“Iloa, halauksia ja kyyneleitä. Katsaus Ukrainan sodan seurauksena toteutettuun vapaaehtoistoimintaan” – Sini Tienhaaran opinnäytetyössä kehittämisehdotuksia vapaaehtoistoiminnalle

Yhteisöpedagogi (AMK) Sini Tienhaaran opinnäytetyö antaa katsauksen Ukrainan sodan aiheuttamaan humanitaariseen kriisiin liittyvään vapaaehtoistoimintaan Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti vapaaehtoisten kokemukset toiminnasta.

Sini Tienhaara on aiemmalta koulutukseltaan lähihoitaja sekä lisäksi käynyt Väestönliiton järjestämän monikulttuurisen asiantuntijan koulutuksen. Sini on työskennellyt muun muassa suun terveydenhuollossa terveyden edistämisen parissa monenlaisille maahanmuuttajille. Tällä hetkellä Sini on asiakasohjaajana Helsingin kaupungin ikääntyneiden asiakasohjauksessa. 

Sinin motiivi aiheen valitsemiseen oli koulutus ja työ monikulttuurisuuden asiantuntijana. Lisäksi Sinillä on kokemus ukrainalaisen, tilapäistä suojelua saaneen kotoutumiseen liittyvässä auttamisessa. Sini ei ollut suunnitellut ryhtyvänsä vapaaehtoiseksi, mutta toimiessaan apuna kuljettamalla ukrainalaista henkilöä poliisiasemalle, vastaanottokeskukseen ja pankkiin hänestä oli tullut huomaamattaan vapaaehtoinen. 

 

Iloa, halauksia ja kyyneleitä 

Sini nostaa opinnäytetyössään esiin, miten vapaaehtoistoiminta kannattaisi organisoida niin, että vapaaehtoiset löytäisivät helposti mielekkään tehtävän ja haluaisivat sitoutua vapaaehtoistoimintaan sekä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet vapaaehtoistoimijoiden motivaatioon.

Opinnäytetyön tilaajana oli Kansalaisareena, joka toimii kaikkien Suomessa toimivien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvojana ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä. Opinnäytetyö sisälsi vapaaehtoistoimijoiden strukturoidut teemahaastattelut, kaksi asiantuntijahaastattelua sekä kyselylomakkeen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille. 

Yhteisöllisyys, osallisuus ja auttamisen halu nousivat Sinin aineistosta vahvimpina esille. Pääosin vapaaehtoistoiminnan järjestämistä ja toimintaan osallistumista kuvailtiin hyvin positiiviseksi kokemukseksi ja monessa haastatellussa tuotiin esiin: Iloa, halauksia ja kyyneleitä. 

Sini kertoo, että hänelle tuli yllätyksenä vapaaehtoisten näkemys ja kokemus siitä, että on vaikea löytää itselle sopiva vapaaehtoistehtävä. “Henkilö voi olla tietoisesti päättänyt, että haluaa toimia vapaaehtoisena ukrainalaisten hyväksi, mutta vapaaehtoisuuden muodon löytäminen osoittautuukin haastavaksi. On myös tilanteita, että henkilö on löytänyt itselle sopivan vapaaehtoisuuden muodon, ja sen loppuessa ei löydykään enää uutta muotoa. ” 

 

Lopputuloksena konkreettisia kehittämisehdotuksia 

Työn lopputuloksena syntyi konkreettisia kehittämisehdotuksia vapaaehtoistoimijoiden löytämiseen vapaaehtoistoimintaa järjestäville tahoille ja opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää laajasti myös muun vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä. 

Selfie hymyilevistä kasvoista. Taustalla suo-maisema.
Sini kokee, että opinnäytetyö onnistui hyvin. “Yhteistyö vapaaehtoistyötä organisoivien tahojen kanssa sujui hyvin, työtä pidettiin tärkeänä ja opinnäytetyön tuloksia odotettiin.” Kuva: Sini Tienhaara

Vapaaehtoiset kaipasivat vapaaehtoistoimintaan lisää helppoutta, tukea, yhteistyötä ja hallintaa. “Ehkä Suomessakin olisi potentiaalia saada ihmisiä enemmän vapaaehtoistoimintaan, mikäli se olisi tehty helpoksi.” 

“Toivoisin, että vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot kehittävät yhteistyötä niiden sisällä ja niiden välillä, jotta saisimme parempia tuloksia”. 

 Sini Tienhaaran opinnäytetyö on julkaistu Theseuksessa. 

 

 

Kirjoitus: Niina Naumanen