Tapio Huttula, Humak

Valtioneuvosto myönsi eilen toimiluvan Humanistiselle ammattikorkeakoululle (Humak). Uusi lupa tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Toimiluvan saivat kaikki 24 nykyistä ammattikorkeakoulua.

Toimilupauudistus on osa ammattikorkeakoulu-uudistuksen toista vaihetta, jossa ammattikorkeakoulujen hallintoa yksinkertaistetaan ja rahoitus siirtyy kokonaan valtiolle. Ammattikorkeakoulujen rahoitus irrotetaan kokonaan kuntien valtionosuusjärjestelmästä. Samalla ammattikorkeakouluista tehdään osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä, joissa strategista päätösvaltaa käyttävät uusien ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden hallitukset. Niissä ovat edustettuina myös henkilöstö ja opiskelijat.

Humakin rehtori Tapio Huttula on erittäin tyytyväinen valtioneuvoston päätöksestä

– Päätös vie loppuun ammattikorkeakoulu-uudistuksen ja antaa ammattikorkeakouluille aiempaa paremmat mahdollisuudet vastata tehtävänsä toteuttamisesta. Koulutuksella käynnissä olevassa suuressa murroksessa.ja osaamisen kehittämisellä on keskeinen rooli suomalaisen yhteiskunnan

Suomi tarvitsee entistä vahvempia ja tehokkaampia ammattikorkeakouluja kehittämään työelämää, innovaatiotoimintaa ja osaamista. Vain koulutuksen ja tiedon kautta voidaan luoda uutta osaamista ja työtä. Tehtävä velvoittaa korkeakouluja, sanoo Huttula.

– On helppo yhtyä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoisen velvoittaviin sanoihin, kun hän päätti eilen Joensuussa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Kainuun marssin sanoihin ”Meidän on uudesta luotava maa”.

Huttulan mukaan Humak on valmistautunut hyvin tulevaan. Parhaillaan ammattikorkeakoulu vielä kirkastaa strategiaansa, jotta osattaisiin vastata yhteiskunnan keskeisimpiin haasteisiin.

Humak vastasi uudistukseen etuajassa

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen yhteydessä korkeakoulujen omistajat on velvoitettu organisoimaan toimintansa osakeyhtiömuotoon. Humak on ollut alusta asti osakeyhtiön ylläpitämä, mutta uudistuksen myötä hallintoa on selkeytetty ja ammattikorkeakoulun autonomia vahvistuu.

Humak valmistautui ammattikorkeakoulujärjestelmän muutokseen jo ennakkoon uudistamalla rakenteensa ja tuomalla opiskelijoiden ja henkilöstön edustajat mukaan hallitukseensa, sanoo Joensuun kampuksen valmistujaisissa puhunut Huttula.

– Tärkein ja samalla vaikein päätös oli ammattikorkeakoulun toimintarakenteen, eli kampusten, karsiminen. Sen myötä Humakin toiminta loppuu Joensuussa ja Torniossa vuoden 2015 lopussa. Äänekosken kampus sulautui Jyväskylän kampukseen jo kesällä 2014.

Humak jatkaa valtakunnallisena toimijana

Humak uudisti toimintaansa varmistaakseen, että se pystyy jatkossakin tarjoamaan koulutusta ja kehittämistyötä toimialoillaan valtakunnallisesti, vaikka nuorten koulutusta annetaankin aiempaa harvemmilla paikkakunnilla.

– Voimme jatkossakin tarjota aikuis- ja täydennyskoulutusta eri puolilla Suomea. Samoin toteutamme erilaisia hankkeita koko maassa.

Joensuussa Humakilla on parhaillaan menossa merkittävä järjestöalan työhyvinvointihanke. Olemme edelleen mukana pohjoisen Suomen kehittämisessä aikuiskoulutuksen ja TKI-toiminnan kautta, muistuttaa Huttula.