Juha A. Pantzarin Humak välittää -luento rahataidoista – Digityökalut auttavat hahmottamaan kokonaiskuvan taloudestasi

Soikea muoto, jossa oranssi tausta, piirretty lintu ja puhekupla, jonka sisällä teksti "Humak välittää".

Humak välittää -kampanja jatkui 13.12.2021 kun Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar saapui pitämään Humakin opiskelijoille luentoa nimellä ”Suoraa puhetta sinun rahoistasi”. Pantzarin luento korosti erityisesti oman talouden tarkastelua ja yksin jäämisen ongelmallisuutta.

Teksti "Humak välittää -kampanja", keltainen tausta, oikealla soikea muoto, jossa oranssi tausta, piirretty lintu ja puhekupla, jonka sisällä teksti "Humak välittää". Humakin logo ja teksti "Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Kotitalouksien velkaantumisaste on viime vuosina kasvanut ja on nyt 133 prosenttia suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Myös pikavippien osuus on viime aikoina ollut kasvussa. Tässä selittävänä tekijänä on korona-aikana voimassa olleen korkokaton poistuminen, joka on – arkijärjen vastaisesti – kasvattanut myönnettyjen pikavippien määrää.

-”Luottolaitokset ovat alkaneet myöntää vippejä myös sellaisille henkilöille, jotka eivät sitä korkean riskin takia korkokaton aikana saaneet. Myös markkinointi on lisääntynyt. Mainoksissa näkyy myös sellaisia väitteitä, että nyt voimme myöntää sinullekin lainaa, jos et sellaista ole aikaisemmin saanut”, Pantzar toteaa.

Hae neuvoja ja tukea ajoissa

Asiantuntijoiden arvion mukaan taloudellisen kriisiytymisen syitä ovat talouden hallitsemattomuus, pienituloisuus, osaamattomuus raha-asioissa sekä harkitsematon kulutus, jota on rahoitettu lainalla. Vaikka yleisesti ottaen rahankäytön suunnittelu koetaan tärkeäksi, ei sen konkretia toteudu käytännössä.

On hyvä kuitenkin muistaa, että talousongelmat hyvin harvoin tapahtuvat yllättäen. Vaikka äkillinen kriisi voi auttaa tiedostamaan ongelmat, on yleensä niiden taustalla vuosia kasautuneet talousongelmat ja velkaantumisen kupla.

Takuusäätiö on vuonna 1990 perustettu sosiaalialan järjestö, joka tarjoaa palveluita ja neuvontaa talousongelmien kanssa kamppaileville ja niistä murehtiville.  Ulkopuolisen avun hakemiseen tunnetaan häpeää, mutta kynnyksen avun hakemiseen tulisi olla matalampi. Pantzar korostaa, että ongelmiin kannattaa aina tarttua ajoissa, ennen kuin ne aiheuttavat vakavia seuraamuksia.

-” Meidän asiakaspalveluun kannattaa ottaa yhteyttä, vaikka ongelmat eivät vielä ole kasautuneet. Neuvojamme ovat hyvin iloisia, jos ilmenisikin, ettei todellista taloudellista ongelmaa olisikaan”, Pantzar kannustaa.

Omaa kulutustaan tulisi katsoa silmästä silmään

Hyödyllisimpänä toimena talousongelmien ehkäisyyn Pantzar näkee oman kulutuksen ja talouden tarkastelun. Vaikka oman talouden katsominen silmästä silmään voi aluksi tuntua epämukavalta, auttaa se näkemään, millainen tilanne sinulla juuri nyt on ja mistä sinulle voisi tulevaisuudessa koitua ongelmia. Esimerkiksi Takuusäätiöllä on Penno-palvelu, jossa omaa kulutustaan voi tarkkailla vaikkapa kuukauden ajan. Myös verkkopankeissa voi tarkastella omaa kulutustaan.

-”Lähtökohta oman talouden hallintaan on ensin saada selville oman kulutuksensa kokonaiskuva”, Pantzar viestii.

Tällä tavoin voi myös tehdä kulutustaan läpinäkyvämmäksi. Monesti rahankäytöstä yritetään tehdä mahdollisimman helppoa ja näkymätöntä, jotta kulutus lisääntyisi. Talous ja siihen liittyvät ongelmat ovat myös yhteiskunnallisesti hyvin vähän puhuttuja.

Olisikin hyvä, että jokaisella ihmisellä olisi myös joku, jolle puhua omista talousasioistaan, juuri nyt sellainen henkilö puuttuu n. 20% suomalaisista. Takuusäätiö tarjoaa neuvontaa ja vertaistukea myös sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebook-ryhmän muodossa.

Läppäri, jossa talouslaskelmasivu auki. Kaksi kättä pitää kiinni laskimesta, samalla kun nainen tarkastelee tietokoneen ruutua.
Omaa kulutustaan tulisi tehdä näkyväksi konkreettisesti tarkastelemalla sitä ajoittain.

Taloustaitojen tärkeys ja osittain myös niiden puute on myös huomioitu Humakissa. Kesällä 2020 lanseerattiin viiden opintopisteen laajuinen Henkilökohtaisen talouden hallinta -opintojakso, joka on kerännyt paljon positiivista palautetta ja kiitosta käytännönläheisyydestään ja tarpeellisuudestaan. Opintojaksoa tarjotaan Humakin tutkinto-opiskelijoille vapaana opintojaksona ja muille AMK-opiskelijoille Campusonline.fi -portaalin kautta. Opintojakso on myös vapaasti saatavilla Humakin avoimen AMK verkkokaupasta.

Seuraavat Humak välittää-luennot:

  • 17.1.2021, Opiskelijatoiminta ja –sosiaalisuus osana hyvinvointia, Anette Pottonen, Opiskelijakunta HUMAKO
  • 7.2.2022, Aivot koulussa ja työn digitalisaation puristuksessa, Reidar Wasenius. VR:n kuulutusäänenä ja puhelinäänenä suurelle yleisölle tuttu Wasenius on tunnettu oppimisen, vaikuttamisen ja digitalisaation asiantuntija.
  • 14.3.2022, Stressi ja palautuminen, Ilse Lammila, Humak
  • 28.3.2022 klo 14-15  Asenne – mahdottomasta mahdolliseksi, Marko Vuoriheimo (Signmark)
  • 4.4.2022, Itsemyötätunto, Ilse Lammila, Humak
  • 7.4.2022, Mitä Humak välittää-kampanja antoi? HUMAKOn edustaja sekä koulutusjohtajat Päivi Marjanen ja Timo Parkkola, Humak.