Liittyviä tiedostoja

Hyvinvoinnin välitystoimiston koulutushakua on jatkettu 23.8.2015 kello 23:59 saakka. Alunperin ilmoitettu hakuaika päättyi eilen kello 16, mutta koska koulutuksesta kertovalta hankesivulta puuttui päättymiskellonaika, valitettavan moni  oli tulkinnut sen päättyvän puoliltaöin.

Jatkoimme hakuaikaa, jotta kaikki halukkaat saavat mahdollisuuden hakea ilmaiseen tuottajille, taiteilijoille ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun täydennyskoulutukseen.

Hyvis -hanke lisää tuotanto-osaamista

Hyvinvoinnin välitystoimisto järjestää vuoden mittaisen osallistavan taiteen tuotannon täydennyskoulutuksen kulttuurin, taiteen ja hyvinvoinnin ammattilaisille 18.9.2015 – 14.5.2016. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR-rahoitteinen hanke, johon sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen kärkenä on parantaa alan toimintamahdollisuuksia tuottajan taitojen avulla – kehittämällä ja tuotteistamalla taiteilijoiden palveluita ja pyrkimällä saamaan ne osaksi sote-alan rakenteita.

Hankkeesta vastaavan Humanistisen ammattikorkeakoulun kumppaneita ovat Turun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Lisäksi mukana ovat Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit.

Koulutuksen avulla kestävää liiketoimintaa taiteen hyvinvointiosaamisesta

Hyvinvoinnin välitystoimiston koulutuksessa taiteen soveltavaa käyttöä tarkastellaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Ydinkysymyksiä ovat palvelutuotteiden ja ansaintalogiikan kehittäminen siten, että taiteen hyvinvointiosaamisesta on mahdollista luoda kestävää liiketoimintaa.

Koulutukseen voi hakea, jos henkilöllä on työkokemusta taiteen, kulttuurituotannon tai sosiaali- ja terveysalan kentiltä. Aiempaa kokemusta osallistavasta taiteesta ei vaadita.

Koulutuksia ja valmennuksia Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Turussa

Koulutuksessa aloittaa kolme opiskelijaryhmää, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Turussa. Paikkakuntakohtaiset lähipäivät näet hakulomakkeesta. Valmennuksen teemat ovat samat jokaisella paikkakunnalla:

  1. Osallistava taide osana taiteen kenttää ja sote-alaa
  2. Tuotekehityksen aloitus
  3. Osallistavan taiteen toimintaympäristöt
  4. Menetelmistä
  5. Moniammatillisen projektin hallinta
  6. Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
  7. Rahoitus, myynti ja markkinointi
  8. Uudet työn muodot ja työssä jaksaminen
  9. Tulevaisuuden näkymät: alan ja kehitetyn tuotteen

Teemoitettujen lähipäivien lisäksi kaikkia tuotekehittelyn vaiheita käydään läpi jatkuvasti valmennuksen aikana. Koulutuksen ytimenä on moniammatillisissa tiimeissä kehitettävä taloudellisesti kannattava palvelutuote, jota työstettäessä teemat konkretisoituvat.

Hyvinvoinnin välitystoimisto bloggaa

Hankkeessa mukana olevat henkilöt ja kouluttajat bloggaavat hankkeen aikana. Voit tutustua henkilöihin ja heidän ajatuksiinsa osoitteessa: hvvt.humak.fi,

Tuoreimmassa blogikirjoituksessa hankkeen projektipäällikkö, lehtori ja taiteilija Oona Tikkaoja käsittelee laajasti taiteen ja kulttuurin monissa tutkimuksissakin todistettua hyvinvointivaikutusta ja perää nyt tutkimustulosten jalkauttamista myös päättäjien tietoisuuteen ja toimintaan.