Arenen logo

Hallitus on sopinut vuosien 2017–2020 julkisen talouden suunnitelmasta ja kärkihankkeiden päivityksestä. Yrittäjyyttä edistävänä ja työllisyyttä vahvistavana lisätoimena elinkeinoministeri Olli Rehn esitteli uudet työllisyys- ja yrittäjyyspaketit tiistaina 12.4.2016. Toimenpiteiden tarkoituksena on kokonaisuudessaan helpottaa mikro- ja pk-yritysten toimintaa ja kehittymistä.

Hallitus on päättänyt toteuttaa kokeilun innovaatio- ja palvelusetelistä osana yrittäjyyspakettia. Innovaatio- ja palvelusetelillä mikro- ja pk-yritysten voivat hankkia omiin tarpeisiinsa parasta mahdollista ulkopuolista asiantuntemusta ja tukea. Setelin avulla yrityksiä kannustetaan esimerkiksi yhteistyöprojekteihin korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yritys voi saada valtiolta setelin, jolla se voi ostaa tutkimus- ja kehittämispalveluita korkeakoululta tai tutkimuslaitokselta. Seteli olisi arvoltaan noin 5000 euroa. Yrittäjyyspakettiin sisältyy myös innovaatiopankki, joka kehitetään vauhdittamaan innovaatioiden ja patenttien parempaa hyödyntämistä ja kaupallistamista.

Arenelta erityiskiitos palvelu- ja innovaatiosetelistä

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto pitää työllisyys- ja yrittäjyyspakettia sekä erityisesti palvelu- ja innovaatioseteliä erittäin myönteisenä kehitystoimenpiteenä. Arene on aiemmin nostanut esiin suosituksen innovaatiosetelin kehittämisestä Rakenteellisen kehittämisen raportissaan ”Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta”. Seteli luo entistä parempia mahdollisuuksia hyödyntää ammattikorkeakoulujen vahvaa ja monipuolista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osaamista kehitystyössä.

—On hyvä, että innovaatioseteli ollaan nyt ottamassa käyttöön Suomessa. Ammattikorkeakoulut toivovat, että innovaatiosetelin kehittämisessä ja toimeenpanossa kuullaan käyttäjien, kuten yritysten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten, näkemyksiä parhaiden mahdollisten toimintamallien ja myön-tämiskriteerien löytämiseksi sekä parhaimman yhteiskunnallisen hyödyn saavuttamiseksi, toteaa Arenen puheenjohtaja Tapio Varmola.

—Näkemyksemme mukaan palvelu- ja innovaatioseteli luo mahdollisuuksia kehittää elinkeinoelämää sekä vahvistaa korkeakoulujen yritysyhteistyötä. Ammattikorkeakouluilla on olemassa valmiit yritysyhteistyöverkostot ja aluekehitystehtävä, joihin liittyvään kehitystyöhön palvelu- ja innovaatioseteli tuo toivottuja lisämahdollisuuksia. Nyt korkeakoulujen on kyettävä vastaamaan tähän positiiviseen haasteeseen, tiivistää rehtori Tapio Varmola.

Seteli soveltuu hyvin Humakin aloille

—Olen iloinen päätöksestä ja uskon, että setelistä on paljon hyötyä sektoreillamme, joissa on paljon pieniä ja keskisuuria järjestöjä.  Seteli soveltuu niihin erityisen hyvin, toteaa Humakin rehtori Tapio Huttula.

Arene kannattaa innovaatiosetelin ja -pankin kaltaisia innovatiivisia ja tulevaisuutta rakentavia toimintamalleja. Palvelu- ja innovaatiosetelin yhteistyöluonne nähdään hyvänä ratkaisuna.