Humakin verkkokoulutukset vetovoimaisia – kokonaishakijamäärissä laskua, mutta vetovoimaluvut kasvoivat

Eri värisiä ja eri kokoisia saippuakuplia leijailee.

teksti: Yhteishaku on päättynyt, kiitos kaikille hakijoille.

Humakiin haki kevään toisessa yhteishaussa yhteensä 2514 hakijaa. Yhteishaun valtakunnallinen hakijamäärä laski viime vuotisesta ja tämä heijastui myös Humakin kokonaishakijamäärän laskuna. Toisaalta kuitenkin keskeiset vetovoimamittarit Humakin hakumäärissä nousivat: yhtä hakukohdetta tavoittelee keskimäärin noin viisi (4,98) hakijaa ja ensisijaisia hakijoita per aloituspaikka oli tänä vuonna 2,34 (vuonna 2021 2,16).

Koulutusalakohtaiset ja toteutustapakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Kampuksilla tapahtuvaan päiväopetukseen hakeneiden määrä laski, mutta digitoteutusten eli verkossa opiskeltavien koulutusten vetovoima kasvoi. Humakissa oli tänä vuonna enemmän kokonaan verkossa toteutettavia koulutuksia kuin koskaan aikaisemmin.

Valtakunnallisesti yhteishakuun osallistui tänä vuonna 20 000 vähemmän hakijoita kuin vuonna 2021.

Digikoulutusten vetovoima on suurta

Päättyneessä yhteishaussa Humakissa oli yhteensä viisi kokonaan verkossa opiskeltavaa koulutusta. Kulttuurituotannon vahvuusalalla hakukohteita oli kaksi ja yhteisöpedagogialalla kolme.

Suosituin hakukohde kaikista koulutuksista hakijamäärillä laskettuna oli työyhteisön kehittäjä (yhteisöpedagogi AMK, TYKE) -koulutus. Opiskelupaikkoja (40) lähtee tavoittelemaan kaikkiaan 201 ensisijaista ja yhteensä 403 hakijaa.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksen vetovoima on vahvistunut

Humakin ylemmän korkeakoulututkinnon koulutukset ovat muuttuneet digikoulutuksiksi. Yhteishaussa mukana olevan yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksen vahva trendi viime vuodelta pysyy ja koulutuksen vetovoima on suurta. Digitoteutuksen myötä Humak pystyy aiempaa paremmin tarjoamaan ylempää korkeakoulututkintoa valtakunnallisesti kaikkialla Suomessa oleville alumneilleen ja muille kiinnostuneille.

”Olemme iloisia uusien koulutustemme vetovoiman jatkuvuudesta. Tämä osoittaa että Humakin osaamisella on kysyntää myös uusissa ja uudella tavalla saavutettavissa toimintaympäristöissä”, Humakin rehtori Jukka Määttä pohtii.

Uusi hakukohde Kulttuurituottaja (AMK) -tutkintokoulutus yrittäjätaustaisille hakijoille kiinnosti

Kevään uutena hakukohteena oli yrittäjätaustaisille opiskelijoille suunnattu kulttuurituottaja (AMK)-koulutus. Verkkokoulutukseen on varattu kymmenen aloituspaikkaa. Hakemuksia uuteen toteutustapaan tuli 37, joista 26 ensisijaisia. Koulutus on suunniteltu niin, että sen aikana yrittäjä voi kehittää sekä omaa yritystään että omia yrittäjyystaitojaan osana tutkinto-opintoja.

“Olimme erittäin ilahtuneita siitä, että niin moni yrittäjätaustainen henkilö löysi uuden hakukohteemme ja koki sen kiinnostavana. Syksyllä aloittava opiskelijaryhmä pääsee tekemään verkkotutkintoa yhdessä tiiminä, mikä antaa mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja innovoida asioita yhdessä toisten yrittäjätaustaisten opiskelijoiden kanssa”, yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies kertoo.

Humak

Humanistinen ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Meillä on 2000 opiskelijaa ja 160 työntekijää. Kehitämme osaamista yhteiskunnallisesti tärkeillä aloilla.

Humak on järjestö- ja nuorisotyön, seikkailukasvatuksen, työyhteisöjen kehittämisen, tuotanto- ja projektiosaamisen, luovien alojen yrittäjyyden sekä viitottujen kielten tulkkauksen ja kommunikaatioasiantuntijuuden kansainvälinen erityisosaaja.

Helsingin lisäksi meillä on toimipisteet Jyväskylässä, Kauniaisissa, Kuopiossa, Nurmijärvellä ja Turussa. Verkossa tarjoamme koulutuspalveluita kotimaassa ja kansainvälisesti.