Humak 20 vuotta

Humanistinen ammattikorkeakoulu vietti pienimuotoisesssa kutsuvierastilaisuudessa 20-vuotista taivaltaan Kiasmassa 20.12.2018. Tilaisuudessa julkaistiin Humakin 20-vuotista historiaa muisteleva ja tulevaisuuteen kurkistava teos Yhdessä tehden – 20-vuotiaan Humanistisen ammattikorkeakoulun tarina (toimittaneet Hanna Kiuru & Arto Lindholm). Tilaisuuteen osallistui kutsuvieraana kirjaan kirjottaneita entisiä ja nykyisiä humakilaisia, opiskelijoiden edustajia sekä yhteistyökumppaneita.

Jukka Määttä
Rehtori, toimitusjohtaja Jukka Määttä Kiasmassa pidetyssä juhlassa.

Humak oli alusta alkaen erilainen ammattikorkeakoulu

Juhlapuheessaan rehtori, toimitusjohtaja Jukka Määttä kuvasi elävästi 1980-90 -lukujen korkeakoulupoliittista ympäristöä, jossa Saksasta ja Hollannista mallia hakenut ammattikorkeakoulukenttä haki suomalaisen muotonsa. Tässä vaiheessa opistoasteen koulutukset muutettiin perustettuihin ammattikorkeakouluihin ja ajatus kansanopistojen perustamasta yhteisestä verkostoammattikorkeakoulusta sai alkunsa. Idean isä, juhlassa itsekin mukana ollut Timo Heinola, heräsi ajatukseen, että kansanopistot voivat tässä tilanteessa menettää oman opistoasteen koulutuksensa, koska niille ei ollut paikkaa uudessa koulutusjärjestelmässä. Ajatuksesta kiinnostuneet kansanopistot kutsuttiin mukaan yhteiseen kehittämiseen ja vuonna 1998 Humak aloitti toimintansa hyvin nopean suunnitteluvaiheen jälkeen.

Humakin koulutusohjelmiksi valikoitui kulttuurituotannon, nuoriso- ja vapaa-aika-alan sekä viittomakielen tulkin koulutusta tarjonneet opistot. Ministeriössä suhtauduttiin aluksi epäillen ammattikorkeakoulukentällä poikkeavasti toteutettuun Humakiin, mutta vakinainen toimilupa myönnettiin, Humakin pioneerien tekemän perusteellisen valmistelutyön ja osaamisen tuloksena.

Humakin pienet alat koettiin yhteiskunnallisesti merkittävinä ja koulutus ja kehittämistehtävä koettiin ammattikorkeakoulun arvoiseksi toiminnaksi.

Humak 20 vuotta
Lehtori Maarit Honkonen-Seppälä taustallaan opiskelijoiden edustajana juhlassa ollut Theo Tyrväinen OKM:n Nuorisotyöalan- ja politiikan toimialajohtajan Henni Axelinin seurassa.

Humakin alussa määritellyt arvot ovat yhä osa Humakin strategiaa

Suunnittelutyön pysyvyyttä ja merkittävyyttä alleviivaa Humakin perustemisvaiheessa määritellyt arvot, jotka eivät kahden vuosikymmenen aikana ole juurikaan muuttuneet. Toisten kunnioittaminen, avoimuus, yhdessä onnistuminen sekä rohkea uudistaminen ja uudistuminen määrittävät Humakin toimintaa yhä tänä päivänä.

Vuosien mittaan Humakin koulutusaloille syntynyttä osaamista on voitu hyödyntää myös lähialoille ja Humak on ollut mukana kehittämässä uusia sosiaalisia innovaatioita niin toimialoilleen kuin koulutukseenkin.

Mikko Vaismaa
Standup-koomikko Mikko Vaismaa viihdytti ja osallisti juhlakansaa showllaan.

Humakin aikakaudet

Jukka Määttä kertoi, että historiallisesti tarkasteltuna Humakin toiminnasta voidaan erottaa kolme ajanjaksoa. Ensimmäistä kautta kuvaa kehittyminen ja kasvu ammattikorkeakouluksi ja oman humakilaisen identiteetin löytäminen, toista kautta kuvaa oman paikan lunastaminen ammattikorkeakoulukentällä ja viimeistä kautta kuvaa muutos, jossa mm. sopeutuminen korkeakoulun rahoitusmallin muutoksiin vaikutti mm. Humakin toimipaikkaverkoston tiivistämiseen. Kaudet on kuvattu alla olevassa Määtän koostamassa taulukosta. Kuvio on poimittu tuoreesta Humakin julkaisemasta juhlateoksesta.

Humakin kaudet
Humanistisen ammattikorkeakoulun kehitysvaiheet ja niiden tunnusmerkit. Kuva Jukka Määttä, teoksessa Yhdessä tehden – 20-vuotiaan Humanistisen ammattikorkeakoulun tarina.

Humak on lunastanut paikkansa ammattikorkeakoulukentällä henkilöstön osaamiseen ja sitoutumiseen perustuen. Toiminnallisissa tuloksissa mitattuna Humak oli vuonna 2017 viidennellä sijalla koko ammattikorkeakoulukentässä ja erityisen merkittävää Humakin toiminta on ollut TKI- ja julkaisutoiminnassa sekä jatkuvassa oppimisessa.

Kantaviksi voimiksi tässä Määttä nosti esiin kolme keskeistä seikkaa: Humakissa on vahva yhteisöllinen tekeminen, jota vahva taustayhteistö on positiivisella tavalla tukenut. Myös läheinen suhde kumppaneihin ja opiskelijoihin on kantanut Humakia eteenpäin. Toiseksi Humakin arvot ovat koko olemassa olon ajan houkuttaneet organisaatioon töihin arvoihin sitoutuneita ja ammattitaitoisia osaajia ja kolmanneksi Humakin toiminnan kivijalkana on kantanut yhteiskunnallinen tarve Humakin toiminnalle: toimialojemme ajankohtaisuus sekä tekemämme uudet avaukset. (uutinen jatkuu kuvan alla)

Pekka Kaunismaa
Sanataiteilija Pekka Kaunismaa lausuu Bo Carpelania.

Humakin vuosijuhlassa esiintyi myös sanataiteilijanakin tunnettu Humakin lehtori Pekka Kaunismaa, joka on harrastanut sanataidetta Jyväskylän Sanasepoissa sekä Standup-koomikko Mikko Vaismaa, joka osallisti ja tarinallisti omalla persoonallisella ja mukaansatempaavalla tavalla yleisön mukaan Humakin tarinaan.

Uutisen kuvat tilaisuudesta on ottanut Emilia Reponen Humakista. Uutisen pääkuvassa koulutuspäällikkö Katri Kaalikoski ja lehtori Juha Iso-Aho nostavat maljan 20-vuotiaalle Humakille.

Humak 20 vuotta
Yhteisöpedagialan koulutuspäällikkönä vuodenvaihteessa aloittava Reijo Viitanen Kiasman tilaisuudessa.