johtaja kulttuurialalla Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Ilmoittaudu tästä

Kiitos kaikille  Johtaminen ja esimiestyö kulttuurialalla (10 op) -opintojaksolle Humakin avoimessa AMK:ssa ilmoittautuneille. Ilmoittautuneiden määrä kaikkien aikojen ensimmäiselle avoimen AMK:n kulttuurituottaja (ylempi AMK) -kurssille osoitti, että myös maisteritasoiselle avoimen koulutukselle on kysyntää.

Asiantuntijoina opintojaksolla on kurssista vastaavan yliopettaja FT Laura Päiviö-Häkämiehen lisäksi mm. toimitusjohtaja OTL Mikael Jungner Kreab-viestintätoimistosta, yhteisöjohtaja FT Antti Karjalainen Kalliolan setlementistä sekä TaiM Leena Jahnila ja lehtori FM Juha Iso-Aho Humakista.

– Opintojakson aikana herätellään opiskelijat kyseenalaistamaan eri toimintamalleja ja sitä kautta kehittämään omia esimiesvalmiuksiaan. Jokaisella on mahdollisuus kehittyä esimiehenä, lupaa yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies.

Opintojakson aikana käydään läpi keskeisiä johtamisteorioita, malleja ja johtamistyylejä. Pääpaino on teorian soveltamisessa työelä­­­­­­män johtamiseen ja esimiestyöhön kulttuurialalla. Opintojaksolla kehitetään m­­onipuolisesti osaamista, uudistumiskykyä ja uteliaisuutta luovien alojen johtajuuteen erilaisissa organisaatioissa ja työympäristöissä.

Läpileikkaavina teemoina ovat tulevaisuusjohtaminen, strateginen johtaminen, yhteiskuntavastuu sekä kestävän kehitykset periaatteet. Opinnot antavat valmiudet suunnitella ja johtaa organisaation toimintaa ja toiminnallisia hankkeita sekä johtaa hankkeita erilaisissa työyhteisössä sekä soveltaa johtamisen keskeisiä malleja luovassa toiminnassa.

Mikäli päätät opintojakson jälkeen hakea Humakin kulttuurituottaja (ylempi AMK) / Master of Culture and Arts -koulutukseen, nämä opinnot on mahdollista sisällyttää osaksi tulevia opintoja. Humakin avoimen AMK:n opinnot ovat kaikille avoimia iästä tai koulutustaustasta riippumattomana. Avoimessa AMK:ssa tarjottavan Johtaminen ja esimiestyö kulttuurialalla koulutuksen hinta on 150 euroa. Humakin alumnit saavat opintomaksusta 50% alumnialennuksen.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot verkkokaupassamme (klikkaa alla olevaa kuvaa).

Monimuotokoulutus sopii myös täydennyskoulutukseksi

Opintojakso soveltuu hyvin myös täydennyskoulutukseksi kulttuurialalla toimiville asiantuntijoille. Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena Humakin TKI-keskus Ilkassa Helsingissä. Koulutukseen sisältyy 1-2 lähiopetuspäivää kuukaudessa alkaen 10.1.2019.

Lähiopetuspäivät ovat:

  • 10.1.2019 klo 9.30-16.00 (B1.12)
  • 8.2.2019 klo 9.30-15.00 (B1.12)
  • 7.3.2019 klo 9.30-16.00 (B1.12)
  • 8.3.2019 klo 9.30-15.00 (B1.12)
  • 12.4.2019 klo 9.30-15.00 (C2.40)
  • 23.5.2019 klo 9.30-16.00 (Aulakabinetti)

Johtamiseen liittyvä kirjallisuus, tutkimus sekä eri organisaatioiden tuottama aineisto on tärkeä osa opiskelua. Opintokokonaisuuden aikana luennoilla vierailee vähintään kaksi kiinnostavaa ja pitkään eri työympäristöissä johtajana toiminutta vierailijaa.

Opintojaksosta vastaa Humakin uusi kulttuurituotannon yliopettaja

Opintojakson vastaavana lehtorina toimii yliopettaja, FT Laura Päiviö-Häkämies. Päiviö-Häkämies aloitti Humakissa marraskuussa 2018.

-Halusin yhdistää pitkän työurani sivistys- ja kulttuuriorganisaatioiden eri johtotehtävissä ja akateemisen tutkimukseni, toteaa Päiviö-Häkämies. Päiviö-Häkämies on toiminut mm. Kotkan kaupungin kulttuurijohtajana, Mynämäen kunnan sivistysjohtajana, kansainvälisen STETE- järjestön pääsihteerinä, Kotkan Meripäivät Oy:n toimitusjohtajana sekä isojen tapahtumien kuten The Tall Ships’ Races –tapahtuman pääsihteerinä. Päiviö-Häkämies on virkatöissään vetänyt useita strategiaprosesseja.

Hän on johtamisen opintoina suorittanut mm. johtamistaidon erikoisammattitutkinnon ja osallistunut johtamisen koulutuksiin monista eri näkökulmista kuten maanpuolustuskursseilla, siviilikriisinhallinnan opinnoissa ja kansainvälisellä johtamisen kurssilla Yhdysvalloissa.

Päiviö-Häkämies väitteli Helsingin yliopistossa keväällä 2018 siitä, miten kunnallispolitiikalla on vaikutettu Kotkan kaupungin kulttuuriseen kehitykseen otsikolla ”Kaupungin on tehtävä ihminen mahdolliseksi”.