Askeleet kohti kumppanuutta

Lähes sata edustajaa yli 20 organisaatiosta kokoontui Humakin Nurmijärven kampuksella ”Askeleet kohti kumppanuutta” –foorumiin tammikuussa 2015. Foorumi liittyi Tukipolkuja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi -hankkeeseen ja sen järjestivät yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry ja Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat. Tilaisuus oli jatkoa syyskuussa pidetylle Yhdistysväen Tulevaisuusfoorumille.

Humakin koulutuspäällikkö Juha Makkonen korosti avajaispuheessaan yhteistyön tärkeyttä sekä Humakille että mukana olleille järjestöedustajille. Makkosen mukaan järjestöfoorumi konkretisoi Humakin tavoitetta, jossa toimialojen tulevaisuutta rakennetaan yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa.

Aivoriihi
Työryhmissä pohdittiin muun muassa nuorten aktivoimista järjestötoimintaan.

”Kun tehdään tiivistä yhteistyötä ja haetaan rahoitusta isommalla joukolla, meillä kaikilla on mahdollisuudet suoriutua tiukkenevien taloudellisten edellytysten vaikutuksista, jotka koskettavat järjestöjen toimintamahdollisuuksia”, Makkonen puhui.

Yhteistyö toimii hyvin Nurmijärvellä

Ammattikorkeakoululaissa määritelty aluekehitystä tukeva tutkimus- ja kehitystyö toteutuu Makkosen mukaan juuri tämäntapaisissa foorumeissa ja niissä muodostuneissa kumppanuuksissa. Paikalla toimintaansa esitelleet organisaatiot kertoivat saavutuksista, joiden avulla nurmijärveläiset toimijat olivat yhdessä pystyneet kehittämään uusia toimintatapoja.

Kehittämistyötä jatketaan Tukipolkuja-hankkeen ja Nurmijärven kampuksen välillä mm. järjestötreffien, kumppanuusfoorumin ja kirjastoyhteistyön muodossa.  Kiinteä yhteistyö hyödyttää Humakin opiskelijoita, jotka pääsevät harjoitteluidensa ja projektiensa aikana verkostoitumaan laajalti ja valmentautuvat harjoittelujen kautta kohti työelämää.

Kysymyksiä yhteistyöstä
Järjestöt pohtivat muun muassa mahdollisuuksia järjestää yhteisiä tapahtumia.

Päivien ohjelma oli rakentunut Humakin monimuoto-opiskelijoiden* syksyllä pitämien teemaseminaarien tuloksista. Päivän aikana käsiteltiin muun muassa nuorten aktivoimista järjestötoimintaa, konkreettisia keinoja yhteistoiminnan vahvistamiseksi sekä erilaisten tapahtumien järjestämistä.

Lisätietoja aiheesta antavat lehtorit Sanna Pylkkänen ja Heini Kapanen, Humanistisen ammattikorkeakoulun Nurmijärven kampukselta (yhteisöpedagogi AMK, monimuotokoulutus)

Tulevat tilaisuuksista ilmoitetaan Humakin verkkosivuilla.

*Koulutustermin muutos: korkeakoulu-uudistuksen yhteydessä aiemmin aikuisopiskelijoiksi kutsuttuja opiskelijoita kutsutaan nykyisin monimuoto-opiskelijoiksi. Monimuoto-opiskeluvaihtoehto löytyy yhteishaussa Opintopolku.fi palvelusta termillä ”monimuotototeutus”. Nuorten koulutuksesta puhutaan päivätoteutuksena.

Teksti: Sanna Pylkkänen ja Jarmo Röksä
Kuvat: Hetu Saarinen