Seuraa livelähestystä Humakin viidennestä Järjestö- ja nuorisotyö nyt -seminaarista huomenna torstaina kello 9 alkaen. Seminaariohjelma ja puhujat näkyvät kätevästi lähetysikkunan alapuolella tässä uutisessa. Klikkaa päivän lähetystä aloittaaksesi lähetyksen. Myös tallenteet löytyvät tältä sivulta seminaarin jälkeen.

Järjestö- ja nuorisotyö nyt

Järjestö- ja nuorisotyö nyt -seminaarissa käsitellään ajankohtaisia toimialojemme kehittämiskysymyksiä ja tulevaisuuden avauksia. Yhteisöpedagogikoulutuksen laajentuessa ja kehittyessä sen merkitys toimialojemme kehittämistyössä korostuu. Nyt valmistuvien yhteisöpedagogien (YAMK) opinnäytetöissä käsitellään ennakkoluulottomasti ja raikkaasti kehittämishaasteita ja etsitään ratkaisuja ammatillisiin pulmiin.

OHJELMA

TORSTAI 7.4.2016

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00–9.30 Seminaaripäivän avauspuheenvuoro, rehtori Tapio Huttula, Humak
9.30–11.00 Teema 1: Osallisuus järjestöjen menestystä siivittämässä

 • Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen valtakunnallisissa järjestöissä on pitkäjänteistä työtä. Se vaatii myös uusia lähestymistapoja, kuten osallisuuden entistä monipuolisempaa huomioon ottamista. Miten luodaan menestyvä imago, joka ammentaa voimansa osallisuudesta? Järjestöammattilaisten opinnäytetöissä keskustellaan siitä, miten menestyvä järjestömielikuva luodaan osallistaen ja millaisilla työvälineillä järjestöjen prosesseja, palveluja ja laatua kehitetään. Esityksissä kuullaan esimerkkejä työkalujen kehittämisestä, toiminnan uudistamisesta sekä laadun varmistamisesta.
  Esittelijät: Miia Haanpää, Mikko Lehtonen ja Johanna Perez

11.00–12.00 lounas

12.00–13.45 Teema 2: Ihmisyys muutoksen keskiössä

 • Miten yhteiskuntamme moniäänisyyttä voidaan tukea? Miten elää ihmisyyttä kunnioittavasti globaalin keskinäisriippuvuuden maailmassa? Teemoja lähestytään vaikuttamisen, globaalikasvatuksen, aktiivisen kansalaisuuden, omaehtoisen oppimisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Opinnäytetöiden perustana ovat radikaalin tasa-arvon periaatteet sekä jokaisen yksilön lähtökohtainen yhdenvertaisuus ja tavoitteena yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus sekä solidaarisuus.  Avainsanoina teemassa ovat globaalivastuu, sukupuolen moninaisuus, sensitiivinen kohtaaminen ja vapaa sivistystyö.
  Esittelijät: Annu Kemppainen, Saara Pesonen, Sini Salmenjoki ja Annukka Toivonen

13.45–14.00 tauko

14.00–15.00 Teema 3: Kumppanit ilman rajoja

 • Tuloksellinen kehittämistyö vaatii kumppanuuksien kehittämistä. Perinteisten organisaatiorajojen ylittäminen sekä avoin monialainen yhteistyö voivat avata solmuja ja purkaa esteitä uuden kehittämisen tieltä. Miten kehittämistyötä tehdään monialaisesti? Minkälaisia uusia avauksia ja mahdollisuuksia monialaisuus voi tuoda nuorisotyölle? Kumppanuuksien kehittämisen keskiöissä ovat nuoret ja työtä tehdään heidän hyvinvointinsa parantamiseksi.
  Esittelijät: Piri Hiltunen ja Miki Mielonen

15.00–15.15 Päivän yhteenveto ja päätös, yliopettaja Merja Kylmäkoski, Humak

Yhteisöpedagogi (yamk) opinnäytetyöseminaari
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -opiskelijoiden opinnäytetyöseminaaria on striimattu myös aikaisempina vuosina.

 

PERJANTAI 8.4.2016

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00–9.30 Seminaaripäivän avauspuheenvuoro, osastopäälliköt Heidi Hållman ja Katri Kairimo, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
9.30–11.00 Teema 4: Elävä ja kehittyvä nuorisotyö

 • Nuoret ja nuorten toimintaympäristöt muuttuvat. Nuorisotyön täytyy elää ajassa ja ennakoida muutoksia. Miten toimintaympäristön muutoksia havaitaan ja ennakoidaan? Kuinka voimme kehittää rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja nuorisotyön kentällä?  Millaisia uusia avauksia ja toiminnan muotoja tarvitaan? Miten nuorten kohtaaminen muuttuu? Elävän työotteen säilyttämiseksi tarvitaan ennakkoluulottomutta ja rohkeutta etsiä uusia työtapoja.
  Esittelijät: Saara Juvonen, Mirkka Kesti-Helia ja Susanna Ylimys

11.00–12.00 lounas

12.00–13.45 Teema 5: Kehitä koulutusta – koulutus kehittää

 • Tunnistetuista tarpeista lähtevä koulutuksen kokonaisvaltainen kehittäminen auttaa yksilöä, yhteisöä ja yhteiskuntaa. Hyvän etsivän ohjauksen ja opiskelukyvyn tuen palvelumallit tukevat koulutukseen hakeutumista ja kiinnittymistä kouluyhteisöön ja opintoihin. Miten kehittämistarpeita tunnistetaan ja miten kehittämishaasteisiin tartutaan? Mistä löytyy ratkaisujen avaimia koulutuksen lukkojen avaamiseksi? Miten koulutusorganisaatiota ja ammatillisia tutkintoja kehittämällä voidaan vastata työelämän kehittämistarpeisiin?
  Esittelijät: Katriina Huttunen, Maria Kallio, Anne Kesänen ja Kaisa Koski

13.45–14.00 tauko

14.00–15.30 Teema 6: Paluu tulevaisuuteen 2025

 • Kehittämistyössä on tunnettava menneisyys ja nykyisyys, mutta katsottava tiiviisti tulevaisuuteen. Miten palvelujen muotoilua voidaan soveltaa ehkäisevän työn kehittämisessä? Onnistuvatko suorat kohtaamiset kansainvälisesti? Miten yhdessä oppien rakennetaan työyhteisöä? Miten osallisuustekijät vahvistavat yhteisöllisyyttä ja mitä ovat yhteisöllisyyden mahdollisuusrakenteet? Ulotamme katseemme rohkeasti yli tulevien vuosien ja viritämme näkökulmamme kohti 2020-lukua.
  Esittelijät: Timo Hupponen, Saija Pellikka ja Satu Turunen

15.30–15.45 Seminaarin yhteenveto ja päätös, yliopettaja Reijo Viitanen, Humak

Lisätietoja:
yliopettaja Reijo Viitanen p. 020 7621 265, sähköposti reijo.viitanen@humak.fi