johtaja kulttuurialalla Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lisätiedot koulutuksesta

Humakin avoimen AMK:n tarjontaan avataan ensi kertaa kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintoon kuuluva opintojakso Johtaminen ja esimiestyö kulttuurialalla (10 op). Se antaa opiskelijalle eväitä toimia johtajana ja esimiehenä kulttuurialalla. Opintojakson aikana käydään läpi keskeisiä johtamisteorioita, malleja ja johtamistyylejä. Pääpaino on teorian soveltamisessa työelä­­­­­­män johtamiseen ja esimiestyöhön kulttuurialalla.

Opintojakson aikana kehitetään m­­onipuolisesti osaamista, uudistumiskykyä ja uteliaisuutta luovien alojen johtajuuteen erilaisissa organisaatioissa ja työympäristöissä.

Läpileikkaavina teemoina ovat orientaatio tulevaisuuteen, strateginen johtaminen, yhteiskuntavastuun näkökulma ja yhteys kestävän kehityksen periaatteisiin.

-Jokaisella on mahdollisuus kehittyä esimiehenä, toteaa opintojaksosta vastaava yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies. –  Jakson aikana on tarkoitus herättää opiskelijat kyseenalaistamaan eri toimintamalleja ja sitä kautta kehittämään omia esimiesvalmiuksiaan, lupaa Päiviö-Häkämies.

Opintojakso on osa kulttuurituotannon ylempää AMK-tutkintoa. Jos opiskelija tulee myöhemmin valituksi tutkinto-opiskelijaksi, hän voi sisällyttää jakson suorituksen tutkintoonsa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot verkkokaupassamme.

Monimuotokoulutus sopii myös täydennyskoulutukseksi

Opintojakso soveltuu hyvin myös täydennyskoulutukseksi kulttuurialalla toimiville asiantuntijoille.

Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena Humakin TKI-keskus Ilkassa Helsingissä. Koulutukseen sisältyy 1-2 lähiopetuspäivää kuukaudessa alkaen 10.1.2019.

Johtamiseen liittyvä kirjallisuus, tutkimus sekä eri organisaatioiden tuottama aineisto on tärkeä osa opiskelua. Opintokokonaisuuden aikana luennoilla vierailee vähintään kaksi kiinnostavaa ja pitkään eri työympäristöissä johtajana toiminutta vierailijaa.

Opintojaksosta vastaa Humakin uusi kulttuurituotannon yliopettaja

Opintojakson vastaavana lehtorina toimii yliopettaja, FT Laura Päiviö-Häkämies. Päiviö-Häkämies aloitti Humakissa marraskuussa 2018.

-Halusin yhdistää pitkän työurani sivistys- ja kulttuuriorganisaatioiden eri johtotehtävissä ja akateemisen tutkimukseni, toteaa Päiviö-Häkämies.

Päiviö-Häkämies on toiminut mm. Kotkan kaupungin kulttuurijohtajana, Mynämäen kunnan sivistysjohtajana, kansainvälisen STETE- järjestön pääsihteerinä, Kotkan Meripäivät Oy:n toimitusjohtajana sekä isojen tapahtumien kuten The Tall Ships’ Races –tapahtuman pääsihteerinä. Päiviö-Häkämies on virkatöissään vetänyt useita strategiaprosesseja.

Hän on johtamisen opintoina suorittanut mm. johtamistaidon erikoisammattitutkinnon ja osallistunut johtamisen koulutuksiin monista eri näkökulmista kuten maanpuolustuskursseilla, siviilikriisinhallinnan opinnoissa ja kansainvälisellä johtamisen kurssilla Yhdysvalloissa.

Päiviö-Häkämies väitteli Helsingin yliopistossa keväällä 2018 siitä, miten kunnallispolitiikalla on vaikutettu Kotkan kaupungin kulttuuriseen kehitykseen otsikolla ”Kaupungin on tehtävä ihminen mahdolliseksi”.