Humakissa kehitetään opiskelijoiden yrittäjyystaitoja ja yrittäjyysasennetta koko opintojen ajan

Yrittäjyys jossakin muodossa on monelle yksi työllistymisen vaihtoehto jossakin vaiheessa elämää. Yrittäjyysopintoja sisältyy kaikkiin Humakin tutkintoihin, jotta opiskelijoilla olisi valmistuttuaan osaamista ja valmiuksia sopeutua muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Elämme jo nyt hajautettujen työsuhteiden maailmassa, jossa pitkä ura yhden työnantajan palveluksessa on harvinaista. Tämä pirstaloituminen ei tule jatkossa vähenemään, ja monen työura koostuu lyhytaikaisista, osa-aikaisista ja rinnakkaisista työsuhteista.

Tämä vaatii työntekijältä ja -hakijalta uudenlaista suhtautumista työmaailmaan. On osattava myydä omaa osaamistaan yhä uudestaan ja kenties useaan suuntaan samanaikaisesti. Tämä kehitys tuo yrittäjämäisiä piirteitä palkkatyöhön ja kaventaa palkkatyön ja yrittämisen välistä rajaa.

Muuttuva työkenttä kannattaa nähdä mahdollistajana

Vaikka työkenttä on muuttumassa, kehitystä ei pidä nähdä negatiivisena asiana, vaan tämä myös mahdollistaa meille työn tekemisen uusia muotoja. Etätyöt, rinnakkaiset osa-aikatyöt tai työn luominen omasta harrastuksesta mahdollistavat työskentelymme omissa kiinnostuksen kohteissamme ja pystymme paremmin yhdistämään työtä ja vapaa-aikaa.

Uudenlaisessa työkentässä pärjääminen edellyttää työntekijältä uudenlaisia taitoja ja ominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi joustavuus, luovuus, aloitteellisuus, verkostoituminen jne., jotka kaikki ovat yrittäjälle tyypillisiä ominaisuuksia, listaa lehtori Markus Suomi.

Yrittäjämäinen tekeminen on entistä tärkeämpää myös palkkatyösuhteessa ja siksi Humakissa halutaan kehittää opiskelijoiden yrittäjyystaitoja ja yrittäjyysasennetta koko opiskelujen ajan.

Yrittajyyspolku-piirros kuvaa yrittäjyysopintojen mahdollisuuksia osana kaikkia Humakin tutkintoja.

Yrittäjyysopinnot sisältyvät kaikkien opiskelijoiden opintopolkuun

Yrittäjämäisyys näkyy Humakin valmennuspedagogiikassa ja opiskelijan aktiivinen ote opiskeluun ja vastuun ottaminen omasta tekemisestä on keskeinen osa yrittäjyyskasvatusta Humakissa. Toisaalta yrittäjyyttä tuodaan esiin opintojaksojen sisällöissä ja yrittäjyyttä opiskellaan myös yrittäjyysopinnoissa, joita kaikki Humakin opiskelijat suorittavat 10 opintopistettä.

Yrittäjyyspalvelujen kautta yrittäjyysopintoihin on tuotu mukaan eri alueiden omat yrityspalvelut ja valtakunnalliset digitaaliset yrityspalvelut. Humakin luovien alojen yrittäjyyden oppimisympäristö tarjoaa alustan, jossa niin opiskelijat, yrittäjät, työnhakijat kuin työssä käyvät voivat suunnitella yrittäjyyttä taustastaan riippumatta. Humakin yrittäjyysopintojen määrän (10 op) on huomattavasti isompi kuin useimmissa muissa ammattikorkeakouluissa. Opinnot tuotetaan Humakin eri vahvuusalojen yhteistyönä.

– Pää- tai sivutoiminen yrittäjyys on potentaalinen työllistymisen vaihtoehto kaikista Humakin koulutusaloista valmistuneille, kertoo Suomi.

Yhteisöpedagogit työskentelevät alalla, jossa julkinen sektori yhä enemmän ostaa palveluja yksityiseltä sektorilta, kulttuurituottajat ovat jo pitkään toimineet freelance-kentällä ja itsensä työllistäminen yrittäjänä on tulkeille tulevaisuudessa yhä potentiaalisempi vaihtoehto.

Yrittäjäksi ryhtyminen on iso päätös, eikä Humak ole tekemässä kaikista opiskelijoistaan yrittäjiä.

Haluamme kuitenkin antaa jokaiselle Humakista valmistuneelle niitä keskeisiä yrittäjämäisiä toimintatapoja, joita tullaan yhä enemmän tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässä ja jokapäiväisessä arjessamme! Siksi olemme Yrittäjyyspolun kuvauksella halunneet avata opiskelijoille niitä opintokokonaisuuksia, joiden sisältöä yrittäjyys jossain muodossa on, Markus kuvailee yrittäjyysopintoja.

Yrittäjyysopinnot on rakennettu Creven yrityspalvelujen hyödyntäen.

– Creven kaikki palvelut on opinnollistettu eli osallistumalla palveluihin opiskelija saa sekä opintosuorituksia että kehittää omaa yritystään. Opinnollistettuihin palveluihin voivat osallistua kaikki luovien alojen yrittäjyydestä kiinnostuneet taustasta riippumatta, palvelut ovat saatavilla myös avoimen am:n kautta niin työssä käyville, työnhakijoille, yrittäjille kuin 2.asteen opiskelijoille, Markus Suomi kertoo.

Tutustu Humakin Creve-yrityshautomoon osoitteessa www.creve.fi tai klikkaa Creven verkkosivuille alla olevasta bannerista.

Kuvat: Humak, nostokuva opiskelijoita yrittäjyysopinnoissa ja pääkuva Creve-yleisötilaisuus.