Humanistisen ammattikorkeakoulun hallitus on täydentänyt ammattikorkeakoulun johtoryhmää. Innovaatiojohtajaksi hallitus valitsi kauppatieteiden tohtori Elina Ylikosken ja palvelujohtajaksi terveydenhuollon maisteri Anna Mattilan.

Uudet johtajat aloittavat työnsä Humakissa 1.8.2016. Kummankin uuden johtajan toimipiste on Helsingin TKI-keskus Ilkka. Vastuualueidensa lisäksi molemmat osallistuvat johtoryhmän jäseninä myös koko korkeakoulun strategiseen kehittämiseen.

Mattilan ja Ylikosken lisäksi Humakin johtoryhmään kuuluvat rehtori/toimitusjohtaja Tapio Huttula ja koulutusjohtaja Jukka Määttä. Koulutusjohtaja Määttä toimii tarvittaessa rehtorin sijaisena ja palvelujohtaja Mattila toimitusjohtajan sijaisena.

Hakijoita innovaatiojohtajan ja palvelujohtajan tehtäviin tuli kymmenittäin. Rehtori Tapio Huttula on tyytyväinen, että Humak kiinnosti niin monipuolista osaajajoukkoa.

– ”Olen todella iloinen, että saamme johtoryhmään kaksi vahvalla ja monipuolisella kokemuksella ja osaamisella varustettua johtajaa. He tuovat juuri sopivalla tavalla täydennystä Humakin osaamiseen. Tästä on hyvä jatkaa Humakin kehittämistä ja sen kunnianhimoisen strategian toimeenpanoa”, sanoo Huttula.

InnoOmniasta innovaatiojohtaksi

Elina Ylikoski Humak
Humakin innovaatiojohtajaksi valittu Elina Ylikoski kertoo, että Humakin arvoihin ja visioon on helppo sitoutua.

Innovaatiojohtajana 1.8.2016 aloittava Elina Ylikoski kertoo aloittavansa työnsä Humakissa innostuneena ja uteliaana.

–”Humak tarjoaa merkityksellisen tehtäväkentän koulutus- ja palveluinnovaatioiden alueella. Minun on helppo sitoutua Humakin arvoihin ja visioon ja uskon osaamiseni sopivan tehtävään hyvin”, toteaa Ylikoski.

Elina Ylikoski on toiminut viimeiset 15 vuotta eri koulutusorganisaatioiden kehittämistehtävissä opettajana, asiantuntijana ja johtajana. Humakiin Ylikoski siirtyy Omniasta, jossa hän perusti kehittämisyksikkö InnoOmnian ja toimi tämän jälkeen Omnian viestintä- ja kehittämisjohtajana.

–”InnoOmniassa vastasin yrittäjyyteen, digitaalisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvien oppimisratkaisujen ja palvelujen kehittämisestä”.

Omnian johtoryhmässä hänen vastuullaan oli asiakkuuksien ja kumppanuuksien kehittäminen, markkinointi ja viestintä. Ylikoski on myös työskennnellyt Helsingin kauppakorkeakoulussa/Aalto-yliopistossa yrityspalvelujohtajana sekä Haaga-Helia AMK:ssa myyntityön yliopettajana ja koulutuspäällikkönä. Lisäksi hän on toiminut useiden innovaatiohankkeiden ja –verkostojen asiantuntijajäsenenä.

Innovaatiojohtajana Ylikoski vastaa korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä toiminnan tuloksellisuudesta.

Kulttuurikeskuksesta palvelujohtajaksi

Anna Mattila
Palvelujohtajana aloittavan Anna Mattilan mielestä Humak näyttäytyy ketteränä ja dynaamisena yhteisönä. Kuva: Mika Ruusunen 

Palvelujohtajana 1.8.2016 aloittava Anna Mattila odottaa innolla tehtävän alkua Humakissa ja uusien työtovereiden tapaamista.

-”Näen Humakin uuden organisaation mahdollistavan monipuolisen tehtäväkentän ja toivon pääseväni mukaan organisaation edelleen kehittämiseen. Haasteita on varmasti edessä, mutta uskon hyvällä yhteistyöllä saavuttavamme erinomaisen työ- ja opiskeluyhteisön. Ensivaikutelmani Humakista on, että se on ketterä ja dynaaminen yhteisö”, Mattila toteaa.

Anna Mattilalla on vahva korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä tutkimusrahoituksen tuntemus ja monipuolinen kokemus hallinto- ja tukipalvelujen johto- ja kehittämistehtävistä.

Humakiin Mattila siirtyy Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen yhteispalveluosaston osastopäällikön tehtävistä, jossa hän on vastannut mm. keskuksen henkilöstö-, talous- ja ICT-asioista sekä lipunmyyntiin ja esitystekniikkaan liittyvistä palveluista. Tätä ennen Mattila työskenteli mm. 12 vuotta Helsingin yliopiston erillislaitoksen, Neurotieteen tutkimuskeskuksen, hallintopäällikkönä sekä Suomen Akatemian terveydentutkimuksen toimikunnan tiedesihteerinä.

–”Toimin tutkimuskeskuksessa sen perustamisesta lähtien luoden keskuksen hallintomallin ja kehittäen tutkimustyötä tukevia palveluita sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille.”

Palvelujohtajana Mattila vastaa Humakin taloudesta ja henkilöstöpalveluista, viestintä- ja ICT-palveluista, palvelutoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä palvelutoiminnan tuloksellisuudesta. Palvelujohtajan vastuulla on myös korkeakoulun strategian seuranta, laatutyö ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen sekä tulossopimusvalmistelu.

Lisätietoja

Rehtori Tapio Huttula
tapio.huttula@humak.fi
040 5637044