Innovaatioseteli amk

Innovaatioseteli on Tekesin 3.10.2016 avaama kokeilu pienille ja keskisuurille yrityksille. Innovaatioseteli mahdollistaa ammattikorkeakoulujen tarjoamien liiketoimintaa kehittävien innovaatiopalveluiden tarjoamisen yrityksille. Myös Humak on tarjoamassa yritykselle palveluitaan, joiden tavoitteena on kehittää mm. yrittäjien ideointikykyä, yhteisöjen ymmärtämistä ja yhteistötaitoja.

Innovaatiosetelin avulla yritys voi kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan sekä hankkia palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatiosetelillä hankittavat palvelut ovat ammattikorkeakoulujen ydinosaamisalueita ja ammattikorkeakoulut voivat tarjota vahvan osaamisensa ja infrastruktuurinsa yritysten kehitystyön käyttöön.

Palvelut on mahdollista räätälöidä ketterästi yrityksen tarpeen mukaan. Vahvuutena ovat ammattikorkeakoulujen erikoistunut laaja-alainen osaaminen, kehittyneet laitteistot ja monipuoliset verkostot, joita tarjotaan myös yritysten hyödynnettäväksi.

Innovaatioseteli mahdollistaa amk-innovaatiopalvelut myös pk-yrityksille

Tarvitsetko apua yrityksesi kehittämiseen? Haluatko kehittää ideoitasi tuotteiksi ja uusiksi palveluiksi? Kiinnostaako kokeilemalla kehittäminen ja testaaminen? Ammattikorkeakoulujen palveluiden avulla yritys voi kehittää ketterästi tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan sekä liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä.

Haasta Humak kehittämään uusia tuotteita ja palveluita yrityksesi kanssa yhteistyössä. Autamme sinua hakemaan yhteistyön tueksi Tekesin innovaatioseteliä, jonka avulla voimme yhdessä hakea yrityksellesi uusia menestystarinoita.

Yritystoiminnan kehittämistä toteutamme yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Jos emme kykene tarjoamaan sinulle sopivaa apua, ohjaamme eteenpäin yhteistyöhön parhaan mahdollisen osaamisen äärelle. Tutustu palvelutarjontaamme tai ehdota omaa innovatiivista yhteistyömuotoa. Olemme tukenasi.

Innovaatiosetelillä saa meiltä:

Tuote 1: Asiakkuusosaaminen 3.0. Enää ei riitä, että ymmärrät asiakasta – sinun pitää ymmärtää ja ylläpitää  asiakasyhteisöjä. Tuemme yritystäsi innovatiivisen asiakkuusstrategian ja toimeenpanon suunnittelussa.

Tuote 2: Innovatiiviset kokeilut. Kehitätkö uutta tuotetta tai palvelua? Kokeilemalla saat parhaan todisteen toimivuudesta tai parhaat opit jatkokehitykseen. Toteutamme kokeiluja, analysoimme ne ja tuotamme jatkokehityssuunnitelman. Mukana on aina opiskelijoita ja heidän tuore tapansa ajatella.

Tuote 3: Innovaatiotyöpajat. Kaipaatko uuden idean tuotteistamiseen todella innovatiivista työpajatoteutusta? Idea voidaan rakentaa menestystuotteeksi tai palveluksi jos henkilöstö ja mahdollisesti myös kohderyhmät saadaan innostumaan mahdollisuuksista. Me osaamme tuoda innostuksen tylsältäkin tuntuvaan suunnitteluun.

Tuote 4: Start Up –yritysten Tekes Tempo –hankkeiden valmistelu. Tarvitseeko alle 5 vuotias yrityksesi apua hankevalmisteluun. Skannaamme idean ja/tai avustamme hankehakemuksen laatimisessa asiantuntevasti.

Keskustellaan lisää – ota yhteyttä 

Innovaatioseteli murtaa käsitykset perinteisistä yrityspalveluista: nyt vahvistetaan mikroyrittäjien ideointikykyä, digitaalisten yleisöjen ymmärrystä ja yhteisötaitoja

Jakamistalouden ja digitaalisten yhteisöjen aikakaudella yrittäjien osaamiseen kohdistuu erilaisia vaateita kuin aikaisemmin. Uusien, innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi yrittäjät tarvitsevat perinteisen liiketoimintaosaamisen lisäksi luovuutta, yhteisöllisiä taitoja ja kulttuurista ymmärrystä vuorovaikutuksesta ja yleisöistä.

