Kupittaalla järjestetty monikulttuuriinen tapahtuma

Sata omenapuuta– hankkeen järjestämä suurtapahtuma ”Sata omenapuuta – Kasva Suomessa” toi Kupittaan urheiluhalliin 19.5. yhteensä n. 300 kävijää.  Mukaan oli kutsuttu pakolaistaustaisia nuoria turkulaisista VALMO- ja VALMA-luokista sekä muita koululaisia.

Nuoret pääsivät osallistumaan taide- ja liikuntarasteille, joita vetivät Uudenkaupungin Korihait, Turun AMKn Taideakatemia ja Humak. Tapahtumaa tähditti myös Globaalinuorten TALENT-esiintyjät.

Iltapäivällä tapahtuma laajeni myös Kupittaan ulkokentille, jossa osallistujat pääsivät esimerkiksi tutustumaan suomalaisiin urheilulajeihin, kuten saappaanheittoon ja mölkkyyn ja tekemään omia koruja sekä pelaamaan jalkapalloa.

 

Hyvällä mielellä yhdessä tekemisiä ja kohtaamisia

Mervi Rankila-Källström Turun AMKn Taideakatemiasta ja hankkeen koordinaattori Hanna Kiuru Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

”Tapahtuma saattoi yhteen pakolaistaustaisia- ja kantasuomalaisia nuoria. Päivän tarkoitus oli luoda tapahtuma, jossa vahvistetaan nuorien osallisuuden tunnetta. Erilaisten rastien tarkoitus oli aktivoida nuoria liikuntaan ja harrastustoimintoihin ja kannustaa mukavaan yhteiseen tekemiseen, jossa nuorten väliset kohtaamiset on mahdollisia. Kahdensuuntainen vuorovaikutus on yksi hankkeemme päätavoitteista, kertoo yksi tapahtumien järjestäjistä Mervi Rankila-Källström Turun AMKn Taideakatemiasta.

Tapahtumassa oli niin liikunnallista ja taiteellista sisältöä, kuin rauhoittumista ja mietiskelyä. Esimerkiksi Humakin järjestämällä rastilla jaettiin omia kokemuksia ja ajatuksia.

”Ohjelmassa on huomioitu se, että nuoria kiinnostaa erilaiset asiat ja jokaiselle on toivottavasti löytynyt päivän aikana jotain mielekästä tekemistä.” toteaa Hanna Kiuru hankkeen koordinaattori, Humakista

 

Yhteisöpedagogikoulutuksesta hyviä työvälineitä tapahtumanjärjestämiseen

Humanistinen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat
Humakin rastia vetivät yhteisöpedagogiopiskelijat Sini Bergqvist, Annika Ranta, Jenna Tamminen ja Tiia Koski.

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Annika Ranta on ollut mukana Sata omenapuuta -hankkeessa viime syksystä asti. Hän on ollut mukana Valmo-luokissa toteutetuissa työpajoissa, joiden sisältö koostui tapahtumatyöskentelystä ja sosiaalisesta vahvistamisesta. Tammikuusta lähtien hän on toiminut hankkeessa Humakin opiskelijatiimin projektipäällikkönä.

”Projekti on ollut todella opettavainen, koska on saanut tehdä niin paljon asioita itse ja on oppinut paljon uutta tapahtuman tuottamisesta ja siitä mitä pitää huomioida etenkin tälläisissä tapahtumissa, joihin tulee niin kantasuomalaisia kuin pakolaistaustaisia nuoria. Tämä päivä on tuonut uusia kokemuksia nuorille, luonut yhtenäisyyden tunnetta ja tuonut iloa liikunnan kautta.”

 

Mikä yhdistää ihmisiä?

Sata omenapuuta-hankkeen tapahtuma

Urheiluhallissa oli kolme erilaista rastia, joita nuoret kiersivät päivän aikana. Rasteihin sisältyi liikuntaa, taidetta sekä kokemusten ja ajatusten vaihtoa nuorten välillä.

Humakin opiskelijoiden vetämällä rastilla nuoret saivat miettiä, mikä nuoria yhdistää. Nuorten ajatukset koottiin seinälle heijastettuun omenapuuhun, johon jokainen ryhmä kävi kiinnittämässä oman omenansa.

”Yhteisöpedagogikoulutuksesta on ollut paljon apua tapahtuman ja rastin järjestämisessä. Monet kurssit, kuten moninaisuuden kohtaaminen ja kulttuurien välinen osaaminen, on tullut tarpeeseen tämän kaltaisissa tapahtumissa. Ihan normaalista ryhmänohjaustaidosta on ollut paljon apua ja esimerkiksi siitä miten nuori kohdataan, etenkin kun kyseessä on pakolaistaustainen nuori.” kertoo yhteisöpedagogiopiskelija Tiia Koski.

Tapahtumassa seinään heijastettu omenapuu, johon nuoret keräsivät omia omenoitaan ja ajatuksiaan siitä mikä nuoria yhdistää.
Seinään heijastettu omenapuu keräsi päivän aikana kymmeniä omenoita. Nuoret miettivät  ryhmissä asioita jotka heitä yhdistää ja kirjoittivat ne sitten omenoihin. Toistuvia teemoja oli esimerkiksi. ystävyys, rauha, koulu ja unelmat.

 

Hankkeesta

Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi –hanke tukee kolmansien maiden pakolaistaustaisten 12-25-vuotiaiden nuorten kotoutumista Turkuun, Raisioon ja Uuteenkaupunkiin. Hanke järjesti ”Sata omenapuuta – Kasva Suomessa” – tapahtuman, joka mahdollisti kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä luontevaa, kahdensuuntaista vuorovaikutusta.

Sata omenapuuta –hankkeen tutkimuksessa tutkitaan nuorten kotoutumista ja ystävyyssuhteiden muodostumista ja koulutuksen avulla vahvistetaan sekä nykyisten että tulevien sosiaali-, terveys- ja järjestötoimijoiden kulttuuritietoista osaamista.

Turun Ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeessa mukana toteuttamassa on ollut Siirtolaisuusinstituutti, Turun yliopisto/Brahea-keskus, Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy, Uudenkaupungin Urheilijat-Korihait ry, Turun kaupunki, Uusikaupunki ja Turun Globaalinuoret ry.  Hanketta rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EUSA-rahastot)