Miten muotoilisin osaamisestani myytävän tuotteen? Miten löytää ja sitouttaa asiakkaita? Nämä ovat kysymyksiä, joiden parissa moni osallistavan taiteen ja hyvinvoinnin parissa työskentelevä painii. Ratkaisuja etsitään Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu –seminaarissa ja sen yhteydessä järjestettävällä Tatun ja Soten Neuvontaklinikalla Turussa 12.2.2016. Seminaari on ilmainen ja se ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Palvelumuotoilu on yksi tulevaisuuden avaintaidoista. Yritykset ja organisaatiot luovat uusia palveluita ja arvoa asiakkaiden kanssa, eivät asiakkailleen”, kertoo seminaarissa palvelumuotoilun käsitettä avaava Minna Koskelo. Tiedolle ja neuvonnalle on suuri tarve. ”Esimerkiksi taidetyöpajoja vetävällä taiteilijalle oman osaamisen tuotteistaminen ja myyminen voi olla täysin vierasta”, avaa Hyvinvoinnin välitystoimiston projektipäällikkö Benny Majabacka.

Tuotteistamisen ja palvelumuotoilun haasteisiin tartutaan seminaaripuheenvuoroissa ja Tatun ja Soten Neuvontaklinikalla. Klinikalla osallistavan taiteen ja sosiaali- ja terveysalan rajapinnassa työskentelevät tai alalle pyrkivät voivat saada henkilökohtaista apua siinä, miten oma osaaminen paketoidaan myytäväksi tuoteeksi. Neuvonnasta vastaavat yrityspalvelu Creven Leena Janhila ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Markus Suomi.

Seminaarissa palvelumuotoilun käsitettä avaa palvelumuotoilija Minna Koskelo. Osallistavan taiteen vaihtelevasta kentästä hyvinvointialalla puhuu tanssiduo Myrskyryhmän tuottajana toiminut Mervi Leino. Omakohtaisia kokemuksia aiheesta kertovat Kustavin Kipinän ja Turku Food & Fun -festivaalin tuottaja Pekka Kuru sekä sanataiteilija Veera Vähämaa.

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu -seminaarin ja Tatun ja Soten Neuvontaklinikan järjestää Hyvinvoinnin välitystoimisto.

  • Mitä: Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu –seminaari ja Tatun ja Soten Neuvontaklinikka
  • Missä: SparkUp Turku, Tykistökatu 4b
  • Milloin: pe 12.2. klo 9-16

Hyvinvoinnin välitystoimisto kehittää osallistavaa taidetta

Hyvinvoinnin välitystoimisto on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen on osaamis- ja innovaatioverkosto, jonka tavoitteena on kehittää osallistavan taiteen tuotantoa ja markkinoita kokoamalla taiteilijat, tuottajat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhteen. Hyvinvoinnin välitystoimiston pitkän ajan tavoitteena on juurruttaa osallistavat taidepalvelut sosiaali-ja terveyssektorin rakenteisiin pysyvästi.

Hankkeen kärkenä on tuottajaosaamisen hyödyntäminen taiteen viemisessä monenlaisten ihmisten arkeen. Hankkeesta vastaa Humanistinen ammattikoulu ja partnereita ovat Turun amk, Saimaan amk ja Jyväskylän yliopisto. Mukana ovat myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Benny Majabacka puh. 0400 349399 tai benny.majabacka@humak.fi
Aluekoordinaattori Oona Tikkaoja puh. 0400 349213 oona.tikkaoja@humak.fi
http://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi