Luovien alojen rahoitushakukoulutuksesta apua innovatiiviseen hankkeiden suunnitteluun – ilmoittautuminen avoinna

Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Creve käynnistää huhtikuussa uuden verkkokoulutuksen luovien alojen yrityksille ja yhteisöille avuksi kehittämishankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen. Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen (kulttuuri- ja luovat alat) -verkkokoulutus toteutetaan 4.4. – 19.5.2022. 

Käytännönläheisen verkkokoulutuksen tarkoituksena on lisätä yhteishankkeiden suunnitteluosaamista sekä tietoisuutta luovilla aloilla vähemmän tunnetuista rahoitushakumahdollisuuksista. Koulutus on saatavilla Humakin avoimen AMK:n tarjonnan kautta kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen koulutukseen on avoinna 24.2. – 23.3.2022 Humakin avoimen AMK:n verkkokaupassa (linkki).


Liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhilan mukaan idea luovien alojen kehittämishankkeiden, yhteistyön ja rahoitushakuosaamisen edistämisestä syntyi yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Yhdessä havaittu tarve lisäosaamisesta luovien alojen erilaisiin rahoituksiin ja yhteishankkeiden suunnitteluun johti tammikuussa Kartalla 2022 -rahoituspäivän ja nyt käynnistettävän koulutuksen järjestämiseen.

Banneri Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen -kurssiin liittyen.

Osaamista rahoituslähteistä, innovatiivisuudesta ja yhteishankkeiden suunnittelusta

Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen -koulutus on suunniteltu luovien alojen yrityksille ja yhteisöille tueksi yritys- ja yhteishankkeiden hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laatimiseen, osaamisen kehittämiseen rahoituskentästä, rahoittajayhteistyöstä, innovaatiohankkeiden suunnittelusta ja resursoinnista.

Keskeisiä sisältöjä ovat

 • rahoituskentän käsitteistöt ja tuntemus,
 • rahoittajayhteistyön käytännöt,
 • rahoitusinstrumentit,
 • tarvelähtöinen hankesuunnittelu,
 • potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tunnistaminen, sekä
 • hankesuunnitelman, toimenpiteiden, aikataulun ja budjetin sekä hyvän ja selkeän hankehakemuksen laatiminen.

Lisäksi opintojaksolla perehdytään luovien alojen kehittämisrahoitusten käyttötarkoituksiin sekä julkisen kehittämisrahoituksen hakemisen käytäntöihin. Tietoperustan lisäksi opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat myös kehittämishankkeen hankekonsortion muodostaminen sekä yhteishankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen.

“Rahoitushakukoulutus on suunniteltu tukemaan hankkeiden valmistelua nimenomaan kevään ja kesän 2022 rahoitushakuja varten sekä syksyn kansainvälisten yhteishankkeiden hakuihin”, toteaa koulutuksen vastuuhenkilönä toimiva Janhila. Koulutuksen aikana tehdään yhteistyötä rahoittajien kanssa sekä työstetään omaa hankesuunnitelmaa ja hakemusta kevään ja kesän hakuihin. Koulutusta voi hyödyntää myös harjoitusmielessä hankevalmisteluosaamisen kartuttamiseksi.

Lisätietoa saa kurssin virallisesta esitteestä (linkki).

Rahoitushakukoulutus avaa ovia luovien alojen toimijoille

Luovien alojen toimijat ovat tyypillisesti hyvin pieniä yrityksiä tai yhdistysmuotoisia toimijoita, joille apurahat sekä pienille yrityksille suunnatut kehittämisavustukset ovat usein tuttuja. Rahoitushakukoulutuksen tavoitteena on kuitenkin lisätä tietoisuutta siitä, että pienet toimijat voivat päästä kiinni myös isompiin kehittämishankkeisiin tarkoitettuihin rahoitusinstrumentteihin esimerkiksi yhteishankkeilla.

Tällaisia ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki (RRF), Business Finlandin Creative RRF-rahoitukset, ESR+ ja EAKR-rahoitushaut luoville aloille sekä Luova Eurooppa -rahoitukset kansainvälisille yhteishankkeille.

Lisätietoa luovien alojen 2022 rahoitushauista löydät Kartalla 2022 -rahoituspäivän materiaaleistamme (linkki).

Plant growing from coins in a glass jar with blurred, green, natural background.
Kuva: iStock.

Koulutus toteutetaan verkossa

Rahoitushakukoulutus sisältää

 • kolme verkkolähitapaamista (3x3h) + lopputapaamisen,
 • teemojen mukaiset etätehtävät itsenäiseen työskentelyyn, sekä
 • kolme ohjaustuntia, joilla osallistujat saavat tukea hankesuunnitelmien laatimiseen.

Koulutus toteutetaan verkossa: lähipäivät järjestetään Zoomissa, jonka lisäksi osallistujat toimivat ryhmässä ja itsenäisesti opiskelualusta Moodlessa. Verkkolähipäivät koostuvat yhteisistä alustuksista sekä pienryhmissä tehtävistä harjoituksista.

Käytännön ohjeistus

 • Koulutus toteutetaan 4.4. – 19.5.2022.
 • Opinnollistettu koulutus tuottaa osallistujille Kulttuurituottaja (AMK) -opintosuoritukset, 5op.
 • Koulutuksen opintopistemaksu on 75€.
 • Ilmoittautuminen koulutukseen on auki 24.2. – 23.3.2022 klo 23.59 Humakin verkkokaupassa (linkki).
 • Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 20 hlöä.
 • Koulutuksen vastuuhenkilönä toimii liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila, Humak, leena.janhila@humak.fi

Lue lisää luovien alojen tulevaisuuden näkymistä täältä (linkki).


Teksti: Leena Janhila, toim. Mari Ervasti