Pujopartainen nuori mies porraskäytävässä vaakakuvan keskellä

Parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt palkittiin Joensuussa XIII Nuorisotutkimuspäivillä Joensuussa 7.11.2014.

Palkinnon parhaasta pro gradu- tutkielmasta saiLauri Julkunen gradullaan Poikien pelastaja. Yrjö Karilas nuoriso-ongelman muotoilijana ja ratkaisijana 1920- ja 1930- luvulla.

Humakilaisen palkinto sai kiitosta ajankohtaisuudestaan

Ylemmän amk-sarjan voittanut Mika Joensuun (yhteisöpedagogi, ylempi AMK) opinnäytetyö Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä. HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli sai kiitosta ajankohtaisuudestaan ja kriittisestä otteestaan tarkasteltavaan ilmiöön. Työssä käsiteltiin nuorten osallisuuden edistämistä, kunnallisen nuorisotyön kehittämistä ja verkkoperusteisen kuntademokratian uusia toimintamalleja.

Palkitut opinnäytetyöt verkossa

Kaikki palkitut opinnäytetyöt ovat ladattavissa ja luettavissa opinnäytetyökilpailun sivulla osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/opinnaytetyokilpailu.

Lue tarkemmin kilpailusta ja muista palkituista

Kuvassa Mika Joensuu (oik.) yhdessä muiden keväällä valmistuneiden yhteisöpedagogien (ylempi AMK) kanssa.