Tekesin 3.10 lanseeraama palvelu – innovaatioseteli – haastoi Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin pohtimaan erityisosaamisensa tuotteistamista mikro- ja pk-yritysten näkökulmasta.

Humak innovaatioseteli Tekes
Innovaatiojohtaja Elina Ylikoski ja innovaatiopäällikkö Timo Parkkola (seisomassa takana) keskustelemassa Humakin innovaatiotoiminnasta Humakin asiantuntijoiden kanssa Rymättylässä aiemmin tänä vuonna.

—”Käytännössä kysymys on yrittäjien innovaatiotoiminnan haasteisiin porautumisesta uusista näkökulmasta. Humakilla on pitkä historia kulttuurialan, eri alojen yhdistysten ja järjestöjen, nuorisoalan sekä viittomakielen tulkkien osaamisen kehittämisestä ja tämä osaaminen on helposti siirrettävissä mikro- ja pk-yrittäjille”, toteaa Humakin innovaatiojohtaja Elina Ylikoski.

—”Innovaatiotoimintaansa vahvistava yrittäjä tarvitsee luovia menetelmiä kokeiluihin, digitaalisten ja muiden yleisöjen ymmärrystä sekä yhteisön kehittämisen taitoja. Tähän tarpeeseen Humak tuo täysin uudenlaisia palveluja innovaatiosetelillä hankittavaksi”, Ylikoski sanoo ja jatkaa:

—”Yrityspalvelujen tuottajina on totuttu näkemään liiketaloustieteilijöitä ja insinöörejä, mutta luovan talouden asiantuntijat ja humanistit tuovat tähän joukkoon tuoretta näkökulmaa. Meillä on syvää ymmärrystä luovien alojen ja viittomakielen tulkkausalan yrittäjien toiminnan ja kasvun kehittämisestä, joten luonnollisesti toivomme näiden alojen yrittäjien tarttuvan innovaatiosetelin tarjoamaan mahdollisuuteen.

Omien palvelujensa lisäksi Humak on mukana laajassa amk-verkostossa, jossa palveluja tuotetaan myös yhteisvoimin.

5000  euron innovaatioseteli

Tekesin uuden palvelun arvo on 5 000 euroa ja sen saa käyttöönsä palvelusetelinä. Yrittäjä hakee setelin Tekesiltä ja käyttää sen valitsemansa palvelun ostoon uudenlaiselta palvelutarjottimelta. Omarahoitusta yrittäjältä ei vaadita lainkaan.

Mikroyrityksille ja pk-yrityksille tarkoitettu innovaatioseteli otetaan Suomessa käyttöön kokeiluluonteisesti tänä syksynä. Setelin kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka hyödyntävät ensimmäistä kertaa Tekesin rahoitusta ja palveluja. Kokeiluvaiheessa seteleitä on jaossa 2 – 3 miljoonan euron arvosta. Hakeminen alkoi 3.10 ja ensimmäisen viikon aikana Tekes vastaanotti peräti 150 hakemusta.

Käsittelyaika on nopea. Viikon aikana tulleista hakemuksista jo sata on käsitelty ja tehdyistä päätöksistä 69 on ollut myönteisiä.

Setelin saaja voi ostaa innovaatiotoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja valitsemaltaan palveluntarjoajalta, korkeakoululta tai yksityiseltä sektorilta. Tekes hallinnoi toteutusta.

Vähän ehtoja – paljon mahdollisuuksia

Innovaatiosetelin käytölle on tässä vaiheessa asetettu varsin vähän ehtoja. Seteliä eivät voi hakea toiminimet tai kuljetusyritykset mutta sen sijaan – toisin kuin monessa muussa maassa – maatilat voivat olla palvelun piirissä.

Muina ehtoina on määritelty mm. se, että setelillä ostettavat palvelut eivät voi luonteeltaan olla koulutuspalveluita tai perusliiketoiminnan kehittämistä. Näin ollen esimerkiksi nykyisten asiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimukset eivät sovellu setelin käyttöalueeksi. Palvelun tuottajalla ja tarjoajalla ei saa keskenään olla intressiyhteyttä eli rahaa ei voi siirtää toisen yrittäjän taskusta toiseen.

Lisää innovaatiosetelistä:

Lisätietoja innovaatiosetelistä saa Tekesin sivuilta
Lue Arenen uutinen
Y
hteydenottolomake Humakiin