Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on myöntänyt rehtori-toimitusjohtaja Tapio Huttulalle hänen pyynnöstään eron tehtävistään. Huttulan viimeinen työpäivä on 31.5.2018. Huttulan uusi tehtävä on julkinen kesäkuun puolivälissä.

Tapio Huttulan pesti Humakissa kesti kahdeksan vuotta. Huttula aloitti ensin ammattikorkeakoulun toimitusjohtajana vuonna 2010 ja syksystä 2012 alkaen hän toimi rehtori-toimitusjohtajana.

Huttulan kaudella Humakissa vietiin läpi ammattikorkeakoulujärjestelmän uudistusprosessi. Lisäksi Humakissa toteutettiin hänen aikanaan monia uudistuksia kuten mm. monialaisten kampusten luominen, siirtyminen valmennuspedagogiikkaan, digikampuksen rakentaminen ja uusien koulutusohjelmien lanseeraus. Huttula toimi kautenaan myös ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston Karvin puheenjohtajana ja Korkeakoulujaoston jäsenenä.

Humakin koulutuksille on tarvetta tulevaisuudessakin

-Vuodet Humakissa ovat olleet antoisia ja opettavaisia. Näiden kahdeksan vuoden aikana olen oppinut paljon ja tutustunut hienoihin ihmisiin, toteaa Huttula.  –On hienoa kokea ihmisten intohimo tehdä hyvää, valmentaa nuoria tulevaan, kehittää toimialoja ja parantaa maailmaa.

-Uskon, että Humakilla on paikkansa suomalaisessa korkeakoulumaailmassa. Tulevaisuudessa menestyvät ne, joilla on kyky ja halu oppia uutta sekä jakaa oppimaansa sekä osaamista toimia ihmisen ja koneen rajapinnassa. Humakin tarjoamille koulutukselle ja osaamiselle on kysyntää tulevaisuudenkin työelämässä. Ihmistä ymmärtävälle humanistiselle ja kulttuuriselle osaamiselle on kasvava kysyntä teknologistuvassa maailmassa.

Uuden rehtori-toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä

Toimenpiteet uuden rehtori-toimitusjohtajan rekrytoimiseksi ovat käynnistyneet. Hakuaika tehtävään on päättynyt ja Humak tiedottaa uudesta johtajastaan, kun hakuprosessi on loppuun saatettu.  Siihen asti rehtorin sijaisena toimii koulutusjohtaja Jukka Määttä.

Etusivun nostokuvassa Opiskelijakunta HUMAKOn edustajat kiittävät Huttulaa hyvästä yhteistyöstä menneinä vuosina.