnot eriytyvät ja painottuvat profiilin mukaan. Profiilissa 1 painottuvat suomalaisen viittomakielen sekä tulkkauksen opinnot. Profiilissa 2 painottuvat erilaiset kommunikaatiomenetelmät sekä ohjaamisen ja pedagogiikan opinnot.

Mikäli siis olet kiinnostunut nimenomaan viittomakielentulkin työstä, valitse hakukohteeksi Helsinki.

Mikäli taas olet kiinnostunut puhevammaisten tulkin työstä ja kommunikaation ohjaamisesta, valitse Kuopio. Muista, että sinun on mahdollista hakea molempiin kohteisiin, mutta silloinkin kannattaa miettiä, kumpi on ensisijainen.

Kuopiossa tulkiksi opiskeleva Pinja Kähkönen on kiinnostunut Humakin tarjoamasta monimuotoisesta tulkkauksesta.

–”Hain Humakiin, koska halusin saada eväitä monimuotoiseen kommunikaatioon ja tulkkaukseen!”

Monimuotoisessa kommunikaatiossa visuaalisten ja kehollista vuorovaikutusta painottava vuorovaikutusosaaminen on keskiössä.

Miksi kaksi tulkkauksen profiilia?

Humakilla on pitkä historia viittomakielen tulkkien kouluttajana ja alan keskeisenä kehittäjänä. Alalla on käynnissä muutos, joka tarjoaa tulkeille uusia ammatillisia mahdollisuuksia. Yhä suurempi osa tulkkauspalveluista suuntautuu laajemmalle ryhmälle kuin perinteisille viittomakielen tulkkien asiakkaille.

–”Kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa on tapahtunut niin sanottu multimodaalinen käänne. Olemme entistä tietoisempia siitä, miten kommunikoimme moninaisia keinoja käyttäen, esimerkiksi elein, ilmein, viittoen ja kirjoittaen. Haluamme hyödyntää tätä tietoa ja alamme korkeatasoista visuaalista ja kehollista vuorovaikutusosaamista ja näin edistää kaikkien ryhmien kielellistä saavutettavuutta yhteiskunnassa. Väestön ikääntyessä ja kommunikaatio-ohjausta tarvitsevien määrän kasvettua, uudistuvalle tulkkausalan osaajille on kasvava tarve”, kertoo FT Elina Tapio, tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden alan yliopettaja Humakista.

Humak on laajentanut ammatissa toimivien tulkkien osaamista jatkuvalla ammatillisella täydennyskoulutuksella ja nyt, profiilin 2, myötä uudet kielellisen saavutettavuuden keinot laajenevat tutkintokoulutukseen.

Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia kielellisen saavutettavuuden parissa

Teknologia avaa uudenlaisia mahdollisuuksia työelämässä. Yhtenä esimerkkinä tästä on Humakin johtama iso Googlen rahoittama hanke, Visual Sign News , jossa kehitetään uudenlaista uutispalvelua kuurojen tiedonvälityksen parantamiseen yhdessä Albanian kuurojen liiton, tulkkausalan yrityksen Viparon ja XAMKin kanssa. Tämä on osoitus Humakin tunnustetusta kansainvälisestä osaamisesta kielellisen saavutettavuuden alalla.

Toinen esimerkki kehittyvästä alasta on maahanmuuttajien ja t urvapaikanhakijoiden kielellisen saavutettavuuden edistäminen tilanteissa, joissa heillä ja esimerkiksi vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.

Humakin KUVAKO-hankkeessa  kehitetään kuvakommunikaatiota vastaanottokeskuksissa tapahtuviin arkisiin kommunikaatiotilanteisiin vastaanoton alkuvaiheessa, kun turvapaikanhakijat saapuvat keskuksiin. KUVAKO tuottaa hankkeen aikana helppokäyttöisen kuvakommunikaatioon perustuvan mobiilisovelluksen kaikkien käyttöön.

–”Haetpa sitten profiiliin 1 tai 2, pääset mukaan dynaamiseen, alaa keskeisesti kehittävään ja osaajia kouluttavaan organisaatioon”, toteaa tulkkausalan lehtori Hanna-Kaisa Turja.

Lisätietoja koulutuksesta antaa tulkkausalan lehtorimme Hanna-Kaisa Turja
hanna-kaisa.turja@humak.fi+358207621322

Julkaisemme lähiaikoina blogikirjoituksen (Lyytinen & Nisula) puhevammaisten tulkkauksesta. Linkki blogikirjoitukseen

Tulkkauksen koulutukseen haetaan opintopolku.fi -osoitteessa. Hakijan tulee tehdä etukäteistehtävä 16.4.2018 kello 15.00 mennessä.

Tulkkausalan koulutus Humakissa
Humakin tulkkausalan opiskelijat Maija Kälviäinen, Lotta Tölli (kuvassa oikealla) ja Teemu Silvennoinen (vas) toteuttivat profiileista kertovat videot uutiseen.