Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestö- ja nuorisotyön yksikön johtajaksi on nimetty kasvatustieteen tohtori Jukka Määttä. Määttä siirtyy tehtävään Humanistisen ammattikorkeakoulun kehittämisjohtajan tehtävästä johtaja Katariina Soanjärven toimivapaan ajaksi. Jukka Määttä toimii myös Jyväskylän alueyksikön johtajana.

Jukka Määttä on toiminut Humakissa vuodesta 1999 lähtien erilaisissa tehtävissä mm. aluekoordinaattorina, yliopettajana ja kehittämispäällikkönä.

Järjestö- ja nuorisotyö ovat Jukka Määtän mukaan kiinnostavassa vaiheessa. Kolmannen sektorin palvelutehtävä yhteiskunnassa on edelleen kasvussa ja sitä kautta myös järjestötyön osaajien tarve. Samaan aikaan järjestötyön toimintamuodot ovat muutoksessa ja myös vapaaehtoisten sitouttamisesta on tullut entistä vaikeampaa. Nuoret ja nuorten kanssa tehtävä työ on aina merkityksellisiä. Nuorisotyön merkittävyyttä alleviivaavat viime aikoina myös mediassa julkaistut uutiset (Suomen Kuvalehti 42/2014|17.10.2014) siitä, kuinka myös yhteisöpedagogien tekemä ehkäisevä nuorisotyö vähentää kaupunkien lastensuojelukustannuksia. Tämä on hyvä osoitus yhteisöpedagogikoulutuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on Suomen suurin järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisten korkeakouluttaja. Yhteisöpedagogikoulutusta järjestetään kaikissa Humanistisen ammattikorkeakoulun toimipisteissä: pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa sekä vuoden 2015 loppuun asti Torniossa ja Joensuussa.

– Tulevien vuosien haaste tulee olemaan se, kuinka pystymme vastaamaan toimialan uudistuvaan koulutuskysyntään eri alueilla sekä myös se, kuinka pystymme olemaan mukana alan kehittämisessä muuttuvissa toimintaympäristöissä yhdessä kumppaneittemme kanssa, Määttä kertoo.

Valtakunnallisena kouluttajana Humak järjestää yhteisöpedagogikoulutusta sekä järjestö- ja nuorisotyön lisä- ja täydennyskoulutusta työelämän tarpeiden mukaisesti koko Suomen alueella. Yhteisöpedagogit sijoittuvat työelämässä erilaisiin nuoriso- ja järjestötyön sekä yhteisöjen kehittämisen tehtäviin monipuolisiin toimintaympäristöihin.

Yhteisöpedagogikoulutuksen lisäksi Humak kouluttaa kulttuurituottajia ja tulkkeja sekä toimii näiden alojen työelämälähtöisenä tutkijana ja kehittäjänä.

Lisätietoja

Johtaja Jukka Määttä
020 7621 249
jukka.maatta@humak.fi