Luovien alojen rahoitushakukoulutuksesta apua innovatiiviseen hankkeiden suunnitteluun – ilmoittautuminen käynnissä 21.8. asti

Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Luovien alojen toimija, 2023 kehittämisrahoitukset on haettava nyt! Humak Creve järjestää nyt toista kertaa kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen verkkokurssin. Opintojakso, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja, neuvontaa ja opastusta vaativimpien rahoitushankkeiden laatimiseen on ensisijaisesti suunniteltu kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioille ja asiantuntijoille.

Koulutus toteutetaan 1.9. – 30.11.2022. Ilmoittaudu opintoihin 21.8. mennessä!

Koulutus lisää yhteishankkeiden suunnitteluosaamista sekä tietoisuutta luovilla aloilla vähemmän tunnetuista rahoitushakumahdollisuuksista. Koulutus on osa Humakin avoimen AMK:n tarjontaa ja siihen ilmoittaudutaan Humakin avoimen AMK:n verkkokaupassa.

-“Idea luovien alojen kehittämishankkeiden, yhteistyön ja rahoitushakuosaamisen edistämisestä syntyi Taiteen edistämiskeskuksen kanssa”, kertoo liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila Humakista. Janhila kertoo, että keväällä toteutetun vastaavan kurssin, jossa käsiteltiin kevään ja kesän 2022 rahoitushakuja sai erittäin hyvää palautetta konkreettisesta ja käytännönläheisestä otteesta.

Opiskelijapalaute kiittää opintojen konkreettisuutta

Keväällä 2022 Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen -opinnot suorittaneet opiskelijat arvostivat käytännönläheisiä opintoja. He kuvasivat opintoja muun muassa seuraavasti:

 • Konkreettinen ja ymmärrettävä sisältö luovien alojen rahoituksesta. Oma ajatus selkeni ja ymmärrän nyt rahoitusten eroja ja mihin käyttöön mitäkin voi hakea.
 • Kattava läpileikkaus luovien alojen rahoitusten hakemisesta ja käytännön projektisuunnittelusta. Tiedon lisäksi oli hyödyllistä päästä verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Ohjaustunnit olivat erittäin tarpeellisia. Niiden kautta oman hankkeen kanssa pääsi käytännön tasolla eteenpäin.
 • Ensimmäistä kertaa käytiin rahoitushakuja läpi myös hakujärjestelmien ja mallipohjien kautta. Yhteiset pohdinnat ja ohjaustunneilla omalle hankkeelle saatu neuvonta oli hyödyllistä. Konkreettinen ja monipuolinen koulutus!

Osaamista rahoituslähteistä, innovatiivisuudesta ja yhteishankkeiden suunnittelusta

Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen -koulutus on suunniteltu luovien alojen yrityksille ja yhteisöille tueksi yritys- ja yhteishankkeiden hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laatimiseen, osaamisen kehittämiseen rahoituskentästä, rahoittajayhteistyöstä, innovaatiohankkeiden suunnittelusta ja resursoinnista.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • rahoituskentän käsitteistöt ja tuntemus,
 • rahoittajayhteistyön käytännöt,
 • rahoitusinstrumentit,
 • tarvelähtöinen hankesuunnittelu,
 • potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tunnistaminen, sekä
 • hankesuunnitelman, toimenpiteiden, aikataulun ja budjetin sekä hyvän ja selkeän hankehakemuksen laatiminen.

Lisäksi opintojaksolla perehdytään luovien alojen kehittämisrahoitusten käyttötarkoituksiin sekä julkisen kehittämisrahoituksen hakemisen käytäntöihin. Tietoperustan lisäksi opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat myös kehittämishankkeen hankekonsortion muodostaminen sekä yhteishankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen.

“Rahoitushakukoulutus on suunniteltu tukemaan hankkeiden valmistelua nimenomaan syksyn 2022 ja kevään 2023 rahoitushakuja varten sekä syksyn kansainvälisten yhteishankkeiden hakuihin”, toteaa koulutuksen vastuuhenkilönä toimiva Janhila. Koulutuksen aikana tehdään yhteistyötä rahoittajien kanssa sekä työstetään omaa hankesuunnitelmaa ja hakemusta kevään ja kesän hakuihin. Koulutusta voi hyödyntää myös harjoitusmielessä hankevalmisteluosaamisen kartuttamiseksi.

Lisätietoa saa kurssin virallisesta esitteestä.

Opintojakson aikajana.

 

Rahoitushakukoulutus avaa ovia luovien alojen toimijoille

Luovien alojen toimijat ovat tyypillisesti hyvin pieniä yrityksiä tai yhdistysmuotoisia toimijoita, joille apurahat sekä pienille yrityksille suunnatut kehittämisavustukset ovat usein tuttuja. Rahoitushakukoulutuksen tavoitteena on kuitenkin lisätä tietoisuutta siitä, että pienet toimijat voivat päästä kiinni myös isompiin kehittämishankkeisiin tarkoitettuihin rahoitusinstrumentteihin esimerkiksi yhteishankkeilla.

Tällaisia ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki (RRF), Business Finlandin Creative RRF-rahoitukset, ESR+ ja EAKR-rahoitushaut luoville aloille sekä Luova Eurooppa -rahoitukset kansainvälisille yhteishankkeille.

Plant growing from coins in a glass jar with blurred, green, natural background.
Kuva: iStock.

Koulutus toteutetaan verkossa

Rahoitushakukoulutus sisältää:

 • neljä verkkolähitapaamista (4x3h) + lopputapaamisen,
 • teemojen mukaiset etätehtävät itsenäiseen työskentelyyn, sekä
 • neljä ohjaustuntia, joilla osallistujat saavat tukea hankesuunnitelmien laatimiseen ja mahdollisuuden verkostoitumiseen.

Koulutus toteutetaan verkossa: lähipäivät järjestetään Zoomissa, jonka lisäksi osallistujat toimivat ryhmässä ja itsenäisesti opiskelualusta Moodlessa. Verkkolähipäivät koostuvat yhteisistä alustuksista sekä pienryhmissä tehtävistä harjoituksista.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opinnoista

 • Koulutus toteutetaan 1.9. – 30.11.2022.
 • Opinnollistettu koulutus tuottaa osallistujille Kulttuurituottaja (AMK) -opintosuoritukset, 5 op.
 • Koulutuksen opintopistemaksu on 75€.
 • Ilmoittautuminen koulutukseen on käynnissä 1.8. – 21.8.2022 klo 23.59 Humakin verkkokaupassa.
 • Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 20 hlöä.
 • Koulutuksen vastuuhenkilönä toimii liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila, Humak, leena.janhila@humak.fi

Lue lisää luovien alojen tulevaisuuden näkymistä täältä.


Teksti: Leena Janhila, toim. Mari Ervasti ja Humak viestintä